Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

MicroDim

We make Norwegian buildings smarter.
We make Norwegian buildings smarter.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

MicroDim ZB250
Aktiverad
MicroDim ZB250
Inaktiverad
MicroDim ZB250
Dimningsnivå ändrades
MicroDim ZB250
Strömmen ändrades
MicroDim ZB250
Elmätaren ändrades

Och...

MicroDim ZB250
Är på

Då...

MicroDim ZB250
Aktivera
MicroDim ZB250
stäng av
MicroDim ZB250
Växla på och av
MicroDim ZB250
Dimma till %
MicroDim ZB250
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
MicroDim ZB250
Dim to Range with duration Seconds

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 1.0.3 — Add dim to brightness with duration action card for the device.

Visa ändringslogg

MicroDim

MicroDim är inte kompatibelt med vald Homey.

MicroDim installeras på Homey inom kort.
Installera