Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Domitech

Domitech devices for Homey
Domitech devices for Homey

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Domitech Led bulb
Dimningsnivå ändrades
Domitech Led bulb
Aktiverad
Domitech Led bulb
Inaktiverad

Och...

Domitech Led bulb
Är på

Då...

Domitech Led bulb
Dimma till %
Domitech Led bulb
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Domitech Led bulb
Aktivera
Domitech Led bulb
stäng av
Domitech Led bulb
Växla på och av

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 2.0.3 — Removed the not allowed versioning in the readme

Visa ändringslogg

Domitech

Domitech är inte kompatibelt med vald Homey.

Domitech installeras på Homey inom kort.
Installera