Homey Pro (Early 2023) är nu tillgänglig för Early Access

frient

High-quality sensors, alarms, and smart plugs
High-quality sensors, alarms, and smart plugs

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Air Quality Sensor
Temperaturen ändrades
Air Quality Sensor
Luftfuktigheten ändrades
Air Quality Sensor
Batterialarmet aktiverat
Air Quality Sensor
Batterialarmet aktiverat
Air Quality Sensor
The VOC alarm turned off
Air Quality Sensor
The VOC alarm turned on
Air Quality Sensor
Air Quality Level has changed
Alarm Entry Sensor 2
Temperaturen ändrades
Alarm Entry Sensor 2
Kontaktalarmet aktiverat
Alarm Entry Sensor 2
Kontaktalarmet inaktiverat
Alarm Entry Sensor 2
Sabotagelarmet aktiverat
Alarm Entry Sensor 2
Sabotagelarmet inaktiverat
Alarm Entry Sensor 2
Batterialarmet aktiverat
Alarm Entry Sensor 2
Batterialarmet aktiverat
Alarm Motion Sensor 2
Temperaturen ändrades
Alarm Motion Sensor 2
Luminansen ändrades
Alarm Motion Sensor 2
Rörelselarmet aktiverat
Alarm Motion Sensor 2
Rörelselarmet inaktiverat
Alarm Motion Sensor 2
Sabotagelarmet aktiverat
Alarm Motion Sensor 2
Sabotagelarmet inaktiverat
Alarm Motion Sensor 2
Batterialarmet aktiverat
Alarm Motion Sensor 2
Batterialarmet aktiverat
Electricity Meter Interface
Elmätaren ändrades
Electricity Meter Interface
Strömmen ändrades
Electricity Meter Interface
Batterialarmet aktiverat
Electricity Meter Interface
Batterialarmet aktiverat
Electricity Meter Interface
Det generiska larmet är aktiverat
Electricity Meter Interface
Det generiska larmet är inaktiverat
Electricity Meter Interface 2
Elmätaren ändrades
Electricity Meter Interface 2
Strömmen ändrades
Electricity Meter Interface 2
Batterialarmet aktiverat
Electricity Meter Interface 2
Batterialarmet aktiverat
Electricity Meter Interface 2
Det generiska larmet är aktiverat
Electricity Meter Interface 2
Det generiska larmet är inaktiverat
Electricity Meter Interface 2 P1
Strömmen ändrades
Electricity Meter Interface 2 P1
Energy Consumed updated
Electricity Meter Interface 2 P1
Energy Produced updated
Electricity Meter Interface 2 P1
Power Phase A updated
Electricity Meter Interface 2 P1
Current Phase A updated
Electricity Meter Interface 2 P1
Voltage Phase A updated
Electricity Meter Interface 2 P1
Power Phase B updated
Electricity Meter Interface 2 P1
Current Phase B updated
Electricity Meter Interface 2 P1
Voltage Phase B updated
Electricity Meter Interface 2 P1
Power Phase C updated
Electricity Meter Interface 2 P1
Current Phase C updated
Electricity Meter Interface 2 P1
Voltage Phase C updated
EMI Norwegian HAN
Elmätaren ändrades
EMI Norwegian HAN
Strömmen ändrades
EMI Norwegian HAN
Det generiska larmet är aktiverat
EMI Norwegian HAN
Det generiska larmet är inaktiverat
Entry Sensor
Kontaktalarmet aktiverat
Entry Sensor
Kontaktalarmet inaktiverat
Entry Sensor
Batterialarmet aktiverat
Entry Sensor
Batterialarmet aktiverat
Entry Sensor Pro
Temperaturen ändrades
Entry Sensor Pro
Kontaktalarmet aktiverat
Entry Sensor Pro
Kontaktalarmet inaktiverat
Entry Sensor Pro
Sabotagelarmet aktiverat
Entry Sensor Pro
Sabotagelarmet inaktiverat
Entry Sensor Pro
Batterialarmet aktiverat
Entry Sensor Pro
Batterialarmet aktiverat
Intelligent Heat Alarm
Temperaturen ändrades
Intelligent Heat Alarm
Värmelarmet aktiverat
Intelligent Heat Alarm
Värmelarmet inaktiverat
Intelligent Heat Alarm
Batterialarmet aktiverat
Intelligent Heat Alarm
Batterialarmet aktiverat
Intelligent Keypad
Batterialarmet aktiverat
Intelligent Keypad
Batterialarmet aktiverat
Intelligent Keypad
Sabotagelarmet aktiverat
Intelligent Keypad
Sabotagelarmet inaktiverat
Intelligent Keypad
Emergency Alarm on
Intelligent Keypad
The state changed to Alarm state
Intelligent Smoke Alarm
Temperaturen ändrades
Intelligent Smoke Alarm
Röklarmet aktiverat
Intelligent Smoke Alarm
Röklarmet inaktiverat
Intelligent Smoke Alarm
Batterialarmet aktiverat
Intelligent Smoke Alarm
Batterialarmet aktiverat
IO Module
Input 1 is active
IO Module
Input 1 is inactive
IO Module
Input 2 is active
IO Module
Input 2 is inactive
IO Module
Input 3 is active
IO Module
Input 3 is inactive
IO Module
Input 4 is active
IO Module
Input 4 is inactive
Motion Sensor
Rörelselarmet aktiverat
Motion Sensor
Rörelselarmet inaktiverat
Motion Sensor
Batterialarmet aktiverat
Motion Sensor
Batterialarmet aktiverat
Motion Sensor Pro
Temperaturen ändrades
Motion Sensor Pro
Luminansen ändrades
Motion Sensor Pro
Rörelselarmet aktiverat
Motion Sensor Pro
Rörelselarmet inaktiverat
Motion Sensor Pro
Sabotagelarmet aktiverat
Motion Sensor Pro
Sabotagelarmet inaktiverat
Motion Sensor Pro
Batterialarmet aktiverat
Motion Sensor Pro
Batterialarmet aktiverat
Panic Button
Det generiska larmet är aktiverat
Panic Button
Det generiska larmet är inaktiverat
Panic Button
Batterialarmet aktiverat
Panic Button
Batterialarmet aktiverat
Smart Button
Batterialarmet aktiverat
Smart Button
Batterialarmet aktiverat
Smart Button
De knop is ingedrukt.
i
This card will trigger when the button has been pressed.
Smart Button
De knop is losgelaten.
i
This card will trigger when the button has been released.
Smart Button
Toggle the state
i
This card will trigger when the button has been pressed.
Smart Cable
Aktiverad
Smart Cable
Inaktiverad
Smart Cable
Elmätaren ändrades
Smart Cable
Strömmen ändrades
Smart Cable
Spänningen ändrades
Smart Cable
Den elektriska strömmen ändrades
Smart Cable 2
Aktiverad
Smart Cable 2
Inaktiverad
Smart Cable 2
Elmätaren ändrades
Smart Cable 2
Strömmen ändrades
Smart Cable 2
Spänningen ändrades
Smart Cable 2
Den elektriska strömmen ändrades
Smart DIN Relay
Aktiverad
Smart DIN Relay
Inaktiverad
Smart DIN Relay
Elmätaren ändrades
Smart DIN Relay
Strömmen ändrades
Smart DIN Relay
Spänningen ändrades
Smart DIN Relay
Den elektriska strömmen ändrades
Smart DIN Relay 2
Aktiverad
Smart DIN Relay 2
Inaktiverad
Smart DIN Relay 2
Elmätaren ändrades
Smart DIN Relay 2
Strömmen ändrades
Smart DIN Relay 2
Spänningen ändrades
Smart DIN Relay 2
Den elektriska strömmen ändrades
Smart Humidity Sensor
Temperaturen ändrades
Smart Humidity Sensor
Luftfuktigheten ändrades
Smart Humidity Sensor
Batterialarmet aktiverat
Smart Humidity Sensor
Batterialarmet aktiverat
Smart Plug Mini
Aktiverad
Smart Plug Mini
Inaktiverad
Smart Plug Mini
Elmätaren ändrades
Smart Plug Mini
Strömmen ändrades
Smart Plug Mini
Spänningen ändrades
Smart Plug Mini
Den elektriska strömmen ändrades
Smart Plug Mini (British)
Aktiverad
Smart Plug Mini (British)
Inaktiverad
Smart Plug Mini (British)
Elmätaren ändrades
Smart Plug Mini (British)
Strömmen ändrades
Smart Plug Mini (British)
Spänningen ändrades
Smart Plug Mini (British)
Den elektriska strömmen ändrades
Smart Siren
Batterialarmet aktiverat
Smart Siren
Batterialarmet aktiverat
Smart Siren
Sabotagelarmet aktiverat
Smart Siren
Sabotagelarmet inaktiverat
Water Leak Detector
Temperaturen ändrades
Water Leak Detector
Vattenalarmet aktiverat
Water Leak Detector
Vattenalarmet inaktiverat
Water Leak Detector
Batterialarmet aktiverat
Water Leak Detector
Batterialarmet aktiverat
Zigbee Range Extender
Batterialarmet aktiverat
Zigbee Range Extender
Batterialarmet aktiverat
Zigbee Range Extender
AC/Mains alarm becomes active
Zigbee Range Extender
AC/Mains alarm becomes inactive

Och...

Air Quality Sensor
Batterialarmet är på
Alarm Entry Sensor 2
Kontaktalarmet är på
Alarm Entry Sensor 2
Sabotagelarmet är på
Alarm Entry Sensor 2
Batterialarmet är på
Alarm Motion Sensor 2
Rörelselarmet är på
Alarm Motion Sensor 2
Sabotagelarmet är på
Alarm Motion Sensor 2
Batterialarmet är på
Electricity Meter Interface
Batterialarmet är på
Electricity Meter Interface
Det generiska larmet är på
Electricity Meter Interface 2
Batterialarmet är på
Electricity Meter Interface 2
Det generiska larmet är på
EMI Norwegian HAN
Det generiska larmet är på
Entry Sensor
Kontaktalarmet är på
Entry Sensor
Batterialarmet är på
Entry Sensor Pro
Kontaktalarmet är på
Entry Sensor Pro
Sabotagelarmet är på
Entry Sensor Pro
Batterialarmet är på
Intelligent Heat Alarm
Värmelarmet är på
Intelligent Heat Alarm
Batterialarmet är på
Intelligent Keypad
Batterialarmet är på
Intelligent Keypad
Sabotagelarmet är på
Intelligent Keypad
Alarm state is Alarm state
Intelligent Smoke Alarm
Röklarmet är på
Intelligent Smoke Alarm
Batterialarmet är på
IO Module
Input 1 is activate
IO Module
Input 2 is activate
IO Module
Input 3 is activate
IO Module
Input 4 is activate
Motion Sensor
Rörelselarmet är på
Motion Sensor
Batterialarmet är på
Motion Sensor Pro
Rörelselarmet är på
Motion Sensor Pro
Sabotagelarmet är på
Motion Sensor Pro
Batterialarmet är på
Panic Button
Det generiska larmet är på
Panic Button
Batterialarmet är på
Smart Button
Batterialarmet är på
Smart Button
Button is pressed.
i
Checks if the button is currently pressed.
Smart Cable
Är på
Smart Cable 2
Är på
Smart DIN Relay
Är på
Smart DIN Relay 2
Är på
Smart Humidity Sensor
Batterialarmet är på
Smart Plug Mini
Är på
Smart Plug Mini (British)
Är på
Smart Siren
Batterialarmet är på
Smart Siren
Sabotagelarmet är på
Water Leak Detector
Vattenalarmet är på
Water Leak Detector
Batterialarmet är på
Zigbee Range Extender
Batterialarmet är på

Då...

Intelligent Heat Alarm
Start warning for duration of Duration Time unit
Intelligent Heat Alarm
Stop warning directly
i
Detta åtgärdskort kan endast användas för att stoppa en varning som startats av Homey. Av säkerhetsskäl kan den inte användas för att tysta ett riktigt rök/värme/vattenläckagelarm.
Intelligent Keypad
Alarm triggering
Intelligent Smoke Alarm
Start warning for duration of Duration Time unit
Intelligent Smoke Alarm
Stop warning directly
i
Detta åtgärdskort kan endast användas för att stoppa en varning som startats av Homey. Av säkerhetsskäl kan den inte användas för att tysta ett riktigt rök/värme/vattenläckagelarm.
Smart Cable
Aktivera
Smart Cable
stäng av
Smart Cable
Växla på och av
Smart Cable 2
Aktivera
Smart Cable 2
stäng av
Smart Cable 2
Växla på och av
Smart DIN Relay
Aktivera
Smart DIN Relay
stäng av
Smart DIN Relay
Växla på och av
Smart DIN Relay 2
Aktivera
Smart DIN Relay 2
stäng av
Smart DIN Relay 2
Växla på och av
Smart Plug Mini
Aktivera
Smart Plug Mini
stäng av
Smart Plug Mini
Växla på och av
Smart Plug Mini (British)
Aktivera
Smart Plug Mini (British)
stäng av
Smart Plug Mini (British)
Växla på och av
Smart Siren
Start The type of warning warning with The level of warning sound sound level for duration of Duration Time unit
Smart Siren
Stop warning directly
Smart Siren
Start The type of squawk sound squawk with The level of squawk sound sound level
Water Leak Detector
Start warning for duration of Duration Time unit
Water Leak Detector
Stop warning directly
i
Detta åtgärdskort kan endast användas för att stoppa en varning som startats av Homey. Av säkerhetsskäl kan den inte användas för att tysta ett riktigt rök/värme/vattenläckagelarm.

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren genom att skicka ett e-postmeddelande.

Vad är nytt?

Version 2.3.1 — Add "Stop warning" flow cards for the smoke / heat / water leakage alarm and siren

Visa ändringslogg

frient

frient är inte kompatibelt med vald Homey.

frient installeras på Homey inom kort.
Installera