Bli med på vår bursdagsfeiring. Kun denne uken er hver 10. Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Tractive

Follow your pet everywhere
Follow your pet everywhere

Les mer ›

Støttede enheter

Flow-kort

Klikk på en enhet ovenfor for å kun vise relaterte Flow-kort.

Når …

GPS Tracker
Batterinivået ble endret
GPS Tracker
Altitude changed
i
This flowcard is activated when the altitude was changed.
GPS Tracker
Battery state has changed to state
i
This flowcard is activated when the battery state was changed.
GPS Tracker
Sound was turned off
i
This flowcard triggers when the sound was turned off.
GPS Tracker
Sound was turned on
i
This flowcard triggers when the sound was turned on.
GPS Tracker
Virtual fence has changed to name
i
This flowcard is activated when the virtual fence was changed.
GPS Tracker
Danger zone was entered
i
This flowcard triggers when a danger zone was entered.
GPS Tracker
Virtual fence was left
i
This flowcard triggers when a virtual fence was left.
GPS Tracker
Virtual fence was entered
i
This flowcard triggers when a virtual fence was entered.
GPS Tracker
Power saving zone was left
i
This flowcard triggers when a power saving zone was left.
GPS Tracker
Power saving zone was entered
i
This flowcard triggers when a power saving zone was entered.
GPS Tracker
Safe zone was entered
i
This flowcard triggers when a safe zone was entered.
GPS Tracker
Light was turned off
i
This flowcard triggers when the light was turned off.
GPS Tracker
Light was turned on
i
This flowcard triggers when the light was turned on.
GPS Tracker
LIVE Tracking was stopped
i
This flowcard triggers when LIVE Tracking was stopped.
GPS Tracker
LIVE Tracking was started
i
This flowcard triggers when LIVE Tracking was started.
GPS Tracker
GPS location changed
i
This flowcard is activated when the the GPS location was changed.
GPS Tracker
Location source has changed to source
i
This flowcard is activated when the location source was changed.
GPS Tracker
Power saving zone has changed to name
i
This flowcard is activated when the power saving zone was changed.
GPS Tracker
Speed changed
i
This flowcard is activated when the speed was changed.
GPS Tracker
Tracker state has changed to state
i
This flowcard is activated when the tracker state was changed.

Og …

GPS Tracker
Battery state is state
GPS Tracker
Sound is turned on
GPS Tracker
Is charging
GPS Tracker
Virtual fence is name
GPS Tracker
Is inside virtual fence
GPS Tracker
Is inside power saving zone
GPS Tracker
Light is turned on
GPS Tracker
LIVE Tracking is active
GPS Tracker
Location source is source
GPS Tracker
Power saving zone is name
GPS Tracker
Tracker state is state

Så …

GPS Tracker
Turn off sound
i
Use this flowcard to turn off the sound.
GPS Tracker
Turn on sound
i
Use this flowcard to turn on the sound.
GPS Tracker
Turn off light
i
Use this flowcard to turn off the light.
GPS Tracker
Turn on light
i
Use this flowcard to turn on the light.
GPS Tracker
Stop LIVE Tracking
i
Use this flowcard to stop LIVE Tracking.
GPS Tracker
Start LIVE Tracking
i
Use this flowcard to start LIVE Tracking.

Støtte

Har du et problem med denne appen? Kontakt utvikleren her.

Nyheter

Versjon 1.3.0 — Allow read only trackers. Improved error handling. Optimized number of API requests.

Vis endringslogg

Tractive

Tractive er ikke kompatibel med den valgte Homey.

Tractive vil straks installeres på Homey.
Installer