Dołącz do naszej urodzinowej imprezy. Tylko w tym tygodniu co 10. Homey Pro lub Homey Bridge jest darmowy!

Tuya cloud

This app allows you to connect Homey to the Tuya cloud
This app allows you to connect Homey to the Tuya cloud

Czytaj więcej ›

Obsługiwane urządzenia

Karty Flow

Kliknij na urządzenie powyżej, aby wyświetlić tylko powiązane karty Flow.

Kiedy...

CO sensor
Alarm o CO włączony
CO sensor
Alarm o CO wyłączony
CO sensor
Zmiana poziomu stężenia CO
CO sensor
Alarm ogólny włączony
CO sensor
Alarm ogólny wyłączony
CO sensor
Zmiana poziomu naładowania baterii
Contactsensor
Alarm otwarcia włączony
Contactsensor
Alarm otwarcia wyłączony
Contactsensor
Zmiana poziomu naładowania baterii
GarageDoorOpener
Alarm otwarcia włączony
GarageDoorOpener
Alarm otwarcia wyłączony
GarageDoorOpener
Zamknięta
GarageDoorOpener
Otwarta
Heater
Zmiana temperatury
Heater
Zmiana celu temperatury
Heater
Włączone
Heater
Wyłączone
Heater
Mode has changed
i
Triggers when the mode changes.
Klimatyzacja
Włączone
Klimatyzacja
Wyłączone
Klimatyzacja
Zmiana trybu termostatu ...
Klimatyzacja
Zmiana temperatury
Klimatyzacja
Zmiana celu temperatury
Light
Włączone
Light
Wyłączone
Light
Zmiana poziomu przygaszenia
Motionsensor
Czujnik ruchu włączony
Motionsensor
Czujnik ruchu wyłączony
Motionsensor
Zmiana poziomu naładowania baterii
Presence Sensor
Czujnik ruchu włączony
Presence Sensor
Czujnik ruchu wyłączony
Smokesensor
Alarm przeciwdymny włączony
Smokesensor
Alarm przeciwdymny wyłączony
Smokesensor
Zmiana poziomu naładowania baterii
socket
Włączone
socket
Wyłączone
socket
Zmiana mocy
socket
Socket id is turned State
Switch
Włączone
Switch
Wyłączone
Switch
Zmiana mocy
Switch
Button id is turned State
Thermostat
Zmiana temperatury
Thermostat
Zmiana celu temperatury
Tuya cloud
Boolean event received
Tuya cloud
Number event received
Tuya cloud
Text event received
Windowscovering
Zmiana pozycji

Oraz...

CO sensor
Alarm Alarm o CO włączony
CO sensor
Alarm ogólny włączony
Contactsensor
Alarm otwarcia włączony
GarageDoorOpener
Alarm otwarcia włączony
GarageDoorOpener
Jest zamknięta
Heater
Jest włączone
Heater
Temperature is higher than ...
i
Temperature in degrees Celsius.
Heater
Target temperature is higher than ...
i
Target temperature in degrees Celsius.
Heater
Mode is ...
Klimatyzacja
Jest włączone
Klimatyzacja
Tryb termostatu to ...
Light
Jest włączone
Motionsensor
Czujnik ruchu włączony
Presence Sensor
Czujnik ruchu włączony
Smokesensor
Alarm przeciwdymny włączony
socket
Jest włączone
socket
Is Socket id On?
Switch
Jest włączone
Thermostat
Temperature is higher than ...
i
Temperature in degrees Celsius.
Thermostat
Target temperature is higher than ...
i
Target temperature in degrees Celsius.

Wtedy...

GarageDoorOpener
Zamknij
GarageDoorOpener
Otwórz
GarageDoorOpener
Przełącz na otwartą lub zamkniętą
Heater
Ustaw temperaturę °C
Heater
Włącz
Heater
Wyłącz
Heater
Przełącz na wł. lub wył.
Heater
Set mode on Mode
Klimatyzacja
Włącz
Klimatyzacja
Wyłącz
Klimatyzacja
Przełącz na wł. lub wył.
Klimatyzacja
Ustaw tryb ...
Klimatyzacja
Ustaw temperaturę °C
Light
Włącz
Light
Wyłącz
Light
Przełącz na wł. lub wył.
Light
Przygaś do %
Light
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
Light
Ustaw temperaturę %
i
Dostosuj temperaturę oświetlenia. Wyższa wartość oznacza cieplejszą barwę.
Light
Ustaw odcień °
i
Wybierz barwę ze skali odcieni: np. czerwień (0°/360°), żółty (60°) lub niebieski (180°).
Light
Ustaw barwę ...
Light
Ustaw losową barwę
Light
Ustaw nasycenie %
socket
Włącz
socket
Wyłącz
socket
Przełącz na wł. lub wył.
socket
Set Socket id State
Switch
Włącz
Switch
Wyłącz
Switch
Przełącz na wł. lub wył.
Thermostat
Ustaw temperaturę °C
Tuya cloud
Send Functioname command with value "false" to device Tuya Device id
Tuya cloud
Send Functioname command with number value Functionvalue to device Device id
Tuya cloud
Send Functioname command with text value Functionvalue to device Device id
Tuya cloud
Send Functioname command with "true" to device Device id
Tuya cloud
Start ... legacy scene
Tuya cloud
Execute ... scene
Windowscovering
Ustaw pozycję na %
i
Zmień pozycję na rozchylone (100%), zasunięte (0%) lub wartość pomiędzy.

Pomoc

Masz problem z tą aplikacją? Skontaktuj się z twórcami aplikacji tutaj.

Nowości

Wersja 1.1.23 — added garagedoor opener by Jonas Enge

Zobacz listę zmian

Tuya cloud

Tuya cloud nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

Tuya cloud zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.
Zainstaluj