Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Vision Security

Always a secure home
Always a secure home

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

4in1 (ZD2201)
Kontaktalarmet aktiverat
4in1 (ZD2201)
Kontaktalarmet inaktiverat
4in1 (ZD2201)
Sabotagelarmet aktiverat
4in1 (ZD2201)
Sabotagelarmet inaktiverat
4in1 (ZD2201)
Temperaturen ändrades
4in1 (ZD2201)
Luftfuktigheten ändrades
4in1 (ZD2201)
Luminansen ändrades
4in1 (ZD2201)
Batterinivån ändrades
4in1 (ZP3111)
Rörelselarmet aktiverat
4in1 (ZP3111)
Rörelselarmet inaktiverat
4in1 (ZP3111)
Sabotagelarmet aktiverat
4in1 (ZP3111)
Sabotagelarmet inaktiverat
4in1 (ZP3111)
Temperaturen ändrades
4in1 (ZP3111)
Luftfuktigheten ändrades
4in1 (ZP3111)
Luminansen ändrades
4in1 (ZP3111)
Batterinivån ändrades
Battery Siren (ZM1601)
Aktiverad
Battery Siren (ZM1601)
Inaktiverad
Battery Siren (ZM1601)
Batterinivån ändrades
Battery Siren (ZM1621)
Aktiverad
Battery Siren (ZM1621)
Inaktiverad
Battery Siren (ZM1621)
Batterinivån ändrades
DC/AC Siren (ZM1602)
Aktiverad
DC/AC Siren (ZM1602)
Inaktiverad
Door Sensor (ZD2105)
Kontaktalarmet aktiverat
Door Sensor (ZD2105)
Kontaktalarmet inaktiverat
Door Sensor (ZD2105)
Sabotagelarmet aktiverat
Door Sensor (ZD2105)
Sabotagelarmet inaktiverat
Door Sensor (ZD2105)
Batterinivån ändrades
Door/Window Sensor (ZD2102-5)
Kontaktalarmet aktiverat
Door/Window Sensor (ZD2102-5)
Kontaktalarmet inaktiverat
Door/Window Sensor (ZD2102-5)
Det generiska larmet är aktiverat
Door/Window Sensor (ZD2102-5)
Det generiska larmet är inaktiverat
Door/Window Sensor (ZD2102-5)
Sabotagelarmet aktiverat
Door/Window Sensor (ZD2102-5)
Sabotagelarmet inaktiverat
Door/Window Sensor (ZD2102-5)
Batterinivån ändrades
Door/Window Sensor (ZD2102)
Kontaktalarmet aktiverat
Door/Window Sensor (ZD2102)
Kontaktalarmet inaktiverat
Door/Window Sensor (ZD2102)
Det generiska larmet är aktiverat
Door/Window Sensor (ZD2102)
Det generiska larmet är inaktiverat
Door/Window Sensor (ZD2102)
Sabotagelarmet aktiverat
Door/Window Sensor (ZD2102)
Sabotagelarmet inaktiverat
Door/Window Sensor (ZD2102)
Batterinivån ändrades
Doorlock (ZM1701)
Låst
Doorlock (ZM1701)
Olåst
Doorlock (ZM1701)
Batterinivån ändrades
Doorlock (ZM1702)
Låst
Doorlock (ZM1702)
Olåst
Doorlock (ZM1702)
Batterinivån ändrades
Fire alarm responder (ZS6411)
Brandlarmet aktiverat
Fire alarm responder (ZS6411)
Brandlarmet inaktiverat
Fire alarm responder (ZS6411)
Batterinivån ändrades
Fire alarm responder (ZS6411)
Batterialarmet aktiverat
Fire alarm responder (ZS6411)
Batterialarmet aktiverat
Garage door Sensor (ZG8101)
Kontaktalarmet aktiverat
Garage door Sensor (ZG8101)
Kontaktalarmet inaktiverat
Garage door Sensor (ZG8101)
Det generiska larmet är aktiverat
Garage door Sensor (ZG8101)
Det generiska larmet är inaktiverat
Garage door Sensor (ZG8101)
Batterinivån ändrades
Motion sensor (ZP3102)
Rörelselarmet aktiverat
Motion sensor (ZP3102)
Rörelselarmet inaktiverat
Motion sensor (ZP3102)
Det generiska larmet är aktiverat
Motion sensor (ZP3102)
Det generiska larmet är inaktiverat
Motion sensor (ZP3102)
Sabotagelarmet aktiverat
Motion sensor (ZP3102)
Sabotagelarmet inaktiverat
Motion sensor (ZP3102)
Temperaturen ändrades
Motion sensor (ZP3102)
Batterinivån ändrades
Shock Sensor (ZS5101)
Kontaktalarmet aktiverat
Shock Sensor (ZS5101)
Kontaktalarmet inaktiverat
Shock Sensor (ZS5101)
Det generiska larmet är aktiverat
Shock Sensor (ZS5101)
Det generiska larmet är inaktiverat
Shock Sensor (ZS5101)
Batterinivån ändrades
Shock Sensor (ZS5101)
Batterialarmet aktiverat
Shock Sensor (ZS5101)
Batterialarmet aktiverat
Shock Sensor (ZS5101)
Sabotagelarmet aktiverat
Shock Sensor (ZS5101)
Sabotagelarmet inaktiverat
Water/Flood Sensor (ZF5201)
Vattenalarmet aktiverat
Water/Flood Sensor (ZF5201)
Vattenalarmet inaktiverat
Water/Flood Sensor (ZF5201)
Batterinivån ändrades
Water/Flood Sensor (ZF5201)
Batterialarmet aktiverat
Water/Flood Sensor (ZF5201)
Batterialarmet aktiverat

Och...

4in1 (ZD2201)
Kontaktalarmet är på
4in1 (ZD2201)
Sabotagelarmet är på
4in1 (ZP3111)
Rörelselarmet är på
4in1 (ZP3111)
Sabotagelarmet är på
Battery Siren (ZM1601)
Är på
Battery Siren (ZM1621)
Är på
DC/AC Siren (ZM1602)
Är på
Door Sensor (ZD2105)
Kontaktalarmet är på
Door Sensor (ZD2105)
Sabotagelarmet är på
Door/Window Sensor (ZD2102-5)
Kontaktalarmet är på
Door/Window Sensor (ZD2102-5)
Det generiska larmet är på
Door/Window Sensor (ZD2102-5)
Sabotagelarmet är på
Door/Window Sensor (ZD2102)
Kontaktalarmet är på
Door/Window Sensor (ZD2102)
Det generiska larmet är på
Door/Window Sensor (ZD2102)
Sabotagelarmet är på
Doorlock (ZM1701)
Ett lås är låst
Doorlock (ZM1702)
Ett lås är låst
Fire alarm responder (ZS6411)
Brandlarmet är på
Fire alarm responder (ZS6411)
Batterialarmet är på
Garage door Sensor (ZG8101)
Kontaktalarmet är på
Garage door Sensor (ZG8101)
Det generiska larmet är på
Motion sensor (ZP3102)
Rörelselarmet är på
Motion sensor (ZP3102)
Det generiska larmet är på
Motion sensor (ZP3102)
Sabotagelarmet är på
Shock Sensor (ZS5101)
Kontaktalarmet är på
Shock Sensor (ZS5101)
Det generiska larmet är på
Shock Sensor (ZS5101)
Batterialarmet är på
Shock Sensor (ZS5101)
Sabotagelarmet är på
Water/Flood Sensor (ZF5201)
Vattenalarmet är på
Water/Flood Sensor (ZF5201)
Batterialarmet är på

Då...

Battery Siren (ZM1601)
Aktivera
Battery Siren (ZM1601)
stäng av
Battery Siren (ZM1601)
Växla på och av
Battery Siren (ZM1601)
Turn siren on
Battery Siren (ZM1601)
Turn off siren
Battery Siren (ZM1621)
Aktivera
Battery Siren (ZM1621)
stäng av
Battery Siren (ZM1621)
Växla på och av
Battery Siren (ZM1621)
Turn siren on
Battery Siren (ZM1621)
Turn off siren
DC/AC Siren (ZM1602)
Aktivera
DC/AC Siren (ZM1602)
stäng av
DC/AC Siren (ZM1602)
Växla på och av
DC/AC Siren (ZM1602)
Turn siren on
DC/AC Siren (ZM1602)
Turn off siren
Doorlock (ZM1701)
Lås
Doorlock (ZM1701)
Lås upp
Doorlock (ZM1702)
Lås
Doorlock (ZM1702)
Lås upp

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 2.9.2 — FIX: ZS6411

Visa ändringslogg

Vision Security

Vision Security är inte kompatibelt med vald Homey.

Vision Security installeras på Homey inom kort.
Installera