Bli med på vår bursdagsfeiring. Kun denne uken er hver 10. Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Octoprint

Styr og overvåk din 3D-printer
Styr og overvåk din 3D-printer

Les mer ›

Støttede enheter

Flow-kort

Klikk på en enhet ovenfor for å kun vise relaterte Flow-kort.

Når …

Octoprint
Slått på
Octoprint
Slått av
Octoprint
Utskrift startet
i
Når en utskrift starter
Octoprint
Print ferdig
i
Når en utskrift er ferdig
Octoprint
Utskrift pauset
i
Når en utskrift settes på pause
Octoprint
Utskrift gjenopptatt
i
Når en utskrift har gjenopptatt etter å ha blitt satt på pause
Octoprint
Utskriften stoppet
i
Når en utskrift har stoppet
Octoprint
Completion percentage changed
i
The calculated values are based on the print time with the time left, this can be more accurate.
Octoprint
Bed target temperature changed
Octoprint
Tool target temperature changed
Octoprint
Chamber target temperature changed
Octoprint
Current bed temperature changed
Octoprint
Current tool temperature changed
Octoprint
Current chamber temperature changed
Octoprint
Bed is cooled down
Octoprint
Tool is cooled down
i
This will always trigger when the temperature reaches below the specified threshold, for example also when the printer is waiting for a filament change (filament runout).
Octoprint
Octoprint state changed
Octoprint
Estimated time changed
Octoprint
Estimated end time changed
Octoprint
Time left changed
Octoprint
Print time changed
Octoprint
Print file changed
Octoprint
An error occurred

Og …

Octoprint
Er slått på
Octoprint
Is printing
Octoprint
Bed is cooled down
Octoprint
Tool is cooled down
Octoprint
State of octoprint is State

Så …

Octoprint
Slå på
Octoprint
Slå av
Octoprint
Veksle mellom på og av
Octoprint
Set the bed temperature to Temperature
Octoprint
Set the tool temperature to Temperature
Octoprint
Set the chamber temperature to Temperature
Octoprint
Cancel current print
Octoprint
Home axis: G28 Axis/custom
i
Home any or all axis (G28), if you don't fill in a axis it will home all 3 axis
Octoprint
Move Axis to Position with a speed of Speed
i
Move axis to a set position (G1), speed is optional (default: 3000)
Octoprint
Send G-Code: G-Code
i
Send any G-Code to the printer. Do be careful! You can send multiple G-Codes by seperating them with a semicolon ( ; ).
Octoprint
Display a message: Message
i
Display a message in the printer's display (M117)
Octoprint
Emergency stop (M112)
Octoprint
Reboot Raspberry Pi
Octoprint
Shutdown Raspberry Pi

Støtte

Har du et problem med denne appen? Kontakt utvikleren her.

Nyheter

Versjon 1.1.8 — Multiple fixes - button resets after execution, CANCEL/M112 were not working, added logging for debugging

Vis endringslogg

Octoprint

Octoprint er ikke kompatibel med den valgte Homey.

Octoprint vil straks installeres på Homey.
Installer