Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

SmartThings Community

Make your SmartThings smarter with Homey
Make your SmartThings smarter with Homey

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Refrigeration
A Door Open alarm turned on
Refrigeration
A Door Open alarm turned off
Refrigeration
Any Door Open alarm changed
Refrigeration
Freezer Door Open alarm turned on
Refrigeration
Freezer Door Open alarm turned off
Refrigeration
Freezer Door Open Alarm changed
Refrigeration
Cooler Door Open Alarm turned on
Refrigeration
Cooler Door Open Alarm turned off
Refrigeration
Cooler Door Open Alarm changed
Refrigeration
Water filter usage changed
Refrigeration
The current temperature of the Freezer has changed
Refrigeration
The current temperature of the Cooler has changed
SmartThings Device
Aktiverad
SmartThings Device
Inaktiverad
SmartThings Device
Accelerometer Vector X changed
i
This card starts a Flow when the Accelerometer X Vector changes.
SmartThings Device
Accelerometer Vector Y changed
i
This card starts a Flow when the Accelerometer Y Vector changes.
SmartThings Device
Accelerometer Vector Z changed
i
This card starts a Flow when the Accelerometer Z Vector changes.
SmartThings Device
Acceleration detection changed
i
This card starts a Flow when acceleration is detected or no longer detected.
SmartThings Device
Object detection changed
i
This card starts a Flow when an object is detected or no longer detected.
SmartThings Device
Object detected
i
This card starts a Flow when an object is detected.
SmartThings Device
Water detection changed
i
This card starts a Flow when the water is detected or no longer detected.
SmartThings Device
The button status changed
i
This card starts a Flow when the the status of the button changes.
SmartThings Device
Porten öppnas eller stängs
i
This card starts a Flow when the door is opened or closed.
SmartThings Device
The dryer status changed to ...
i
This card starts a Flow when the dryer switches to the selected mode.
SmartThings Device
The dust filter status has changed
i
This card starts a Flow when the dust filter status changes.
SmartThings Device
The job status changed
i
This card starts a Flow when the the job status of the device changes.
SmartThings Device
The odor value has changed
i
This card starts a Flow when the odor value changes.
SmartThings Device
The PM1 value has changed
i
This card starts a Flow when the PM1 value changes.
SmartThings Device
The PM10 value has changed
i
This card starts a Flow when the PM10 value changes.
SmartThings Device
The presence status has changed
i
This card starts a Flow when the presence status changes.
SmartThings Device
The button status changed
i
This card starts a Flow when the the status of the button changes.
SmartThings Device
The washer status changed to ...
i
This card starts a Flow when the washing machine switches to the selected mode.

Och...

SmartThings Device
Är på
SmartThings Device
Porten är öppen
i
This Flow will continue if the door is/is not currently open.

Då...

SmartThings Device
Aktivera
SmartThings Device
stäng av
SmartThings Device
Växla på och av
SmartThings Device
Set the AC Cleaning Mode to ...
SmartThings Device
Set the AC Wind Speed to ...
SmartThings Device
Set the AC Wind Direction to ...
SmartThings Device
Turn ... the AC Lights
SmartThings Device
Set the AC Mode to ...
SmartThings Device
Set the AC Options to ...
SmartThings Device
Turn ... the AC Sound Mode
SmartThings Device
... porten
SmartThings Device
Change the dryer status to ...
SmartThings Device
Change the media input source to ...
SmartThings Device
Start the vacuum Cleaning Mode using Cleaning Movement
SmartThings Device
Set the heating temperature to Target temperature
SmartThings Device
Set the Thermmostat Mode to ...
SmartThings Device
Change the washer mode to ...
SmartThings Device
Change the washer mode to ...
SmartThings Device
Change the number of rinse cycles to ...
SmartThings Device
Change the washer spin level to ...
SmartThings Device
Change the washer status to ...
SmartThings Device
Change the washer temperature to ...

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 2.0.19 — Changes for store submission.

Visa ändringslogg

SmartThings Community

SmartThings Community är inte kompatibelt med vald Homey.

SmartThings Community installeras på Homey inom kort.
Installera