Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Gruenbeck

Experience new worlds of soft water!
Experience new worlds of soft water!

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

softliQ-SC
Regeneration has finished
i
When the regeneration has finished
softliQ-SC
Regeneration has started
i
When the regeneration has started
softliQ-SC
Last regeneration percent has changed
i
The percentage of a full regeration if not the whole capacity was used.
softliQ-SC
Last update timestamp changed
i
The timestamp of last update has changed. The displayed time represents the last valid connection to the device.
softliQ-SC
Last water usage has changed
i
When device statistic was updated with water usage of last day.
softliQ-SC
Remaining capacity has changed
i
When remaining capacity has changed.
softliQ-SD
Vattenmätaren ändrades
softliQ-SD
Regeneration has finished
i
When the regeneration has finished
softliQ-SD
Regeneration has started
i
When the regeneration has started
softliQ-SD
Last regeneration percent has changed
i
The percentage of a full regeration if not the whole capacity was used.
softliQ-SD
Last salt usage has changed
i
When device statistic was updated with salt usage of last day.
softliQ-SD
Last update timestamp changed
i
The timestamp of last update has changed. The displayed time represents the last valid connection to the device.
softliQ-SD
Last water usage has changed
i
When device statistic was updated with water usage of last day.
softliQ-SD
Regeneration progress changed
i
The regeneration progress has changed.
softliQ-SD
Regeneration step changed
i
The remaining regeneration steps have changed.
softliQ-SD
Remaining capacity has changed
i
When remaining capacity has changed.
softliQ-SD
Salt level changed
i
The level of regeneration salt has changed.
softliQ-SD
Salt meter changed
i
The salt meter has changed. It's the internal counter for used salt.
softliQ-SD
Water meter changed
i
The water meter has changed. It's the internal water meter for soft water.

Och...

softliQ-SC
Regeneration is in progress
i
This Flow will continue if regeneration is/is not currently in progress.
softliQ-SD
Regeneration is in progress
i
This Flow will continue if regeneration is/is not currently in progress.

Då...

softliQ-SD
Set salt level to New salt level kg. Use this action to (re)set the salt level of your device after filling up with salt (e.g. 25 kg).
softliQ-SD
Start of regeneration is requested via Grünbeck Cloud.

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren via Homey Community Forum.

Vad är nytt?

Version 1.2.15 — SD18: Added some error handlings.

Visa ändringslogg

Gruenbeck

Gruenbeck är inte kompatibelt med vald Homey.

Gruenbeck installeras på Homey inom kort.
Installera