Już tu jest: wczesny dostęp do Homey Pro (Early 2023)

Mosquitto MQTT client

Publish/subscribe messages to Mosquitto

Ta aplikacja nie jest kompatybilna z Homey Pro (Early 2023).

Ta aplikacja jest nieaktualna i wymaga aktualizacji, aby móc działać na Homey Pro (Early 2023). Niestety, twórcy tej aplikacji nie oferują bezpośredniego wsparcia technicznego.

Publish/subscribe messages to Mosquitto

Czytaj więcej ›

Karty Flow

Kiedy...

Mosquitto MQTT client
Receive message Topic

Wtedy...

Mosquitto MQTT client
Publish message Message Topic

Pomoc

Twórcy tej aplikacji nie oferują bezpośredniej pomocy.

Mosquitto MQTT client

Mosquitto MQTT client nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

Mosquitto MQTT client zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.
Zainstaluj