Dołącz do naszej urodzinowej imprezy. Tylko w tym tygodniu co 10. Homey Pro lub Homey Bridge jest darmowy!

HTTP request flow cards

HTTP request triggers, conditions and actions for flows

Ta aplikacja nie jest kompatybilna z Homey Pro (Early 2023).

Ta aplikacja jest nieaktualna i wymaga aktualizacji, aby móc działać na Homey Pro (Early 2023). Niestety, twórcy tej aplikacji nie oferują bezpośredniego wsparcia technicznego.

HTTP request triggers, conditions and actions for flows

Czytaj więcej ›

Karty Flow

Kiedy...

HTTP request flow cards
Incoming GET Event name
i
T20 - Trigger this card by sending Homey a GET request.
HTTP request flow cards
Incoming POST Event name
i
T30 - Trigger this card by sending Homey a POST request. The posted body will be available in the `JSON`-token. This token can be used on cards C80, A80 and A81.
HTTP request flow cards
JSONpath value Trigger
i
T80 - Trigger this card with cards A22 and A81 by using the same value in the `trigger`-field.
HTTP request flow cards
JSON object Trigger
i
T81 - Trigger this card with card A24 by using the same value in the `trigger`-field.

Oraz...

HTTP request flow cards
GET code is  http://url/ 200
i
C20 - Checks the HTTP response code of a GET request. Parameters: 1. Url; 2. Response code.
HTTP request flow cards
GET (query) code is  http://url/ {} 200
i
C21 - Checks the HTTP response code of a GET request. Parameters: 1. Url; 2. JSON formatted query parameters; 3. Response code.
HTTP request flow cards
GET JSONpath is  http://url/ {} JSONpath condition
i
C22 - Extract and check a specific value from a JSON or XML formatted GET response. Parameters: 1. Url; 2. JSON formatted query parameters; 3. JSONpath expression; 4. Value for equation.
HTTP request flow cards
JSONpath is  $. condition
i
C80 - Extract and check a specific value from the JSON token available on card T30. Parameters: 1. JSONpath expression; 2. Value for equation.

Wtedy...

HTTP request flow cards
DELETE http://url/
i
A10 - Execute a DELETE request. Parameter: Url.
HTTP request flow cards
GET http://url/
i
A20 - Execute a GET request. Parameter: Url.
HTTP request flow cards
GET (query) http://url/ {}
i
A21 - Execute a GET request. Parameters: 1. Url; 2. JSON formatted query parameters (For a query like ?a=1&b=zz use `{"a":1,"b":"zz"}`).
HTTP request flow cards
GET JSONpath Better Logic http://url/ JSONpath variable
i
A22 - Extract a value from a JSON or XML formatted GET response and save this in a Better Logic variable. Parameters: 1. Url; 2. JSONpath expression; 3. Better Logic variable.
HTTP request flow cards
GET JSONpath trigger value http://url/ {} JSONpath Trigger
i
A23 - Extract a value from a JSON or XML formatted GET response and trigger other flows with this value available as a token (card T80). Parameters: 1. Url; 2. JSON formatted query parameters; 3. JSONpath expression; 4. Trigger corresponding with trigger value on card T80.
HTTP request flow cards
GET JSON trigger object http://url/ Trigger
i
A24 - Trigger other flow with the JSON or XML formatted response of this request. The result will be available as a token in JSON format (card T81). ParametersL 1. Url; 2. Trigger corresponding with trigger value on card T81.
HTTP request flow cards
POST form http://url/ {}
i
A30 - Execute a POST with form data. Parameters: 1. Url; 2. JSON formatted form data.
HTTP request flow cards
POST JSON http://url/ {}
i
A31 - Execute a POST with JSON data. Parameters: 1. Url; 2. JSON data.
HTTP request flow cards
POST XML http://url/ {}
i
A32 - Execute a POST with XML data. Parameters: 1. Url; 2. XML.
HTTP request flow cards
PUT JSON http://url/ {}
i
A40 - Execute a PUT with JSON data. Parameters: 1. Url; 2. JSON data.
HTTP request flow cards
WebSocket send ws://url:port/ message
i
A70 - Open a WebSocket and send data. Parameters: 1. Url including port; 2. Data.
HTTP request flow cards
JSONpath Better Logic $. variable
i
A80 - Extract a value from the JSON token available on card T30 and save this in a Better Logic variable. Parameters: 1. JSONpath expression; 2. Better Logic variable.
HTTP request flow cards
JSONpath for trigger $. trigger for T80
i
A81 - Extract a value from the JSON token available on card T30 and trigger other flows with this value available as a token (card T80). Parameters: 1. JSONpath expression; 2. Trigger corresponding with trigger value on card T80.
HTTP request flow cards
Depricated geek card {}
i
A90 - Please don't use this card, it's depricated as HTTP options can be used on every card with a `url` parameter.

Pomoc

Twórcy tej aplikacji nie oferują bezpośredniej pomocy.

HTTP request flow cards

HTTP request flow cards nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

HTTP request flow cards zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.
Zainstaluj