Homey Pro (Early 2023) är nu tillgänglig för Early Access

OpenWeather

Get current weather data and forecasts from openweathermap.org
Get current weather data and forecasts from openweathermap.org

Läs mer ›

Donera

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Air quality current (location)
Air quality index has changed
Air quality current (location)
Air quality index (number) has changed
Air quality current (location)
CO Carbon monoxide has changed
Air quality current (location)
NH₃ Ammonia has changed
Air quality current (location)
NO Nitrogen monoxide has changed
Air quality current (location)
NO₂ Nitrogen dioxide has changed
Air quality current (location)
O₃ Ozone has changed
Air quality current (location)
PM 10 coarse particulate matter has changed
Air quality current (location)
PM 2.5 fine particulate matter has changed
Air quality current (location)
SO₂ Sulphur dioxide has changed
Air quality current (location)
Forecast time has changed
Air quality, hourly forecast
Air quality index has changed
Air quality, hourly forecast
Air quality index (number) has changed
Air quality, hourly forecast
CO Carbon monoxide has changed
Air quality, hourly forecast
NH₃ Ammonia has changed
Air quality, hourly forecast
NO Nitrogen monoxide has changed
Air quality, hourly forecast
NO₂ Nitrogen dioxide has changed
Air quality, hourly forecast
O₃ Ozone has changed
Air quality, hourly forecast
PM 10 coarse particulate matter has changed
Air quality, hourly forecast
PM 2.5 fine particulate matter has changed
Air quality, hourly forecast
SO₂ Sulphur dioxide has changed
Weather alerts
Warning alarm has been deactivated
i
The alarm in the device has been deactivated. This happens as soon as the last warning has been cleared.
Weather alerts
Warning alarm has been activated
i
The alarm in the device has been activated. This happens as soon as the first warning is reported.
Weather alerts
The number of warnings has changed
i
The number of warnings has changed.
Weather alerts
The alerts have changed
Weather, current (free Current Weather API)
Temperaturen ändrades
Weather, current (free Current Weather API)
Luftfuktigheten ändrades
Weather, current (free Current Weather API)
Trycket ändrades
Weather, current (free Current Weather API)
Vindstyrkan ändrades
Weather, current (free Current Weather API)
Regnet ändrades
Weather, current (free Current Weather API)
Vindvinkel ändrad
Weather, current (free Current Weather API)
Cloudiness (%) has changed
i
Triggers when the cloud cover changes.
Weather, current (free Current Weather API)
The weather has changed
i
Triggers when the weather (main weather condition) changes, e.g. from clouds to clear.
Weather, current (free Current Weather API)
The specific weathercondition has changed
i
Triggers when the condition of the weather changes, e.g. from 'few clouds' to 'scattered clouds'.
Weather, current (free Current Weather API)
Humidity has changed
i
Triggers when the humidity changes.
Weather, current (free Current Weather API)
Air pressure has changed
i
Triggers when the air pressure changes.
Weather, current (free Current Weather API)
Precipitation has changed
i
Triggers when the precipitation changes.
Weather, current (free Current Weather API)
Snow precipitation has changed
i
Triggers when snow precipitation changes.
Weather, current (free Current Weather API)
Sunrise has changed
i
Triggers when the sunrise changes.
Weather, current (free Current Weather API)
Sunset has changed
i
Triggers when the sunset changes.
Weather, current (free Current Weather API)
Temperature has changed
i
Triggers when the temperature changes.
Weather, current (free Current Weather API)
Wind chill has changed
i
Triggers when the feels-like temperature changes.
Weather, current (free Current Weather API)
Maximum Temperature has changed
i
Triggers when the maximum temperature changes.
Weather, current (free Current Weather API)
Minimum temperature has changed
i
Triggers when the minimum temperature changes.
Weather, current (free Current Weather API)
Visibility has changed
i
Triggers when visibility (meters) changes.
Weather, current (free Current Weather API)
The weather description has changed
i
Triggers when the description of the weather changes.
Weather, current (free Current Weather API)
Wind direction has changed
i
Triggers when the strength of the wind direction changes.
Weather, current (free Current Weather API)
Wind strength (Beaufort) has changed
i
Triggers when the strength of the wind (Beaufort) changes.
Weather, current (free Current Weather API)
Wind speed and direction has changed
i
Triggers when wind speed and direction changes.
Weather, current (free Current Weather API)
Compass direction wind has changed
i
Triggers when compass direction of wind changes.
Weather, current (free Current Weather API)
Wind speed (km/h) has changed
i
Triggers when the wind speed (km/h) changes.
Weather, current (location)
Temperaturen ändrades
Weather, current (location)
Trycket ändrades
Weather, current (location)
Luftfuktigheten ändrades
Weather, current (location)
Ultraviolettvärdet ändrades
Weather, current (location)
Vindstyrkan ändrades
Weather, current (location)
Regnet ändrades
Weather, current (location)
Vindvinkel ändrad
Weather, current (location)
Cloudiness (%) has changed
i
Triggers when the cloud cover changes.
Weather, current (location)
The weather has changed
i
Triggers when the weather (main weather condition) changes, e.g. from clouds to clear.
Weather, current (location)
The specific weathercondition has changed
i
Triggers when the condition of the weather changes, e.g. from 'few clouds' to 'scattered clouds'.
Weather, current (location)
Dew point has changed
i
Triggers when the dew point changes.
Weather, current (location)
Humidity has changed
i
Triggers when the humidity changes.
Weather, current (location)
Air pressure has changed
i
Triggers when the air pressure changes.
Weather, current (location)
Precipitation has changed
i
Triggers when the precipitation changes.
Weather, current (location)
Snow precipitation has changed
i
Triggers when snow precipitation changes.
Weather, current (location)
Sunrise has changed
i
Triggers when the sunrise changes.
Weather, current (location)
Sunset has changed
i
Triggers when the sunset changes.
Weather, current (location)
Temperature has changed
i
Triggers when the temperature changes.
Weather, current (location)
Wind chill has changed
i
Triggers when the feels-like temperature changes.
Weather, current (location)
Ultraviolet index has changed
i
Triggers when ultraviolet index changes.
Weather, current (location)
Visibility has changed
i
Triggers when visibility (meters) changes.
Weather, current (location)
The weather description has changed
i
Triggers when the description of the weather changes.
Weather, current (location)
Wind direction has changed
i
Triggers when the strength of the wind direction changes.
Weather, current (location)
Wind strength (Beaufort) has changed
i
Triggers when the strength of the wind (Beaufort) changes.
Weather, current (location)
Wind speed and direction has changed
i
Triggers when wind speed and direction changes.
Weather, current (location)
Compass direction wind has changed
i
Triggers when compass direction of wind changes.
Weather, current (location)
Wind speed (km/h) has changed
i
Triggers when the wind speed (km/h) changes.
Weather, daily forecast
Trycket ändrades
Weather, daily forecast
Luftfuktigheten ändrades
Weather, daily forecast
Ultraviolettvärdet ändrades
Weather, daily forecast
Vindstyrkan ändrades
Weather, daily forecast
Regnet ändrades
Weather, daily forecast
Vindvinkel ändrad
Weather, daily forecast
Cloudiness (%) has changed
i
Triggers when the cloud cover changes.
Weather, daily forecast
The weather has changed
i
Triggers when the weather (main weather condition) changes, e.g. from clouds to clear.
Weather, daily forecast
The specific weathercondition has changed
i
Triggers when the condition of the weather changes, e.g. from 'few clouds' to 'scattered clouds'.
Weather, daily forecast
Dew point has changed
i
Triggers when the dew point changes.
Weather, daily forecast
Humidity has changed
i
Triggers when the humidity changes.
Weather, daily forecast
Moon phase has changed
i
Triggers when the moon phase changes.
Weather, daily forecast
Moonrise has changed
i
Triggers when the moonrise changes.
Weather, daily forecast
Moonset has changed
i
Triggers when the moonset changes.
Weather, daily forecast
Probability of precipitation has changed
i
Triggers when the probability of precipitation changes.
Weather, daily forecast
Air pressure has changed
i
Triggers when the air pressure changes.
Weather, daily forecast
Precipitation has changed
i
Triggers when the precipitation changes.
Weather, daily forecast
Snow precipitation has changed
i
Triggers when snow precipitation changes.
Weather, daily forecast
Sunrise has changed
i
Triggers when the sunrise changes.
Weather, daily forecast
Sunset has changed
i
Triggers when the sunset changes.
Weather, daily forecast
Daytime temperature has changed
i
Triggers when the daytime temperature changes.
Weather, daily forecast
Evening temperature has changed
i
Triggers when the evening temperature changes.
Weather, daily forecast
Maximum Temperature has changed
i
Triggers when the maximum temperature changes.
Weather, daily forecast
Minimum temperature has changed
i
Triggers when the minimum temperature changes.
Weather, daily forecast
Morning temperature has changed
i
Triggers when the morning temperature changes.
Weather, daily forecast
Night temperature has changed
i
Triggers when the night temperature changes.
Weather, daily forecast
Ultraviolet index has changed
i
Triggers when ultraviolet index changes.
Weather, daily forecast
The weather description has changed
i
Triggers when the description of the weather changes.
Weather, daily forecast
Wind direction has changed
i
Triggers when the strength of the wind direction changes.
Weather, daily forecast
Wind strength (Beaufort) has changed
i
Triggers when the strength of the wind (Beaufort) changes.
Weather, daily forecast
Wind speed and direction has changed
i
Triggers when wind speed and direction changes.
Weather, daily forecast
Compass direction wind has changed
i
Triggers when compass direction of wind changes.
Weather, daily forecast
Wind speed (km/h) has changed
i
Triggers when the wind speed (km/h) changes.
Weather, hourly forecast
Temperaturen ändrades
Weather, hourly forecast
Trycket ändrades
Weather, hourly forecast
Luftfuktigheten ändrades
Weather, hourly forecast
Vindstyrkan ändrades
Weather, hourly forecast
Regnet ändrades
Weather, hourly forecast
Ultraviolettvärdet ändrades
Weather, hourly forecast
Vindvinkel ändrad
Weather, hourly forecast
Cloudiness (%) has changed
i
Triggers when the cloud cover changes.
Weather, hourly forecast
The weather has changed
i
Triggers when the weather (main weather condition) changes, e.g. from clouds to clear.
Weather, hourly forecast
The specific weathercondition has changed
i
Triggers when the condition of the weather changes, e.g. from 'few clouds' to 'scattered clouds'.
Weather, hourly forecast
Dew point has changed
i
Triggers when the dew point changes.
Weather, hourly forecast
Humidity has changed
i
Triggers when the humidity changes.
Weather, hourly forecast
Probability of precipitation has changed
i
Triggers when the probability of precipitation changes.
Weather, hourly forecast
Air pressure has changed
i
Triggers when the air pressure changes.
Weather, hourly forecast
Precipitation has changed
i
Triggers when the precipitation changes.
Weather, hourly forecast
Snow precipitation has changed
i
Triggers when snow precipitation changes.
Weather, hourly forecast
Temperature has changed
i
Triggers when the temperature changes.
Weather, hourly forecast
Wind chill has changed
i
Triggers when the feels-like temperature changes.
Weather, hourly forecast
Ultraviolet index has changed
i
Triggers when ultraviolet index changes.
Weather, hourly forecast
Visibility has changed
i
Triggers when visibility (meters) changes.
Weather, hourly forecast
The weather description has changed
i
Triggers when the description of the weather changes.
Weather, hourly forecast
Wind direction has changed
i
Triggers when the strength of the wind direction changes.
Weather, hourly forecast
Wind strength (Beaufort) has changed
i
Triggers when the strength of the wind (Beaufort) changes.
Weather, hourly forecast
Wind speed and direction has changed
i
Triggers when wind speed and direction changes.
Weather, hourly forecast
Compass direction wind has changed
i
Triggers when compass direction of wind changes.
Weather, hourly forecast
Wind speed (km/h) has changed
i
Triggers when the wind speed (km/h) changes.

Och...

Air quality current (location)
Air quality index is higher than ...
i
Air quality index (1..5)
Air quality current (location)
CO Carbon monoxide is higher than ...
i
CO Carbon monoxide (μg/m³)
Air quality current (location)
NH₃ Ammonia is higher than ...
i
NH₃ Ammonia (μg/m³)
Air quality current (location)
NO Nitrogen is higher than ...
i
NO Nitrogen monoxide (μg/m³)
Air quality current (location)
NO₂ Nitrogen is higher than ...
i
NO₂ Nitrogen dioxide (μg/m³)
Air quality current (location)
O₃ Ozone is higher than ...
i
O₃ Ozone (μg/m³)
Air quality current (location)
PM 10 coarse particulate matter is higher than ...
i
PM 10 coarse particulate matter (μg/m³)
Air quality current (location)
PM 2.5 fine particulate matter is higher than ...
i
PM 2.5 fine particulate matter (μg/m³)
Air quality current (location)
SO₂ Sulphur is higher than ...
i
SO₂ Sulphur dioxide (μg/m³)
Air quality, hourly forecast
Air quality index is higher than ...
i
Air quality index (1..5)
Air quality, hourly forecast
CO Carbon monoxide is higher than ...
i
CO Carbon monoxide (μg/m³)
Air quality, hourly forecast
NH₃ Ammonia is higher than ...
i
NH₃ Ammonia (μg/m³)
Air quality, hourly forecast
NO Nitrogen is higher than ...
i
NO Nitrogen monoxide (μg/m³)
Air quality, hourly forecast
NO₂ Nitrogen is higher than ...
i
NO₂ Nitrogen dioxide (μg/m³)
Air quality, hourly forecast
O₃ Ozone is higher than ...
i
O₃ Ozone (μg/m³)
Air quality, hourly forecast
PM 10 coarse particulate matter is higher than ...
i
PM 10 coarse particulate matter (μg/m³)
Air quality, hourly forecast
PM 2.5 fine particulate matter is higher than ...
i
PM 2.5 fine particulate matter (μg/m³)
Air quality, hourly forecast
SO₂ Sulphur is higher than ...
i
SO₂ Sulphur dioxide (μg/m³)
Weather alerts
Warnings are present
Weather alerts
Number of warnings is higher than ...
i
Number of warnings (1..5)
Weather, current (free Current Weather API)
Cloudiness (%) is more than ...
i
Percentage of cloud cover.
Weather, current (free Current Weather API)
The weather is ...
i
Weather condition, e.g. 'Cloudy'
Weather, current (free Current Weather API)
Specific weather conditions is ...
i
The specific weather condition, e.g. 'light drizzle'.
Weather, current (free Current Weather API)
Humidity (%) is higher than ...
i
Percentage of moisture in air.
Weather, current (free Current Weather API)
Air pressure is higher than ...
i
Air pressure in millibar.
Weather, current (free Current Weather API)
Precipitation is higher than ...
i
Precipitation in mm.
Weather, current (free Current Weather API)
Snow precipitation is more than ...
i
Snow precipitation in millimeters
Weather, current (free Current Weather API)
Temperature is higher than ...
i
Temperature in degrees Celsius.
Weather, current (free Current Weather API)
Feels-like temperature is higher than ...
i
Temperature in degrees Celsius.
Weather, current (free Current Weather API)
Max. temperature is higher than ...
i
Maximum temperature in degrees Celsius.
Weather, current (free Current Weather API)
Min. temperature is higher than ...
i
Minimum temperature in degrees Celsius.
Weather, current (free Current Weather API)
Visibility is more than ...
i
Visibility in meters
Weather, current (free Current Weather API)
Compass direction wind is ...
i
Compass direction of the wind
Weather, current (free Current Weather API)
Windforce (Beaufort) is higher than ...
i
Speed of the wind (Beaufort).
Weather, current (free Current Weather API)
Windspeed (km/h) is higher than ...
i
Speed of the wind in km/h.
Weather, current (location)
Cloudiness (%) is more than ...
i
Percentage of cloud cover.
Weather, current (location)
The weather is ...
i
Weather condition, e.g. 'Cloudy'
Weather, current (location)
Specific weather conditions is ...
i
The specific weather condition, e.g. 'light drizzle'.
Weather, current (location)
Dew point is higher than ...
i
Dew point in °C
Weather, current (location)
Humidity (%) is higher than ...
i
Percentage of moisture in air.
Weather, current (location)
Air pressure is higher than ...
i
Air pressure in millibar.
Weather, current (location)
Precipitation is higher than ...
i
Precipitation in mm.
Weather, current (location)
Snow precipitation is more than ...
i
Snow precipitation in millimeters
Weather, current (location)
Temperature is higher than ...
i
Temperature in degrees Celsius.
Weather, current (location)
Feels-like temperature is higher than ...
i
Temperature in degrees Celsius.
Weather, current (location)
Visibility is more than ...
i
Visibility in meters
Weather, current (location)
Compass direction wind is ...
i
Compass direction of the wind
Weather, current (location)
Windforce (Beaufort) is higher than ...
i
Speed of the wind (Beaufort).
Weather, current (location)
Windspeed (km/h) is higher than ...
i
Speed of the wind in km/h.
Weather, daily forecast
Cloudiness (%) is more than ...
i
Percentage of cloud cover.
Weather, daily forecast
The weather is ...
i
Weather condition, e.g. 'Cloudy'
Weather, daily forecast
Specific weather conditions is ...
i
The specific weather condition, e.g. 'light drizzle'.
Weather, daily forecast
Dew point is higher than ...
i
Dew point in °C
Weather, daily forecast
Humidity (%) is higher than ...
i
Percentage of moisture in air.
Weather, daily forecast
Moon phase is higher than ...
i
Moon phase (0=new moon, 0.25=first quarter, 0.5=full, 0.75=last quarter, 1=new moon)
Weather, daily forecast
Moon phase (type) is ...
i
Moon phase
Weather, daily forecast
Probability of precipitation is higher than ...
i
Probability in %
Weather, daily forecast
Air pressure is higher than ...
i
Air pressure in millibar.
Weather, daily forecast
Precipitation is higher than ...
i
Precipitation in mm.
Weather, daily forecast
Snow precipitation is more than ...
i
Snow precipitation in millimeters
Weather, daily forecast
Day temperature is higher than ...
i
Day temperature in degrees Celsius.
Weather, daily forecast
Evening temperature is higher than ...
i
Evening temperature in degrees Celsius.
Weather, daily forecast
Max. temperature is higher than ...
i
Maximum temperature in degrees Celsius.
Weather, daily forecast
Min. temperature is higher than ...
i
Minimum temperature in degrees Celsius.
Weather, daily forecast
Morning temperature is higher than ...
i
Morning temperature in degrees Celsius.
Weather, daily forecast
Night temperature is higher than ...
i
Night temperature in degrees Celsius.
Weather, daily forecast
Compass direction wind is ...
i
Compass direction of the wind
Weather, daily forecast
Windforce (Beaufort) is higher than ...
i
Speed of the wind (Beaufort).
Weather, daily forecast
Windspeed (km/h) is higher than ...
i
Speed of the wind in km/h.
Weather, hourly forecast
Cloudiness (%) is more than ...
i
Percentage of cloud cover.
Weather, hourly forecast
The weather is ...
i
Weather condition, e.g. 'Cloudy'
Weather, hourly forecast
Specific weather conditions is ...
i
The specific weather condition, e.g. 'light drizzle'.
Weather, hourly forecast
Dew point is higher than ...
i
Dew point in °C
Weather, hourly forecast
Humidity (%) is higher than ...
i
Percentage of moisture in air.
Weather, hourly forecast
Probability of precipitation is higher than ...
i
Probability in %
Weather, hourly forecast
Air pressure is higher than ...
i
Air pressure in millibar.
Weather, hourly forecast
Precipitation is higher than ...
i
Precipitation in mm.
Weather, hourly forecast
Snow precipitation is more than ...
i
Snow precipitation in millimeters
Weather, hourly forecast
Temperature is higher than ...
i
Temperature in degrees Celsius.
Weather, hourly forecast
Visibility is more than ...
i
Visibility in meters
Weather, hourly forecast
Compass direction wind is ...
i
Compass direction of the wind
Weather, hourly forecast
Windforce (Beaufort) is higher than ...
i
Speed of the wind (Beaufort).
Weather, hourly forecast
Windspeed (km/h) is higher than ...
i
Speed of the wind in km/h.

Då...

Air quality current (location)
Update data.
i
Updates the data once. Use this action to update the data at specific times in a flow-controlled manner.
Weather, current (free Current Weather API)
Update data.
i
Updates the data once. Use this action to update the data at specific times in a flow-controlled manner.
Weather, current (location)
Update data.
i
Updates the data once. Use this action to update the data at specific times in a flow-controlled manner.

Recensioner

Den här appen har inga recensioner än.

Du kan lämna en recension när du använder den här appen.

Tack för din recension.

Skicka recension

Skriv en recension

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren via Homey Community Forum.

Vad är nytt?

Version 1.3.1 — Changed device names to get grouped/sorted in pairing dialog.

Visa ändringslogg

OpenWeather är inte kompatibelt med vald Homey.

Installera OpenWeather på

OpenWeather installeras på Homey inom kort.

Installera