Homey Pro (Early 2023) ist jetzt mit frühzeitigem Zugang verfügbar

Shared Flow

Trigger 9.00u W-U light Slaapkamer
Als...
Datum & Tijd De tijd is 09:00
En...
Datum & Tijd De dag is tussen Zaterdag en Zondag
Aanwezigheid
Peter Kawa
is aan het slapen
Dan...
Chronograph Start of hervat transitie Slaapkamer van 0.01 naar 0.31 in 7 stappen gedurende 60 minuten
FlowNotities Notitie: Tuya lampen dimwaardes gaan van 0.00 tot 0.31 ipv 0.00 tot 1.00
PaperTrails Logboek Voeg toe aan de log Flow Trigger 9.00u W-U light Slaapkamer na 1 seconden