Homey Pro (Early 2023) er nu tilgængelig i Early Access

BeNext

BeNext devices for Homey
BeNext devices for Homey

Læs mere ›

Understøttede enheder

Flow-kort

Klik på en enhed ovenfor for kun at vise relaterede Flow-kort.

Når...

Alarm Sound
Tændt
Alarm Sound
Slukket
Built-in Dimmer
Tændt
Built-in Dimmer
Slukket
Built-in Dimmer
Lysniveau ændret
Built-in Dimmer
Strømmen ændrede sig
Built-in Dimmer
Strømmåleren ændrede sig
Energy Switch+
Tændt
Energy Switch+
Slukket
Energy Switch+
Strømmen ændrede sig
Energy Switch+
Strømmåleren ændrede sig
Heating Control
Temperaturen ændrede sig
Heating Control
Måltemperaturen blev ændret
Heating Control
Trykkey ændrede sig
MoLiTe Sensor
Bevægelsesalarmen blev aktiveret
MoLiTe Sensor
Bevægelsesalarmen blev deaktiveret
MoLiTe Sensor
Sabotagealarmen blev aktiveret
MoLiTe Sensor
Sabotagealarmen blev deaktiveret
MoLiTe Sensor
Luminansen ændrede sig
MoLiTe Sensor
Temperaturen ændrede sig
MoLiTe Sensor
Batteriniveauet har ændret sig
P1 Dongle
Strømmen ændrede sig
P1 Dongle
Gasmåleren ændrede sig
Plug-in Dimmer
Tændt
Plug-in Dimmer
Slukket
Plug-in Dimmer
Lysniveau ændret
Plug-in Dimmer
Strømmen ændrede sig
Plug-in Dimmer
Strømmåleren ændrede sig
Tag Reader (500)
Batteriniveauet har ændret sig
Tag Reader (500)
Sabotagealarmen blev aktiveret
Tag Reader (500)
Sabotagealarmen blev deaktiveret
Tag Reader (500)
Status ændret ...
Tag Reader (500)
Scene activated
i
Triggered when a user presses numbers without pressing home/away first. Please note that trying to trigger multiple scenes after each other without an home/away event screws up the tag reader in sending some random scene numbers somehow.
Tag Reader (500)
User is away
i
Triggered when a user presses the away button of this tag reader and presents a valid code / tag.
Tag Reader (500)
User is home
i
Triggered when a user presses the home button of this tag reader and enters a valid code / presents a valid tag.
Tag Reader (500)
System armed
i
Triggered when a user presses the away button on a tag reader and presents a valid code / tag.
Tag Reader (500)
System disarmed
i
Triggered when a user presses the home button on a tag reader and presents a valid code / tag.
Window/Door Sensor
Kontaktalarmen blev aktiveret
Window/Door Sensor
Kontaktalarmen blev deaktiveret
Window/Door Sensor
Den generiske alarm blev aktiveret
Window/Door Sensor
Den generiske alarm blev deaktiveret
Window/Door Sensor
Sabotagealarmen blev aktiveret
Window/Door Sensor
Sabotagealarmen blev deaktiveret
Window/Door Sensor
Temperaturen ændrede sig
Window/Door Sensor
Batteriniveauet har ændret sig
Window/Door Sensor
Batterialarm aktiverede
Window/Door Sensor
Batterialarm deaktiverede

Og...

Alarm Sound
Er tændt
Built-in Dimmer
Er tændt
Energy Switch+
Er tændt
MoLiTe Sensor
Bevægelsesalarmen er tændt
MoLiTe Sensor
Sabotagealarmen er tændt
Plug-in Dimmer
Er tændt
Tag Reader (500)
Sabotagealarmen er tændt
Tag Reader (500)
Status er  ...
Tag Reader (500)
Is at home Who?
i
Select a person to check if this person is home or away.
Tag Reader (500)
Is armed
i
If the system is armed.
Window/Door Sensor
Kontaktalarmen er tændt
Window/Door Sensor
Den generiske alarm er tændt
Window/Door Sensor
Sabotagealarmen er tændt
Window/Door Sensor
Batterialarmen er tændt

Så...

Alarm Sound
Tændt
Alarm Sound
Slukket
Alarm Sound
Tænd eller sluk
Built-in Dimmer
Tændt
Built-in Dimmer
Slukket
Built-in Dimmer
Tænd eller sluk
Built-in Dimmer
Juster til %
Built-in Dimmer
Indstil relativt lysniveau %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Energy Switch+
Tændt
Energy Switch+
Slukket
Energy Switch+
Tænd eller sluk
Heating Control
Indstil temperaturen °C
Plug-in Dimmer
Tændt
Plug-in Dimmer
Slukket
Plug-in Dimmer
Tænd eller sluk
Plug-in Dimmer
Juster til %
Plug-in Dimmer
Indstil relativt lysniveau %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Tag Reader (500)
Indstil status ... ...
Tag Reader (500)
Mark as away Who has gone away?
i
Select a person to set the status of the person to away.
Tag Reader (500)
Mark as home Who came home?
i
Select a person to set the status of the person to home.

Support

Har du et problem med denne app? Kontakt udvikleren her.

Hvad er nyt

Version 1.3.7 — Bugfixing: P1 Dongle and heating control.

Se ændringslog

BeNext er ikke kompatibel med den valgte Homey.

Installer BeNext på

BeNext bliver snart installeret på Homey.

Installer