Homey Pro (Early 2023) är nu tillgänglig för Early Access

LG Hombot

Control your LG Hombot vacuumcleaner with Homey

Den här appen är inte kompatibel med Homey Pro (Early 2023).

Den här appen är föråldrad och kräver en uppdatering för att fungera på Homey Pro (Early 2023). Tyvärr erbjuder utvecklaren av den här appen ingen direktsupport.

Control your LG Hombot vacuumcleaner with Homey

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

Och...

LG Hombot
is cleaning
LG Hombot
is reachable
LG Hombot
is heading to docking station
LG Hombot
is docking
LG Hombot
is charging

Då...

LG Hombot
Start cleaning
LG Hombot
Pause cleaning
LG Hombot
Return to homestation
LG Hombot
Move 50cm (20 inches) backwards
LG Hombot
Move 50cm (20 inches) forward
LG Hombot
Turn left
LG Hombot
Turn right
LG Hombot
Set clean mode ...
LG Hombot
Set turbo mode ...
LG Hombot
Set repeat ...

Support

Utvecklaren av den här appen erbjuder ingen direktsupport.

LG Hombot

LG Hombot är inte kompatibelt med vald Homey.

LG Hombot installeras på Homey inom kort.
Installera