Już tu jest: wczesny dostęp do Homey Pro (Early 2023)

Heimdall

Turn your Homey into a surveillance system
Turn your Homey into a surveillance system

Czytaj więcej ›

Złóż darowiznę

Obsługiwane urządzenia

Karty Flow

Kliknij na urządzenie powyżej, aby wyświetlić tylko powiązane karty Flow.

Kiedy...

Heimdall
Surveillance Mode changed.
i
This card is triggered when the Surveillance Mode is changed, the new Mode is available in the Surveillance Mode tag.
Heimdall
Sensor active at arming.
i
This card is triggered when there is a sensor in active state when the Surveillance Mode is set to Armed or Partially Armed.
Heimdall
Sensor active at Status Check.
i
This card is triggered when there is a sensor in active state when a Sensor Check is run.
Heimdall
The alarm is activated.
i
This card is triggered when the Alarm State is activated. The Zone and Reason are available in the tags.
Heimdall
The alarm is deactivated.
i
This card is triggered when the Alarm State is deactivated. The way the Alarm State is deactivated is available in the Source tag.
Heimdall
The alarm delay is activated.
i
This card is triggered when the Alarm Delay is activated. The length of the delay, Zone and Reason are available in the tags.
Heimdall
The arming delay is activated.
i
This card is triggered when the Arming Delay is activated. The length of the delay is available in the Duration tag.
Heimdall
The time until alarm changed
i
This card is triggered when the Alarm Counter changes. The seconds left are available in the Seconds until alarm tag.
Heimdall
The time until armed changed
i
This card is triggered when the Arming Counter changes. The seconds left are available in the Seconds until armed tag.
Heimdall
A logline was written
i
This card is triggered when a line is written to the log for a device that has logging enabled. The Zone, Device and State are available in the tags.
Heimdall
Sensor tripped in Alarmstate
i
This card is triggered when a sensor is tripped while the Alarm State is active. The Zone, Device and State are available in the tags.
Heimdall
No information received
i
This card is triggered when a device has not communicated with Homey for 24 Hours. All devices are checked when changing the Surveillance Mode or using the Check Last Communication Flow card. The Duration, Last communicationtime, Zone and Device are available in the tags.
Mode
Zmiana stanu ...

Oraz...

Heimdall
Surveillance mode is ...
i
Evaluates if the Surveillance Mode is a certain value.
Heimdall
Arming countdown active
i
Evaluates if an Arming Countdown is (not) active.
Heimdall
Alarm countdown active
i
Evaluates if an Alarm Countdown is (not) active.
Heimdall
Alarm state is active
i
Evaluates if the Alarm State is (not) active.
Heimdall
device is delayed
i
Evaluates if the chosen device has the delayed setting.
Heimdall
device is logged
i
Evaluates if the chosen device has the logged setting.
Heimdall
device is part of Full Surveillance Mode
i
Evaluates if the chosen device is used in the Full Surveillance Mode.
Heimdall
device is part of Partial Surveillance Mode
i
Evaluates if the chosen device is used in the Partial Surveillance Mode.
Mode
Stan to  ...

Wtedy...

Alarm
Naciśnij przycisk
Heimdall
Send ... to Heimdall
i
The text that is sent to Heimdall will be written to Heimdalls history log.
Heimdall
Clear Heimdall history
Heimdall
Activate Alarm
Heimdall
Deactivate Alarm
Heimdall
Check Last Communication
i
Checks if devices that are included in a Surveillance Mode have communcicated with Homey in the last 24 hours. Make a flow with the triggercard No information received to process the results.
Heimdall
Check Status of all sensors
i
Checks the status of all Motion- and Door/Windows sensors. Make a flow with the triggercard Sensor active at Status Check to process the results.
Heimdall
Send ... to Timeline
Heimdall
Add Delay to device
Heimdall
Remove Delay from device
Heimdall
Add Logging to device
Heimdall
Remove Logging from device
Heimdall
Add device to Partial Surveillance Mode
Heimdall
Remove device from Partial Surveillance Mode
Heimdall
Add device to Full Surveillance Mode
Heimdall
Remove device from Full Surveillance Mode
Mode
Ustaw stan ... ...
Mode
Naciśnij przycisk
Mode
Set Surveillance Mode to ...

Opinie

Nie ma jeszcze opinii na temat tej aplikacji.

Kiedy zaczniesz używać aplikacji, będziesz mieć możliwość wystawienia opinii.

Dziękujemy za wystawienie opinii.

Wyślij opinię

Napisz opinię

Pomoc

Masz problem z tą aplikacją? Skontaktuj się z twórcami aplikacji tutaj.

Nowości

Wersja 2.10.10 — Small fix

Zobacz listę zmian

Ta aplikacja może zarządzać całym Homey.

Heimdall nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

Zainstaluj Heimdall na

Heimdall zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.

Zainstaluj