Tidlig tilgang til Homey Pro (Early 2023) er nå tilgjengelig

SMaBiT (Bitron Video)

We want your safety, not your data.
We want your safety, not your data.

Les mer ›

Støttede enheter

Flow-kort

Klikk på en enhet ovenfor for å kun vise relaterte Flow-kort.

Når …

AV2010/14 Curtain motion sensor
Bevegelsesalarmen aktivert
AV2010/14 Curtain motion sensor
Bevegelsesalarmen deaktivert
AV2010/14 Curtain motion sensor
Batterialarmen er aktivert
AV2010/14 Curtain motion sensor
Batterialarmen er deaktivert
AV2010/16 Wall-mount relay with dimmer
Slått på
AV2010/16 Wall-mount relay with dimmer
Slått av
AV2010/16 Wall-mount relay with dimmer
Dempingsnivå ble endret
AV2010/18 Wall-mount relay
Slått på
AV2010/18 Wall-mount relay
Slått av
AV2010/21A Compact magnetic contact
Kontaktalarmen aktivert
AV2010/21A Compact magnetic contact
Kontaktalarmen deaktivert
AV2010/21A Compact magnetic contact
Sabotasjealarmen aktivert
AV2010/21A Compact magnetic contact
Sabotasjealarmen deaktivert
AV2010/21A Compact magnetic contact
Batterialarmen er aktivert
AV2010/21A Compact magnetic contact
Batterialarmen er deaktivert
AV2010/21B Magentic contact with additional input for wired sensors
Kontaktalarmen aktivert
AV2010/21B Magentic contact with additional input for wired sensors
Kontaktalarmen deaktivert
AV2010/21B Magentic contact with additional input for wired sensors
Sabotasjealarmen aktivert
AV2010/21B Magentic contact with additional input for wired sensors
Sabotasjealarmen deaktivert
AV2010/21B Magentic contact with additional input for wired sensors
Batterialarmen er aktivert
AV2010/21B Magentic contact with additional input for wired sensors
Batterialarmen er deaktivert
AV2010/21C Ultra-flat magnetic contact
Kontaktalarmen aktivert
AV2010/21C Ultra-flat magnetic contact
Kontaktalarmen deaktivert
AV2010/21C Ultra-flat magnetic contact
Batterialarmen er aktivert
AV2010/21C Ultra-flat magnetic contact
Batterialarmen er deaktivert
AV2010/22 Professional motion sensor
Bevegelsesalarmen aktivert
AV2010/22 Professional motion sensor
Bevegelsesalarmen deaktivert
AV2010/22 Professional motion sensor
Sabotasjealarmen aktivert
AV2010/22 Professional motion sensor
Sabotasjealarmen deaktivert
AV2010/22 Professional motion sensor
Batterialarmen er aktivert
AV2010/22 Professional motion sensor
Batterialarmen er deaktivert
AV2010/22A Design motion sensor
Bevegelsesalarmen aktivert
AV2010/22A Design motion sensor
Bevegelsesalarmen deaktivert
AV2010/22A Design motion sensor
Batterialarmen er aktivert
AV2010/22A Design motion sensor
Batterialarmen er deaktivert
AV2010/22B Outdoor motion sensor
Bevegelsesalarmen aktivert
AV2010/22B Outdoor motion sensor
Bevegelsesalarmen deaktivert
AV2010/22B Outdoor motion sensor
Sabotasjealarmen aktivert
AV2010/22B Outdoor motion sensor
Sabotasjealarmen deaktivert
AV2010/22B Outdoor motion sensor
Batterialarmen er aktivert
AV2010/22B Outdoor motion sensor
Batterialarmen er deaktivert
AV2010/23 4-button remote control
Knapp 1 ble trykket
AV2010/23 4-button remote control
Knapp 2 ble trykket
AV2010/23 4-button remote control
Knapp 3 ble trykket
AV2010/23 4-button remote control
Knapp 4 ble trykket
AV2010/24 Optical smoke detector
Røykalarmen er aktivert
AV2010/24 Optical smoke detector
Røykalarmen er deaktivert
AV2010/24 Optical smoke detector
Batterialarmen er aktivert
AV2010/24 Optical smoke detector
Batterialarmen er deaktivert
AV2010/24A Optical smoke detector
Røykalarmen er aktivert
AV2010/24A Optical smoke detector
Røykalarmen er deaktivert
AV2010/24A Optical smoke detector
Batterialarmen er aktivert
AV2010/24A Optical smoke detector
Batterialarmen er deaktivert
AV2010/25 Smart Plug with metering
Slått på
AV2010/25 Smart Plug with metering
Slått av
AV2010/25 Smart Plug with metering
Strømmen ble endret
AV2010/25 Smart Plug with metering
Strømmåleren ble endret
AV2010/26 Smart Plug with dimmer
Slått på
AV2010/26 Smart Plug with dimmer
Slått av
AV2010/26 Smart Plug with dimmer
Dempingsnivå ble endret
AV2010/28 Smart Plug
Slått på
AV2010/28 Smart Plug
Slått av
AV2010/29 Outdoor Siren
Den generelle alarmen er aktivert
AV2010/29 Outdoor Siren
Den generelle alarmen er deaktivert
AV2010/29 Outdoor Siren
Sabotasjealarmen aktivert
AV2010/29 Outdoor Siren
Sabotasjealarmen deaktivert
AV2010/29 Outdoor Siren
Batterialarmen er aktivert
AV2010/29 Outdoor Siren
Batterialarmen er deaktivert
AV2010/29A Outdoor Siren
Den generelle alarmen er aktivert
AV2010/29A Outdoor Siren
Den generelle alarmen er deaktivert
AV2010/29A Outdoor Siren
Sabotasjealarmen aktivert
AV2010/29A Outdoor Siren
Sabotasjealarmen deaktivert
AV2010/29A Outdoor Siren
Batterialarmen er aktivert
AV2010/29A Outdoor Siren
Batterialarmen er deaktivert
AV2010/32 Thermostat
Batterinivået ble endret
AV2010/32 Thermostat
Ønsket temperatur ble endret
AV2010/32 Thermostat
Temperaturen ble endret
AV2010/33 Vibration sensor
Bevegelsesalarmen aktivert
AV2010/33 Vibration sensor
Bevegelsesalarmen deaktivert
AV2010/33 Vibration sensor
Batterialarmen er aktivert
AV2010/33 Vibration sensor
Batterialarmen er deaktivert
AV2010/34 Wall switch with 4 buttons
Knapp 0 ble trykket
AV2010/34 Wall switch with 4 buttons
Knapp 1 ble trykket
AV2010/34 Wall switch with 4 buttons
Knapp 2 ble trykket
AV2010/34 Wall switch with 4 buttons
Knapp 3 ble trykket
AV2010/34 Wall switch with 4 buttons
Knapp 4 ble trykket
AV2010/37 Water detector with siren
Vannalarmen aktivert
AV2010/37 Water detector with siren
Vannalarmen deaktivert
AV2010/37 Water detector with siren
Batterialarmen er aktivert
AV2010/37 Water detector with siren
Batterialarmen er deaktivert

Og …

AV2010/14 Curtain motion sensor
Bevegelsesalarmen er på
AV2010/14 Curtain motion sensor
Batterialarmen er på
AV2010/16 Wall-mount relay with dimmer
Er slått på
AV2010/18 Wall-mount relay
Er slått på
AV2010/21A Compact magnetic contact
Kontaktalarmen er på
AV2010/21A Compact magnetic contact
Sabotasjealarmen er på
AV2010/21A Compact magnetic contact
Batterialarmen er på
AV2010/21B Magentic contact with additional input for wired sensors
Kontaktalarmen er på
AV2010/21B Magentic contact with additional input for wired sensors
Sabotasjealarmen er på
AV2010/21B Magentic contact with additional input for wired sensors
Batterialarmen er på
AV2010/21C Ultra-flat magnetic contact
Kontaktalarmen er på
AV2010/21C Ultra-flat magnetic contact
Batterialarmen er på
AV2010/22 Professional motion sensor
Bevegelsesalarmen er på
AV2010/22 Professional motion sensor
Sabotasjealarmen er på
AV2010/22 Professional motion sensor
Batterialarmen er på
AV2010/22A Design motion sensor
Bevegelsesalarmen er på
AV2010/22A Design motion sensor
Batterialarmen er på
AV2010/22B Outdoor motion sensor
Bevegelsesalarmen er på
AV2010/22B Outdoor motion sensor
Sabotasjealarmen er på
AV2010/22B Outdoor motion sensor
Batterialarmen er på
AV2010/24 Optical smoke detector
Røykalarmen er på
AV2010/24 Optical smoke detector
Batterialarmen er på
AV2010/24A Optical smoke detector
Røykalarmen er på
AV2010/24A Optical smoke detector
Batterialarmen er på
AV2010/25 Smart Plug with metering
Er slått på
AV2010/26 Smart Plug with dimmer
Er slått på
AV2010/28 Smart Plug
Er slått på
AV2010/29 Outdoor Siren
Den generelle alarmen er på
AV2010/29 Outdoor Siren
Sabotasjealarmen er på
AV2010/29 Outdoor Siren
Batterialarmen er på
AV2010/29A Outdoor Siren
Den generelle alarmen er på
AV2010/29A Outdoor Siren
Sabotasjealarmen er på
AV2010/29A Outdoor Siren
Batterialarmen er på
AV2010/33 Vibration sensor
Bevegelsesalarmen er på
AV2010/33 Vibration sensor
Batterialarmen er på
AV2010/37 Water detector with siren
Vannalarmen er på
AV2010/37 Water detector with siren
Batterialarmen er på

Så …

AV2010/16 Wall-mount relay with dimmer
Slå på
AV2010/16 Wall-mount relay with dimmer
Slå av
AV2010/16 Wall-mount relay with dimmer
Veksle mellom på og av
AV2010/16 Wall-mount relay with dimmer
Demp til %
AV2010/16 Wall-mount relay with dimmer
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
AV2010/18 Wall-mount relay
Slå på
AV2010/18 Wall-mount relay
Slå av
AV2010/18 Wall-mount relay
Veksle mellom på og av
AV2010/24 Optical smoke detector
Switch on siren for Duration of alarm in seconds Seconds
AV2010/24 Optical smoke detector
Switch on siren indefinitely
AV2010/24 Optical smoke detector
Switch off siren
AV2010/24A Optical smoke detector
Test siren
AV2010/24A Optical smoke detector
Switch on siren for Duration of alarm in seconds Seconds
AV2010/24A Optical smoke detector
Switch on siren indefinitely
AV2010/24A Optical smoke detector
Switch off siren
AV2010/25 Smart Plug with metering
Slå på
AV2010/25 Smart Plug with metering
Slå av
AV2010/25 Smart Plug with metering
Veksle mellom på og av
AV2010/26 Smart Plug with dimmer
Slå på
AV2010/26 Smart Plug with dimmer
Slå av
AV2010/26 Smart Plug with dimmer
Veksle mellom på og av
AV2010/26 Smart Plug with dimmer
Demp til %
AV2010/26 Smart Plug with dimmer
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
AV2010/28 Smart Plug
Slå på
AV2010/28 Smart Plug
Slå av
AV2010/28 Smart Plug
Veksle mellom på og av
AV2010/29 Outdoor Siren
Switch on siren for Duration of alarm in seconds Seconds
AV2010/29 Outdoor Siren
Switch on siren indefinitely
AV2010/29 Outdoor Siren
Switch off siren
AV2010/29A Outdoor Siren
Test siren
AV2010/29A Outdoor Siren
Switch on siren for Duration of alarm in seconds Seconds
AV2010/29A Outdoor Siren
Switch on siren indefinitely
AV2010/29A Outdoor Siren
Switch off siren
AV2010/32 Thermostat
Innstill temperaturen °C

Støtte

Har du et problem med denne appen? Kontakt utvikleren ved å sende en e-post.

Nyheter

Versjon 4.4.1 — Bugfix for AV2010/16 and AV2010/26

Vis endringslogg

SMaBiT (Bitron Video)

SMaBiT (Bitron Video) er ikke kompatibel med den valgte Homey.

SMaBiT (Bitron Video) vil straks installeres på Homey.
Installer