Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Button +

Control Button + panels
Control Button + panels

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Button Panel
Dimningsnivå ändrades
Button Panel
Temperaturen ändrades
Button Panel
The Left / Right Button on connector Connectore Number was turned On or off
Button Panel
The Left / Right Button on connector Connector Number was pressed for a long time
Button Panel
The Left / Right Button on connector Connector Number was turned off
Button Panel
The Left / Right Button on connector Connector Number was turned on
Button Panel
The Left / Right button on connector Connector Number was released
Button Panel
The Left / Right Button on Display / Button configuration Configuration was State

Och...

Button Panel
The button configuration Configuration is active on connector Connector Number
Button Panel
The Left / Right Button on connector Connector Number is on
Button Panel
The display configuration Configuration is active

Då...

Button Panel
Dimma till %
Button Panel
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Button Panel
Set the Left / Right button label of Configuration to Label
i
Sets the label of the specified button
Button Panel
Set the Left / Right button top label of Configuration to Top Label
i
Sets the top label of the specified button
Button Panel
Set the Left / Right Front / Wall On colour LED colour on Configuration to RGB colour. Update configuration: Update Configuration
i
Sets the colour of the LED associated with the connector using the specified configuration
Button Panel
Set the Left / Right button label on connector Connector number to Text
i
Sets the label of the specified button
Button Panel
Set the Left / Right button top label on connector Connector number to Label
i
Sets the top label of the specified button
Button Panel
Set the Left / Right Front / Wall LED colour on connector Connector number to RGB colour
i
Sets the colour of the specified LED
Button Panel
Set the large display brightness to Large Level and the mini display brightness to Mini Level
i
Set the brightness of the displays
Button Panel
Select the Page Command Page Index large display page
i
Select the page of the displays
Button Panel
Set the information text to Information text
i
Sets the information text so it can be displayed on a panel
Button Panel
Switch connector Connector number to button configuration Configuration number
i
Send the select configuration to the display device for the selected connector
Button Panel
Switch connector Connector number to button configuration Configuration
i
Send the select configuration to the display device for the selected connector
Button Panel
Switch to Display Configuration Configuration number
i
Send the select display configuration to the device
Button Panel
Switch to Display Configuration Configuration
i
Send the select display configuration to the device
Button Panel
Turn off Left / Right button on connector Connector number
i
Turn off the specified button
Button Panel
Turn on Left / Right button on connector Connector number
i
Turn on the specified button
Button Panel
Re-apply Configurations
i
Uploads the configurations to the device

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 0.5.5 — Fix regression to MQTT payload in last update.

Visa ändringslogg

Button +

Den här appen kan hantera hela Homey.

Button + är inte kompatibelt med vald Homey.

Button + installeras på Homey inom kort.
Installera