Dołącz do naszej urodzinowej imprezy. Tylko w tym tygodniu co 10. Homey Pro lub Homey Bridge jest darmowy!

LaMetric

Connected clock for a Smart Home
Connected clock for a Smart Home

Czytaj więcej ›

Obsługiwane urządzenia

Karty Flow

Kliknij na urządzenie powyżej, aby wyświetlić tylko powiązane karty Flow.

Kiedy...

LaMetric Time
Zmiana poziomu głośności

Wtedy...

LaMetric Time
Ustaw poziom głośności na %
LaMetric Time
Ustaw względny poziom głośności %
i
Change the volume with respect to the device's current volume.
LaMetric Time
... the alarm clock
LaMetric Time
Set the alarm clock Time to Radio or buzzer?
LaMetric Time
Change device mode to Mode
LaMetric Time
Clear the notification queue
LaMetric Time
Set the clock face to Clock face
LaMetric Time
Set a custom clock face icon to Icon
LaMetric Time
Show next widget
LaMetric Time
Notification Priority Icon type Text
LaMetric Time
Notification Priority Icon type Text Icon
LaMetric Time
Notification Priority Icon type Text Icon code
LaMetric Time
Notification Priority Icon type Text Icon code Sound Repeat
LaMetric Time
Notification Priority Icon type Text Icon Sound Repeat
LaMetric Time
Notification Priority Icon type Text Sound Repeat
LaMetric Time
Show previous widget
LaMetric Time
Radio Action
LaMetric Time
Set brightness to %
LaMetric Time
Set brightness to Auto
LaMetric Time
Show widget Select widget
LaMetric Time
Stopwatch Action
LaMetric Time
Timer Action
LaMetric Time
Timer configuration Duration in seconds Start now?
LaMetric Time
Weather Action

Pomoc

Masz problem z tą aplikacją? Skontaktuj się z twórcami aplikacji za pomocą forum Homey Community.

Nowości

Wersja 1.3.0 — Added 'Change device mode' action.

Zobacz listę zmian

LaMetric

LaMetric nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

LaMetric zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.
Zainstaluj