Już tu jest: wczesny dostęp do Homey Pro (Early 2023)

Home Assistant

Connect to Home Assistant
Connect to Home Assistant

Czytaj więcej ›

Złóż darowiznę

Obsługiwane urządzenia

Karty Flow

Kliknij na urządzenie powyżej, aby wyświetlić tylko powiązane karty Flow.

Kiedy...

Boiler
Włączone
Boiler
Wyłączone
Boiler
Zmiana temperatury
Boiler
Zmiana celu temperatury
Boiler
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Button
Button was pressed
i
Triggers when the button was pressed in Home Assistant.
Climate
Zmiana temperatury
Climate
Zmiana celu temperatury
Climate
Zmiana wilgotności
Climate
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Climate
Thermostat activity changed
Climate
Thermostat mode changed
Climate
Fan mode changed
Climate
Preset mode changed
Climate
Swing mode changed
Climate & fan
Zmiana temperatury
Climate & fan
Zmiana celu temperatury
Climate & fan
Zmiana wilgotności
Climate & fan
Włączone
Climate & fan
Wyłączone
Climate & fan
Zmiana poziomu przygaszenia
Climate & fan
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Climate & fan
Thermostat activity changed
Climate & fan
Thermostat mode changed
Climate & fan
Fan mode changed
Climate & fan
Preset mode changed
Climate & fan
Swing mode changed
Compound
Włączone
Compound
Wyłączone
Compound
Zablokowane
Compound
Odblokowane
Compound
Zmiana poziomu przygaszenia
Compound
Alarm stanu baterii włączony
Compound
Alarm stanu baterii wyłączony
Compound
Alarm o CO włączony
Compound
Alarm o CO wyłączony
Compound
Alarm o CO2 włączony
Compound
Alarm o CO2 wyłączony
Compound
Alarm otwarcia włączony
Compound
Alarm otwarcia wyłączony
Compound
Alarm przeciwpożarowy włączony
Compound
Alarm przeciwpożarowy wyłączony
Compound
Alarm ogólny włączony
Compound
Alarm ogólny wyłączony
Compound
Alarm termiczny włączony
Compound
Alarm termiczny wyłączony
Compound
Czujnik ruchu włączony
Compound
Czujnik ruchu wyłączony
Compound
Alarm o stężeniu PM2.5 włączony
Compound
Alarm o stężeniu PM2.5 wyłączony
Compound
Alarm przeciwdymny włączony
Compound
Alarm przeciwdymny wyłączony
Compound
Alarm antyingerencyjny włączony
Compound
Alarm antyingerencyjny wyłączony
Compound
Alarm zalania wodą włączony
Compound
Alarm zalania wodą wyłączony
Compound
Zmiana poziomu naładowania baterii
Compound
Zmiana poziomu stężenia CO
Compound
Zmiana poziomu stężenia CO2
Compound
Zmiana prądu elektrycznego
Compound
Zmiana kąta porywu wiatru
Compound
Zmiana siły porywu wiatru
Compound
Zmiana wilgotności
Compound
Zmiana luminacji
Compound
Zmiana poziomu hałasu
Compound
Zmiana poziomu stężenia PM2.5
Compound
Zmiana mocy
Compound
Zmiana ciśnienia
Compound
Zmiana poziomu deszczu
Compound
Zmiana temperatury
Compound
Zmiana poziomu promieniowania UV
Compound
Zmiana poziomu napięcia
Compound
Zmiana poziomu przepływu wody
Compound
Zmiana kąta wiatru
Compound
Zmiana siły wiatru
Compound
Zmiana w liczniku gazowym
Compound
Zmiana w liczniku wody
Compound
Zmiana w liczniku mocy
Compound
Zmiana w liczniku deszczu
Compound
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Fan
Włączone
Fan
Wyłączone
Fan
Zmiana poziomu przygaszenia
Fan
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Home Assistant
A memory warning has occurred
i
Triggers when the app is consuming too much memory.
Home Assistant
The automation named Automation name has been triggered.
i
Triggers when a automation was triggered. The execution can be filtered by a automation name.
Home Assistant
The event named Event has been triggered for entity Entity. Filter by data fields: Field 1 = Value 1 & Field 2 = Value 2 & Field 3 = Value 3
i
Triggers when a event was triggered. The execution can be filtered by a event and entity name.
Home Assistant
The script named Script name has been started.
i
Triggers when a script was started. The execution can be filtered by a script name.
Light
Włączone
Light
Wyłączone
Light
Zmiana poziomu przygaszenia
Light
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Lock
Zablokowane
Lock
Odblokowane
Media player
Włączone
Media player
Wyłączone
Media player
Zmiana poziomu głośności
Media player
Odtwarzanie rozpoczęte
Media player
Odtwarzanie zatrzymane
Media player
Zmiana wykonawcy
Media player
Zmiana albumu
Media player
Zmiana utworu
Media player
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Presence
Presence alarm has been deactivated
Presence
Presence alarm has been activated
Presence
Presence state changed
Scene
Scene was activated
i
Triggers when the scene was activated.
Schedule
Alarm ogólny włączony
Schedule
Alarm ogólny wyłączony
Script
Script was started
i
Triggers when a script was started.
Sensor
Zmiana poziomu naładowania baterii
Sensor
Zmiana poziomu stężenia CO
Sensor
Zmiana poziomu stężenia CO2
Sensor
Zmiana prądu elektrycznego
Sensor
Zmiana kąta porywu wiatru
Sensor
Zmiana siły porywu wiatru
Sensor
Zmiana wilgotności
Sensor
Zmiana luminacji
Sensor
Zmiana poziomu hałasu
Sensor
Zmiana poziomu stężenia PM2.5
Sensor
Zmiana mocy
Sensor
Zmiana ciśnienia
Sensor
Zmiana poziomu deszczu
Sensor
Zmiana temperatury
Sensor
Zmiana poziomu promieniowania UV
Sensor
Zmiana poziomu napięcia
Sensor
Zmiana poziomu przepływu wody
Sensor
Zmiana kąta wiatru
Sensor
Zmiana siły wiatru
Sensor
Zmiana w liczniku gazowym
Sensor
Zmiana w liczniku wody
Sensor
Zmiana w liczniku mocy
Sensor
Zmiana w liczniku deszczu
Sensor
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Sensor
Value (text) changed
i
Triggers when the text value changes.
Sensor
Value (numeric) changed
i
Triggers when the numeric value changes.
Switch
Włączone
Switch
Wyłączone
Switch
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Timer
Timer stopped
Timer
Timer finished
Timer
Timer paused
Timer
Timer restarted
Timer
Timer started
Vacuum cleaner
Włączone
Vacuum cleaner
Wyłączone
Vacuum cleaner
Zmiana poziomu przygaszenia
Vacuum cleaner
Zmiana poziomu naładowania baterii
Vacuum cleaner
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Vacuum cleaner
State changed
Vacuum cleaner
State (original) changed
Window covering
Zasunięte
Window covering
Rozchylone
Window covering
Zmiana stanu ...
Window covering
Zmiana pozycji

Oraz...

Boiler
Jest włączone
Climate
Thermostat activity is Activity
Climate
Thermostat mode is Thermostat mode
Climate
Specific fan mode is Fan mode
Climate
Preset mode is Preset mode
Climate
Swing mode is Swing mode
Climate & fan
Jest włączone
Climate & fan
Thermostat activity is Activity
Climate & fan
Thermostat mode is Thermostat mode
Climate & fan
Specific fan mode is Fan mode
Climate & fan
Preset mode is Preset mode
Climate & fan
Swing mode is Swing mode
Compound
Jest włączone
Compound
Zamek jest zablokowany
Compound
The battery alarm is on
Compound
Alarm Alarm o CO włączony
Compound
Alarm o CO2 włączony
Compound
Alarm otwarcia włączony
Compound
Alarm przeciwpożarowy włączony
Compound
Alarm ogólny włączony
Compound
Alarm termiczny włączony
Compound
Czujnik ruchu włączony
Compound
Alarm o stężeniu PM2.5 włączony
Compound
Alarm przeciwdymny włączony
Compound
Alarm antyingerencyjny włączony
Compound
Alarm zalania wodą włączony
Compound
Value (text) is ...
Compound
Value (numeric) is higher than ...
Fan
Jest włączone
Light
Jest włączone
Lock
Zamek jest zablokowany
Media player
Jest włączone
Media player
!{Trwa{|nie trwa}} odtwarzanie
Presence
Presence alarm is on
Presence
Presence state is ...
Schedule
Alarm ogólny włączony
Sensor
Value (text) is ...
Sensor
Value (numeric) is higher than ...
Switch
Jest włączone
Timer
Timer is running
Vacuum cleaner
Jest włączone
Vacuum cleaner
State is State
Vacuum cleaner
State (original) is State
Window covering
Są zasunięte
Window covering
Stan to  ...

Wtedy...

Boiler
Włącz
Boiler
Wyłącz
Boiler
Przełącz na wł. lub wył.
Boiler
Ustaw temperaturę °C
Boiler
Press the button Button.
Boiler
Turn on/off or toggle Switch.
Boiler
Turn off Away mode
Boiler
Turn on Away mode
Boiler
Change to mode Mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Button
Naciśnij przycisk
Climate
Ustaw temperaturę °C
Climate
Select thermostat mode Thermostat mode.
Climate
Change to fan mode Fan mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Climate
Change to preset mode Preset mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Climate
Change to swing mode Swing mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Climate
Press the button Button.
Climate
Turn on/off or toggle Switch.
Climate & fan
Ustaw temperaturę °C
Climate & fan
Włącz
Climate & fan
Wyłącz
Climate & fan
Przełącz na wł. lub wył.
Climate & fan
Przygaś do %
Climate & fan
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
Climate & fan
Select thermostat mode Thermostat mode.
Climate & fan
Change to fan mode Fan mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Climate & fan
Change to preset mode Preset mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Climate & fan
Change to swing mode Swing mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Climate & fan
Deactivate the oscillation
Climate & fan
Activate the oscillation
Climate & fan
Use the forward direction
Climate & fan
Use the reverse direction
Climate & fan
Press the button Button.
Climate & fan
Turn on/off or toggle Switch.
Compound
Włącz
Compound
Wyłącz
Compound
Przełącz na wł. lub wył.
Compound
Naciśnij przycisk
Compound
Zablokuj
Compound
Odblokuj
Compound
Przygaś do %
Compound
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
Compound
Press the button Button.
Compound
Turn on/off or toggle Switch.
Fan
Włącz
Fan
Wyłącz
Fan
Przełącz na wł. lub wył.
Fan
Przygaś do %
Fan
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
Fan
Deactivate the oscillation
Fan
Activate the oscillation
Fan
Use the forward direction
Fan
Use the reverse direction
Fan
Press the button Button.
Fan
Turn on/off or toggle Switch.
Home Assistant
Call service ... of domain ... with data ...
i
Example for light.turn_on: service=turn_on, domain=light, data={'brightness':100, 'entity_id':'light.entityname'}
Home Assistant
Call service Service for entity Entity with data Data
i
Call an entity service using a service/entity autocompletion list.
Home Assistant
Send a notification Message with title Title.
Home Assistant
Send a notification Message with title Title to service Service with image attachment ... using the Homey-URL.
Home Assistant
Send a notification Message with title Title to service Service.
Light
Włącz
Light
Wyłącz
Light
Przełącz na wł. lub wył.
Light
Przygaś do %
Light
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
Light
Ustaw odcień °
i
Wybierz barwę ze skali odcieni: np. czerwień (0°/360°), żółty (60°) lub niebieski (180°).
Light
Ustaw barwę ...
Light
Ustaw losową barwę
Light
Ustaw nasycenie %
Light
Ustaw temperaturę %
i
Dostosuj temperaturę oświetlenia. Wyższa wartość oznacza cieplejszą barwę.
Light
Press the button Button.
Light
Turn on/off or toggle Switch.
Light
Set color to ....
Light
Set color name Light color.
Light
Dim to % with color Light color.
Light
Dim to % with hue ° and saturation %.
Light
Dim to % with temperature %.
Light
Set temperature with relative change of %.
i
Set light temperature with respect to the device's current temperature level.
Lock
Zablokuj
Lock
Odblokuj
Lock
Open
Media player
Włącz
Media player
Wyłącz
Media player
Przełącz na wł. lub wył.
Media player
Ustaw poziom głośności na %
Media player
Ustaw względny poziom głośności %
i
Change the volume with respect to the device's current volume.
Media player
Zwiększ poziom głośności
Media player
Zmniejsz poziom głośności
Media player
Wycisz głośność
Media player
Włącz głośność
Media player
Toggle muted volume on or off
Media player
Odtwórz
Media player
Pauza
Media player
Przełącz na Odtwórz/Pauza
Media player
Dalej
Media player
Wróć
Media player
Włącz odtwarzanie losowe
Media player
Wyłącz odtwarzanie losowe
Media player
Powtórz ...
Media player
Press the button Button.
Media player
Turn on/off or toggle Switch.
Media player
Change to sound mode Sound mode.
i
The sound mode list it provided by the devie or the HomeAssistand integration.
Media player
Change to media source Media source.
i
The source list it provided by the devie or the HomeAssistand integration and ca include physical inputs like HDMI and apps.
Scene
Naciśnij przycisk
Script
Naciśnij przycisk
Sensor
Press the button Button.
Sensor
Turn on/off or toggle Switch.
Switch
Włącz
Switch
Wyłącz
Switch
Przełącz na wł. lub wył.
Switch
Press the button Button.
Switch
Turn on/off or toggle Switch.
Timer
Finish
Timer
Pause
Timer
Start
Timer
Start with duration Hours hours, Minutes minutes, Seconds seconds
Timer
Stop
Vacuum cleaner
Włącz
Vacuum cleaner
Wyłącz
Vacuum cleaner
Przełącz na wł. lub wył.
Vacuum cleaner
Przygaś do %
Vacuum cleaner
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
Vacuum cleaner
Press the button Button.
Vacuum cleaner
Turn on/off or toggle Switch.
Vacuum cleaner
Spot clean-up
Vacuum cleaner
Locate
Vacuum cleaner
Pause
Vacuum cleaner
Return to base
Vacuum cleaner
Select the fan speed Fan speed.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Vacuum cleaner
Start
Vacuum cleaner
Stop
Window covering
Zasuń
Window covering
Rozchyl
Window covering
Przełącz na rozchylone lub zasłonięte
Window covering
Ustaw stan ...
Window covering
Ustaw pozycję na %
i
Zmień pozycję na rozchylone (100%), zasunięte (0%) lub wartość pomiędzy.

Opinie

Nie ma jeszcze opinii na temat tej aplikacji.

Kiedy zaczniesz używać aplikacji, będziesz mieć możliwość wystawienia opinii.

Dziękujemy za wystawienie opinii.

Wyślij opinię

Napisz opinię

Pomoc

Masz problem z tą aplikacją? Skontaktuj się z twórcami aplikacji za pomocą forum Homey Community.

Nowości

Wersja 1.2.5 — Updated app settings style.

Zobacz listę zmian

Home Assistant nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

Zainstaluj Home Assistant na

Home Assistant zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.

Zainstaluj