Tidlig tilgang til Homey Pro (Early 2023) er nå tilgjengelig

Delt Flow

Google Sheets Stromverbrauch am Tag
Wenn...
Datum & Zeit Die Zeit ist 23:59
Dann...
Google Sheets Append kWh dieser Tag to document
Homey
sheet Stromverbrauch am Tag