Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Action Scheduler

Dynamic flow scheduling
Dynamic flow scheduling

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Cron Time
Scheduled time is in minutes minutes.
i
Scheduled time is in N minutes.
Cron Time
Schedule triggered
i
Triggered on scheduled time.
Cron Time
Schedule updated
i
Triggers when schedule is updated.
Scheduler
Scheduled time is in minutes minutes.
i
Scheduled time is in N minutes.
Scheduler
Schedule triggered
i
Triggered on scheduled time.
Scheduler
Schedule updated
i
Triggers when schedule is updated.

Och...

Action Scheduler
Current date matches 0/5 0 1 * 1-3,10-12 expression.
i
Test if the current date matches a cron expression.
Scheduler
Is enabled
i
Scheduler is/isn't enabled.
Scheduler
Next run is scheduled in ....
i
Next run is/isn't scheduled in selected time.
Scheduler
Next run is scheduled for next week.
i
Next run is/isn't scheduled for next week.
Scheduler
Next run is scheduled for this week.
i
Next run is/isn't scheduled for this week.
Scheduler
Next run is scheduled for today.
i
Next run is/isn't scheduled for today.
Scheduler
Next run is scheduled for tomorrow.
i
Next run is/isn't scheduled for tomorrow.

Då...

Cron Time
Set scheduler enabled to ...
i
Enable or disable scheduler
Cron Time
Set cron time to Cron time
i
Cron time pattern for scheduling actions. See https://crontab.guru/ for help.
Scheduler
Set scheduler enabled to ...
i
Enable or disable scheduler
Scheduler
Schedule Minutes minutes before Time and repeat on Mondays Monday, Tuesdays Tuesday, Wednesdays Wednesday, Thursdays Thursday, Fridays Friday, Saturdays Saturday and Sundays Sunday.
i
Schedule given minutes before HH:mm time. If any weekday is selected, the alarm will be repeated on those weekdays. If no weekday is selected, the alarm will run once. Adjusts to previous day, if schedule will be before midnight.
Scheduler
Set scheduler time to Time
i
Sets schedule time as HH:mm.

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 2.3.3 — FIX: initCronJob errors

Visa ändringslogg

Action Scheduler

Action Scheduler är inte kompatibelt med vald Homey.

Action Scheduler installeras på Homey inom kort.
Installera