Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

SMaBiT (Bitron Video)

We want your safety, not your data.
We want your safety, not your data.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

AV2010/14 Curtain motion sensor
Rörelselarmet aktiverat
AV2010/14 Curtain motion sensor
Rörelselarmet inaktiverat
AV2010/14 Curtain motion sensor
Batterialarmet aktiverat
AV2010/14 Curtain motion sensor
Batterialarmet aktiverat
AV2010/16 Wall-mount relay with dimmer
Aktiverad
AV2010/16 Wall-mount relay with dimmer
Inaktiverad
AV2010/16 Wall-mount relay with dimmer
Dimningsnivå ändrades
AV2010/18 Wall-mount relay
Aktiverad
AV2010/18 Wall-mount relay
Inaktiverad
AV2010/21A Compact magnetic contact
Kontaktalarmet aktiverat
AV2010/21A Compact magnetic contact
Kontaktalarmet inaktiverat
AV2010/21A Compact magnetic contact
Sabotagelarmet aktiverat
AV2010/21A Compact magnetic contact
Sabotagelarmet inaktiverat
AV2010/21A Compact magnetic contact
Batterialarmet aktiverat
AV2010/21A Compact magnetic contact
Batterialarmet aktiverat
AV2010/21B Magentic contact with additional input for wired sensors
Kontaktalarmet aktiverat
AV2010/21B Magentic contact with additional input for wired sensors
Kontaktalarmet inaktiverat
AV2010/21B Magentic contact with additional input for wired sensors
Sabotagelarmet aktiverat
AV2010/21B Magentic contact with additional input for wired sensors
Sabotagelarmet inaktiverat
AV2010/21B Magentic contact with additional input for wired sensors
Batterialarmet aktiverat
AV2010/21B Magentic contact with additional input for wired sensors
Batterialarmet aktiverat
AV2010/21C Ultra-flat magnetic contact
Kontaktalarmet aktiverat
AV2010/21C Ultra-flat magnetic contact
Kontaktalarmet inaktiverat
AV2010/21C Ultra-flat magnetic contact
Batterialarmet aktiverat
AV2010/21C Ultra-flat magnetic contact
Batterialarmet aktiverat
AV2010/22 Professional motion sensor
Rörelselarmet aktiverat
AV2010/22 Professional motion sensor
Rörelselarmet inaktiverat
AV2010/22 Professional motion sensor
Sabotagelarmet aktiverat
AV2010/22 Professional motion sensor
Sabotagelarmet inaktiverat
AV2010/22 Professional motion sensor
Batterialarmet aktiverat
AV2010/22 Professional motion sensor
Batterialarmet aktiverat
AV2010/22A Design motion sensor
Rörelselarmet aktiverat
AV2010/22A Design motion sensor
Rörelselarmet inaktiverat
AV2010/22A Design motion sensor
Batterialarmet aktiverat
AV2010/22A Design motion sensor
Batterialarmet aktiverat
AV2010/22B Outdoor motion sensor
Rörelselarmet aktiverat
AV2010/22B Outdoor motion sensor
Rörelselarmet inaktiverat
AV2010/22B Outdoor motion sensor
Sabotagelarmet aktiverat
AV2010/22B Outdoor motion sensor
Sabotagelarmet inaktiverat
AV2010/22B Outdoor motion sensor
Batterialarmet aktiverat
AV2010/22B Outdoor motion sensor
Batterialarmet aktiverat
AV2010/23 4-button remote control
Knapp 1 tryckt in
AV2010/23 4-button remote control
Knapp 2 tryckt in
AV2010/23 4-button remote control
Knapp 3 tryckt in
AV2010/23 4-button remote control
Knapp 4 tryckt in
AV2010/24 Optical smoke detector
Röklarmet aktiverat
AV2010/24 Optical smoke detector
Röklarmet inaktiverat
AV2010/24 Optical smoke detector
Batterialarmet aktiverat
AV2010/24 Optical smoke detector
Batterialarmet aktiverat
AV2010/24A Optical smoke detector
Röklarmet aktiverat
AV2010/24A Optical smoke detector
Röklarmet inaktiverat
AV2010/24A Optical smoke detector
Batterialarmet aktiverat
AV2010/24A Optical smoke detector
Batterialarmet aktiverat
AV2010/25 Smart Plug with metering
Aktiverad
AV2010/25 Smart Plug with metering
Inaktiverad
AV2010/25 Smart Plug with metering
Strömmen ändrades
AV2010/25 Smart Plug with metering
Elmätaren ändrades
AV2010/26 Smart Plug with dimmer
Aktiverad
AV2010/26 Smart Plug with dimmer
Inaktiverad
AV2010/26 Smart Plug with dimmer
Dimningsnivå ändrades
AV2010/28 Smart Plug
Aktiverad
AV2010/28 Smart Plug
Inaktiverad
AV2010/29 Outdoor Siren
Det generiska larmet är aktiverat
AV2010/29 Outdoor Siren
Det generiska larmet är inaktiverat
AV2010/29 Outdoor Siren
Sabotagelarmet aktiverat
AV2010/29 Outdoor Siren
Sabotagelarmet inaktiverat
AV2010/29 Outdoor Siren
Batterialarmet aktiverat
AV2010/29 Outdoor Siren
Batterialarmet aktiverat
AV2010/29A Outdoor Siren
Det generiska larmet är aktiverat
AV2010/29A Outdoor Siren
Det generiska larmet är inaktiverat
AV2010/29A Outdoor Siren
Sabotagelarmet aktiverat
AV2010/29A Outdoor Siren
Sabotagelarmet inaktiverat
AV2010/29A Outdoor Siren
Batterialarmet aktiverat
AV2010/29A Outdoor Siren
Batterialarmet aktiverat
AV2010/32 Thermostat
Batterinivån ändrades
AV2010/32 Thermostat
Måltemperaturen ändrades
AV2010/32 Thermostat
Temperaturen ändrades
AV2010/33 Vibration sensor
Rörelselarmet aktiverat
AV2010/33 Vibration sensor
Rörelselarmet inaktiverat
AV2010/33 Vibration sensor
Batterialarmet aktiverat
AV2010/33 Vibration sensor
Batterialarmet aktiverat
AV2010/34 Wall switch with 4 buttons
Knapp 0 tryckt in
AV2010/34 Wall switch with 4 buttons
Knapp 1 tryckt in
AV2010/34 Wall switch with 4 buttons
Knapp 2 tryckt in
AV2010/34 Wall switch with 4 buttons
Knapp 3 tryckt in
AV2010/34 Wall switch with 4 buttons
Knapp 4 tryckt in
AV2010/37 Water detector with siren
Vattenalarmet aktiverat
AV2010/37 Water detector with siren
Vattenalarmet inaktiverat
AV2010/37 Water detector with siren
Batterialarmet aktiverat
AV2010/37 Water detector with siren
Batterialarmet aktiverat

Och...

AV2010/14 Curtain motion sensor
Rörelselarmet är på
AV2010/14 Curtain motion sensor
Batterialarmet är på
AV2010/16 Wall-mount relay with dimmer
Är på
AV2010/18 Wall-mount relay
Är på
AV2010/21A Compact magnetic contact
Kontaktalarmet är på
AV2010/21A Compact magnetic contact
Sabotagelarmet är på
AV2010/21A Compact magnetic contact
Batterialarmet är på
AV2010/21B Magentic contact with additional input for wired sensors
Kontaktalarmet är på
AV2010/21B Magentic contact with additional input for wired sensors
Sabotagelarmet är på
AV2010/21B Magentic contact with additional input for wired sensors
Batterialarmet är på
AV2010/21C Ultra-flat magnetic contact
Kontaktalarmet är på
AV2010/21C Ultra-flat magnetic contact
Batterialarmet är på
AV2010/22 Professional motion sensor
Rörelselarmet är på
AV2010/22 Professional motion sensor
Sabotagelarmet är på
AV2010/22 Professional motion sensor
Batterialarmet är på
AV2010/22A Design motion sensor
Rörelselarmet är på
AV2010/22A Design motion sensor
Batterialarmet är på
AV2010/22B Outdoor motion sensor
Rörelselarmet är på
AV2010/22B Outdoor motion sensor
Sabotagelarmet är på
AV2010/22B Outdoor motion sensor
Batterialarmet är på
AV2010/24 Optical smoke detector
Röklarmet är på
AV2010/24 Optical smoke detector
Batterialarmet är på
AV2010/24A Optical smoke detector
Röklarmet är på
AV2010/24A Optical smoke detector
Batterialarmet är på
AV2010/25 Smart Plug with metering
Är på
AV2010/26 Smart Plug with dimmer
Är på
AV2010/28 Smart Plug
Är på
AV2010/29 Outdoor Siren
Det generiska larmet är på
AV2010/29 Outdoor Siren
Sabotagelarmet är på
AV2010/29 Outdoor Siren
Batterialarmet är på
AV2010/29A Outdoor Siren
Det generiska larmet är på
AV2010/29A Outdoor Siren
Sabotagelarmet är på
AV2010/29A Outdoor Siren
Batterialarmet är på
AV2010/33 Vibration sensor
Rörelselarmet är på
AV2010/33 Vibration sensor
Batterialarmet är på
AV2010/37 Water detector with siren
Vattenalarmet är på
AV2010/37 Water detector with siren
Batterialarmet är på

Då...

AV2010/16 Wall-mount relay with dimmer
Aktivera
AV2010/16 Wall-mount relay with dimmer
stäng av
AV2010/16 Wall-mount relay with dimmer
Växla på och av
AV2010/16 Wall-mount relay with dimmer
Dimma till %
AV2010/16 Wall-mount relay with dimmer
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
AV2010/18 Wall-mount relay
Aktivera
AV2010/18 Wall-mount relay
stäng av
AV2010/18 Wall-mount relay
Växla på och av
AV2010/24 Optical smoke detector
Switch on siren for Duration of alarm in seconds Seconds
AV2010/24 Optical smoke detector
Switch on siren indefinitely
AV2010/24 Optical smoke detector
Switch off siren
AV2010/24A Optical smoke detector
Test siren
AV2010/24A Optical smoke detector
Switch on siren for Duration of alarm in seconds Seconds
AV2010/24A Optical smoke detector
Switch on siren indefinitely
AV2010/24A Optical smoke detector
Switch off siren
AV2010/25 Smart Plug with metering
Aktivera
AV2010/25 Smart Plug with metering
stäng av
AV2010/25 Smart Plug with metering
Växla på och av
AV2010/26 Smart Plug with dimmer
Aktivera
AV2010/26 Smart Plug with dimmer
stäng av
AV2010/26 Smart Plug with dimmer
Växla på och av
AV2010/26 Smart Plug with dimmer
Dimma till %
AV2010/26 Smart Plug with dimmer
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
AV2010/28 Smart Plug
Aktivera
AV2010/28 Smart Plug
stäng av
AV2010/28 Smart Plug
Växla på och av
AV2010/29 Outdoor Siren
Switch on siren for Duration of alarm in seconds Seconds
AV2010/29 Outdoor Siren
Switch on siren indefinitely
AV2010/29 Outdoor Siren
Switch off siren
AV2010/29A Outdoor Siren
Test siren
AV2010/29A Outdoor Siren
Switch on siren for Duration of alarm in seconds Seconds
AV2010/29A Outdoor Siren
Switch on siren indefinitely
AV2010/29A Outdoor Siren
Switch off siren
AV2010/32 Thermostat
Ställ in temperaturen °C

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren genom att skicka ett e-postmeddelande.

Vad är nytt?

Version 4.4.1 — Bugfix for AV2010/16 and AV2010/26

Visa ändringslogg

SMaBiT (Bitron Video)

SMaBiT (Bitron Video) är inte kompatibelt med vald Homey.

SMaBiT (Bitron Video) installeras på Homey inom kort.
Installera