Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Easy Logger

Logging and Data Collection Done Easy with Google API's
Logging and Data Collection Done Easy with Google API's

Läs mer ›

Flow-kort

När...

Easy Logger
queuesize-changed
i
when queuesize has changed

Då...

Easy Logger
Append multicell items in spreadsheet spreadsheet-id and range-name a sheet-id to append to with delimited values delimited-data
Easy Logger
Create a sheet named put a sheet name her in spreadsheet spreadsheet-id
Easy Logger
Remove all entries in the queue
Easy Logger
Insert multicell items in spreadsheet spreadsheet-id and sheet-id a sheet-id to append to at row-nbr the row-nbr to insert data at, column-nbr the column-nbr to insert data at with delimited values delimited-data
Easy Logger
Set a cell in spreadsheet spreadsheet-id with cell-name of put a cell name (ex: 'sheet1!A1') and delimited data delimited-data
Easy Logger
Update multicell in spreadsheet spreadsheet-id and sheet a sheet-id to update at row-nbr the row-nbr to update data at, column-nbr the column-nbr to update data at with delimited values delimited-data

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren genom att skicka ett e-postmeddelande.

Vad är nytt?

Version 1.9.6 — @Processed value will be replaced with the timestamp of when the action card actually was processed.

Visa ändringslogg

Easy Logger

Easy Logger är inte kompatibelt med vald Homey.

Easy Logger installeras på Homey inom kort.
Installera