Homey Pro (Early 2023) ist jetzt mit frühzeitigem Zugang verfügbar

Shared Flow

Posten
Wenn...
Brevlådan Kontaktalarmet aktiverat
Und...
Datum och tid Klockan är mellan 08:00 och 20:00
Dann...
Ringklocka Grab current snapshot
Google TTS Say something minis Swedish Normal speech speed 75% Volume Jag tror minsan posten har kommit! nach 2 Sekunden
Mobil Skicka Posten har kommit 📬 till
Daniel Thorsen
Mobil Skicka Posten har kommit 📬 till
Nathalie Najem