Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

enigma2

Connect your Homey with enigma2 Receivers
Connect your Homey with enigma2 Receivers

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

enigma2
Artisten ändrades
enigma2
Spåret ändrades
enigma2
Började spela
enigma2
Slutade spela
enigma2
Volymen ändrades
enigma2
Aktiverad
enigma2
Inaktiverad

Och...

enigma2
Spelas
enigma2
Är på
enigma2
It is in standby mode
i
Check if the device is currently in standby mode.

Då...

enigma2
En kanal ned
enigma2
En kanal upp
enigma2
Nästa
enigma2
Spela
enigma2
Pausa
enigma2
Växla spela/pausa
enigma2
Föregående
enigma2
Ställ in volymen på %
enigma2
Set relative volume %
i
Change the volume with respect to the device's current volume.
enigma2
Aktivera
enigma2
stäng av
enigma2
Växla på och av
enigma2
Sänk volymen
enigma2
Inaktivera volymen
enigma2
Aktivera volymen
enigma2
Slå på eller av avstängd volym
enigma2
Vrid upp volymen
enigma2
Send command with ID Command ID
i
Send a specific command to the device using its ID.
enigma2
Send message: Message Text
i
Send a custom message to the device.
enigma2
Deep standby mode
i
Put the device into deep standby mode.
enigma2
Standby mode
i
Put the device into standby mode.
enigma2
Standby wake
i
Wake the device from standby mode.
enigma2
Reboot receiver
i
Reboot the receiver.
enigma2
Reboot enigma2 software
i
Restart the enigma2 software on the device.

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 1.2.3 — Old non-device flows depreciation (can't be added but still will be working)

Visa ändringslogg

enigma2

enigma2 är inte kompatibelt med vald Homey.

enigma2 installeras på Homey inom kort.
Installera