Homey Pro (Early 2023) ist jetzt mit frühzeitigem Zugang verfügbar

Shared Flow

Diskmaskin klar
Wenn...
Diskmaskin Strömmen ändrades
Und...
Datum och tid Klockan är mellan 07:00 och 22:00
Logik Ström är mindre än 2
Chronograph A delay of 1 minutes has passed
Dann...
Diskbänk Ställ in en färg
Mobil Skicka Diskmaskin klar till
Robin Eriksson