Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

LaMetric

Connected clock for a Smart Home
Connected clock for a Smart Home

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

LaMetric Time
Volymen ändrades

Då...

LaMetric Time
Ställ in volymen på %
LaMetric Time
Set relative volume %
i
Change the volume with respect to the device's current volume.
LaMetric Time
... the alarm clock
LaMetric Time
Set the alarm clock Time to Radio or buzzer?
LaMetric Time
Change device mode to Mode
LaMetric Time
Clear the notification queue
LaMetric Time
Set the clock face to Clock face
LaMetric Time
Set a custom clock face icon to Icon
LaMetric Time
Show next widget
LaMetric Time
Notification Priority Icon type Text
LaMetric Time
Notification Priority Icon type Text Icon
LaMetric Time
Notification Priority Icon type Text Icon code
LaMetric Time
Notification Priority Icon type Text Icon code Sound Repeat
LaMetric Time
Notification Priority Icon type Text Icon Sound Repeat
LaMetric Time
Notification Priority Icon type Text Sound Repeat
LaMetric Time
Show previous widget
LaMetric Time
Radio Action
LaMetric Time
Set brightness to %
LaMetric Time
Set brightness to Auto
LaMetric Time
Show widget Select widget
LaMetric Time
Stopwatch Action
LaMetric Time
Timer Action
LaMetric Time
Timer configuration Duration in seconds Start now?
LaMetric Time
Weather Action

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren via Homey Community Forum.

Vad är nytt?

Version 1.3.0 — Added 'Change device mode' action.

Visa ändringslogg

LaMetric

LaMetric är inte kompatibelt med vald Homey.

LaMetric installeras på Homey inom kort.
Installera