Już tu jest: wczesny dostęp do Homey Pro (Early 2023)

HTTP request flow cards

HTTP request triggers, conditions and actions for flows

Ta aplikacja nie jest kompatybilna z Homey Pro (Early 2023).

Ta aplikacja jest nieaktualna i wymaga aktualizacji, aby móc działać na Homey Pro (Early 2023). Niestety, twórcy tej aplikacji nie oferują bezpośredniego wsparcia technicznego.

HTTP request triggers, conditions and actions for flows

Czytaj więcej ›

Karty Flow

Kiedy...

HTTP request flow cards
Incoming GET Event name
i
T20 - Trigger this card by sending Homey a GET request.
HTTP request flow cards
Incoming POST Event name
i
T30 - Trigger this card by sending Homey a POST request. The posted body will be available in the `JSON`-token. This token can be used on cards C80, A80 and A81.
HTTP request flow cards
JSONpath value Trigger
i
T80 - Trigger this card with cards A22 and A81 by using the same value in the `trigger`-field.
HTTP request flow cards
JSON object Trigger
i
T81 - Trigger this card with card A24 by using the same value in the `trigger`-field.

Oraz...

HTTP request flow cards
GET code is  http://url/ 200
i
C20 - Checks the HTTP response code of a GET request. Parameters: 1. Url; 2. Response code.
HTTP request flow cards
GET (query) code is  http://url/ {} 200
i
C21 - Checks the HTTP response code of a GET request. Parameters: 1. Url; 2. JSON formatted query parameters; 3. Response code.
HTTP request flow cards
GET JSONpath is  http://url/ {} JSONpath condition
i
C22 - Extract and check a specific value from a JSON or XML formatted GET response. Parameters: 1. Url; 2. JSON formatted query parameters; 3. JSONpath expression; 4. Value for equation.
HTTP request flow cards
JSONpath is  $. condition
i
C80 - Extract and check a specific value from the JSON token available on card T30. Parameters: 1. JSONpath expression; 2. Value for equation.

Wtedy...

HTTP request flow cards
DELETE http://url/
i
A10 - Execute a DELETE request. Parameter: Url.
HTTP request flow cards
GET http://url/
i
A20 - Execute a GET request. Parameter: Url.
HTTP request flow cards
GET (query) http://url/ {}
i
A21 - Execute a GET request. Parameters: 1. Url; 2. JSON formatted query parameters (For a query like ?a=1&b=zz use `{"a":1,"b":"zz"}`).
HTTP request flow cards
GET JSONpath Better Logic http://url/ JSONpath variable
i
A22 - Extract a value from a JSON or XML formatted GET response and save this in a Better Logic variable. Parameters: 1. Url; 2. JSONpath expression; 3. Better Logic variable.
HTTP request flow cards
GET JSONpath trigger value http://url/ {} JSONpath Trigger
i
A23 - Extract a value from a JSON or XML formatted GET response and trigger other flows with this value available as a token (card T80). Parameters: 1. Url; 2. JSON formatted query parameters; 3. JSONpath expression; 4. Trigger corresponding with trigger value on card T80.
HTTP request flow cards
GET JSON trigger object http://url/ Trigger
i
A24 - Trigger other flow with the JSON or XML formatted response of this request. The result will be available as a token in JSON format (card T81). ParametersL 1. Url; 2. Trigger corresponding with trigger value on card T81.
HTTP request flow cards
POST form http://url/ {}
i
A30 - Execute a POST with form data. Parameters: 1. Url; 2. JSON formatted form data.
HTTP request flow cards
POST JSON http://url/ {}
i
A31 - Execute a POST with JSON data. Parameters: 1. Url; 2. JSON data.
HTTP request flow cards
POST XML http://url/ {}
i
A32 - Execute a POST with XML data. Parameters: 1. Url; 2. XML.
HTTP request flow cards
PUT JSON http://url/ {}
i
A40 - Execute a PUT with JSON data. Parameters: 1. Url; 2. JSON data.
HTTP request flow cards
WebSocket send ws://url:port/ message
i
A70 - Open a WebSocket and send data. Parameters: 1. Url including port; 2. Data.
HTTP request flow cards
JSONpath Better Logic $. variable
i
A80 - Extract a value from the JSON token available on card T30 and save this in a Better Logic variable. Parameters: 1. JSONpath expression; 2. Better Logic variable.
HTTP request flow cards
JSONpath for trigger $. trigger for T80
i
A81 - Extract a value from the JSON token available on card T30 and trigger other flows with this value available as a token (card T80). Parameters: 1. JSONpath expression; 2. Trigger corresponding with trigger value on card T80.
HTTP request flow cards
Depricated geek card {}
i
A90 - Please don't use this card, it's depricated as HTTP options can be used on every card with a `url` parameter.

Opinie

Nie ma jeszcze opinii na temat tej aplikacji.

Kiedy zaczniesz używać aplikacji, będziesz mieć możliwość wystawienia opinii.

Dziękujemy za wystawienie opinii.

Masz prośbę lub problem albo chcesz zgłosić błąd? false zamiast!

Wyślij opinię

Napisz opinię

Pomoc

Twórcy tej aplikacji nie oferują bezpośredniej pomocy.

HTTP request flow cards nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

Zainstaluj HTTP request flow cards na

HTTP request flow cards zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.

Zainstaluj