Homey Pro (Early 2023) ya está disponible en Acceso anticipado

Flow compartido

Posten
Cuando...
Brevlådan Kontaktalarmet aktiverat
Y...
Datum och tid Klockan är mellan 08:00 och 20:00
Entonces...
Ringklocka Grab current snapshot
Google TTS Say something minis Swedish Normal speech speed 75% Volume Jag tror minsan posten har kommit! tras 2 segundos
Mobil Skicka Posten har kommit 📬 till
Daniel Thorsen
Mobil Skicka Posten har kommit 📬 till
Nathalie Najem