Bli med på vår bursdagsfeiring. Kun denne uken er hver 10. Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Power of the hour

Keep your energy consumption below your desired limit
Keep your energy consumption below your desired limit

Les mer ›

Støttede enheter

Flow-kort

Klikk på en enhet ovenfor for å kun vise relaterte Flow-kort.

Når …

Power of the hour
Forbruksvarsel trigget
i
Dette kortet trigges når det faktiske forbruket har oversteget den konfigurerte grensen og klokkeslettet er mellom varseltidspunktet satt i innstillinger.
Power of the hour
Forbruksvarsel resatt
i
Dette kortet trigges når forbruksvarselet er trigget og en ny time starter. Kan f.eks brukes til å skru på varmeovner igjen, dersom de ble skrudd av pga forbruksvarselet.
Power of the hour
Kostnadsvarsel trigget
i
Dette kortet trigges når den faktiske kostnaden har oversteget den konfigurerte grensen og klokkeslettet er mellom varseltidspunktet satt i innstillinger.
Power of the hour
Kostnadsvarsel resatt
i
Dette kortet trigges når kostnadsvarselet er trigget og en ny time starter.
Power of the hour
Ny time startet
i
Dette kortet trigges når en ny time starter, selv uten at noen varsler har vært trigget.
Power of the hour
Tilgjengelig effekt endret - Forbruksgrense
i
Dette kortet trigges når tilgjengelig effekt opp til forbruksgrense blir endret. Dette forteller deg hvilket forbruk du må ligge under for å holde deg under grensen.
Power of the hour
Tilgjengelig effekt endret - Estimert forbruksgrense
i
Dette kortet trigges når tilgjengelig effekt opp til estimert forbruksgrense blir endret. Dette forteller deg hvilket forbruk du må ligge under for å holde deg under grensen.
Power of the hour
Ny forbrukstopp
i
Dette kortet trigges når en ny forbrukstopp er registrert for den gjeldende timen.
Power of the hour
Estimert kostnadsvarsel trigget
i
Dette kortet trigges når den estimerte kostnaden har oversteget den konfigurerte grensen og klokkeslettet er mellom varseltidspunktet satt i innstillinger.
Power of the hour
Estimert kostnadsvarsel resatt
i
Dette kortet trigges dersom den estimerte kostnaden går under den konfigurerte grensen mens estimert kostnadsvarsel er trigget og innstillingen 'Reset aktivert' er på. Det kan også bli satt til å trigge pga start av ny time i innstillinger (det krever likevel at estimert kostnadsvarselet er trigget).
Power of the hour
Estimert forbruksvarsel trigget
i
Dette kortet trigges når det estimerte forbruket har oversteget den konfigurerte grensen og klokkeslettet er mellom varseltidspunktet satt i innstillinger.
Power of the hour
Estimert forbruksvarsel resatt
i
Dette kortet trigges dersom det estimerte forbruket går under den konfigurerte grensen mens estimeringsvarselet er trigget og innstillingen 'Reset aktivert' er på. Det kan også bli satt til å trigge pga start av ny time i innstillinger (det krever likevel at estimeringsvarselet er trigget). Kan f.eks brukes til å skru på varmeovner igjen, dersom de ble skrudd av pga estimeringsvarselet.

Og …

Power of the hour
Forbruksgrensen er over Wh
i
Dette kortet kan brukes til å sjekke mot forbruksgrensen i innstillinger.
Power of the hour
Forbruksvarsel er trigget
i
Dette kortet kan brukes til å sjekke om forbruksvarselet er trigget.
Power of the hour
Kostnadsgrensen er over kr
i
Dette kortet kan brukes til å sjekke mot kostnadsgrensen i innstillinger.
Power of the hour
Kostnadsvarsel er trigget
i
Dette kortet kan brukes til å sjekke om kostnadsvarselet er trigget.
Power of the hour
Estimert kostnadsgrense er over kr
i
Dette kortet kan brukes til å sjekke mot estimert kostnadsgrense i innstillinger.
Power of the hour
'Reset under (kr)' grensen er over kr
i
Dette kortet kan brukes til å sjekke mot 'Reset under (kr)' grensen for kostnad i innstillinger.
Power of the hour
Estimert kostnadsvarsel er trigget
i
Dette kortet kan brukes til å sjekke om estimert kostnadsvarsel er trigget.
Power of the hour
Estimert forbruksgrense er over Wh
i
Dette kortet kan brukes til å sjekke mot estimert forbruksgrense i innstillinger.
Power of the hour
'Reset under (Wh)' grensen er over Wh
i
Dette kortet kan brukes til å sjekke mot 'Reset under (Wh)' grensen for forbruk i innstillinger.
Power of the hour
Estimert forbruksvarsel er trigget
i
Dette kortet kan brukes til å sjekke om estimert forbruksvarsel er trigget.

Så …

Power of the hour
Oppdater forbruk med Effekt Enhet
i
Registrer endring i forbruk i W eller kW
Power of the hour
Oppdater pris med kr/kWh
i
Registrer endring i pris
Power of the hour
Reset alle verdier
i
Resetter alle verdier og varsler uten at noen flower trigges. Ingen instillinger blir endret. Hovedsaklig for bruk under testing og justering når man ikke vil vente på en ny time for reset.
Power of the hour
Sett ny forbruksgrense til Wh
i
Sett ny grense for trigger av varsel for faktisk forbruk
Power of the hour
Sett ny kostnadsgrense til kr
i
Sett ny grense for trigger av varsel for faktisk kostnad
Power of the hour
Sett ny estimert kostnadsgrense til kr
i
Sett ny grense for trigger av varsel for estimert kostnad
Power of the hour
Sett 'Reset under (kr)' grense til kr
i
Sett ny grense for trigger av varsel for reset av estimert kostnad
Power of the hour
Sett ny estimeringsgrense til Wh
i
Sett ny grense for trigger av varsel for estimert forbruk
Power of the hour
Sett 'Reset under (Wh)' grense til Wh
i
Sett ny grense for trigger av varsel for reset av estimert forbruk

Støtte

Har du et problem med denne appen? Kontakt utvikleren ved å sende en e-post.

Nyheter

Versjon 1.3.5 — Improved error handling

Vis endringslogg

Power of the hour

Power of the hour er ikke kompatibel med den valgte Homey.

Power of the hour vil straks installeres på Homey.
Installer