Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Dyson

Make It Your Cool Home
Make It Your Cool Home

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Dyson 360 Heuristic
Batterinivån ändrades
Dyson 360 Heuristic
State changed
Dyson 360 Heuristic
Power mode changed
Dyson Cool
Aktiverad
Dyson Cool
Inaktiverad
Dyson Link
Aktiverad
Dyson Link
Inaktiverad
Dyson Link
Temperaturen ändrades
Dyson Link
Luftfuktigheten ändrades

Och...

Dyson Cool
Är på
Dyson Link
Är på

Då...

Dyson 360 Heuristic
Abort program
i
Stop the current cleaning operation.
Dyson 360 Heuristic
Pause program
i
Pause the current cleaning operation.
Dyson 360 Heuristic
Resume program
i
Resume the current cleaning operation.
Dyson 360 Heuristic
Clean all zones
Dyson 360 Heuristic
Set default power mode to Mode
Dyson Cool
Aktivera
Dyson Cool
stäng av
Dyson Cool
Växla på och av
Dyson Cool
Toggle oscillation
Dyson Cool
Increase air speed by Amount steps
Dyson Cool
Decrease air speed by Amount steps
Dyson Link
Aktivera
Dyson Link
stäng av
Dyson Link
Växla på och av
Dyson Link
Turn oscillation on
Dyson Link
Turn oscillation off
Dyson Link
Turn auto-mode on
Dyson Link
Turn auto-mode off
Dyson Link
Set airflow direction to Airflow direction
Dyson Link
Set fan speed to Speed
Dyson Link
Turn night mode on
Dyson Link
Turn night mode off
Dyson Link
Set timer for Timer
i
This will turn of the device after the timer expires.

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta vårt supportteam så att vi kan lösa problemet.

Gå till Homey Support

Vad är nytt?

Version 5.5.1 — Fix satellite mode

Visa ändringslogg

Dyson

Dyson är inte kompatibelt med vald Homey.

Dyson installeras på Homey inom kort.
Installera