Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Octoprint

Control and monitor your 3D printer
Control and monitor your 3D printer

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Octoprint
Aktiverad
Octoprint
Inaktiverad
Octoprint
Print started
i
When a print starts
Octoprint
Print finished
i
When a print is finished
Octoprint
Print paused
i
When a print is paused
Octoprint
Print resumed
i
When a print has resumed after being paused
Octoprint
Print stopped
i
When a print has stopped
Octoprint
Completion percentage changed
i
The calculated values are based on the print time with the time left, this can be more accurate.
Octoprint
Bed target temperature changed
Octoprint
Tool target temperature changed
Octoprint
Chamber target temperature changed
Octoprint
Current bed temperature changed
Octoprint
Current tool temperature changed
Octoprint
Current chamber temperature changed
Octoprint
Bed is cooled down
Octoprint
Tool is cooled down
i
This will always trigger when the temperature reaches below the specified threshold, for example also when the printer is waiting for a filament change (filament runout).
Octoprint
Octoprint state changed
Octoprint
Estimated time changed
Octoprint
Estimated end time changed
Octoprint
Time left changed
Octoprint
Print time changed
Octoprint
Print file changed
Octoprint
An error occurred

Och...

Octoprint
Är på
Octoprint
Is printing
Octoprint
Bed is cooled down
Octoprint
Tool is cooled down
Octoprint
State of octoprint is State

Då...

Octoprint
Aktivera
Octoprint
stäng av
Octoprint
Växla på och av
Octoprint
Set the bed temperature to Temperature
Octoprint
Set the tool temperature to Temperature
Octoprint
Set the chamber temperature to Temperature
Octoprint
Cancel current print
Octoprint
Home axis: G28 Axis/custom
i
Home any or all axis (G28), if you don't fill in a axis it will home all 3 axis
Octoprint
Move Axis to Position with a speed of Speed
i
Move axis to a set position (G1), speed is optional (default: 3000)
Octoprint
Send G-Code: G-Code
i
Send any G-Code to the printer. Do be careful! You can send multiple G-Codes by seperating them with a semicolon ( ; ).
Octoprint
Display a message: Message
i
Display a message in the printer's display (M117)
Octoprint
Emergency stop (M112)
Octoprint
Reboot Raspberry Pi
Octoprint
Shutdown Raspberry Pi

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 1.1.8 — Multiple fixes - button resets after execution, CANCEL/M112 were not working, added logging for debugging

Visa ändringslogg

Octoprint

Octoprint är inte kompatibelt med vald Homey.

Octoprint installeras på Homey inom kort.
Installera