Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Smartwares

A smart home for everyone.
A smart home for everyone.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

SH5-RDV-A
Måltemperaturen ändrades
SH5-RPD-XXX
Aktiverad
SH5-RPD-XXX
Inaktiverad
SH5-RPD-XXX
Dimningsnivå ändrades
SH5-RPS-XXX
Aktiverad
SH5-RPS-XXX
Inaktiverad
SH5-TDR-A
State button is pressed
SH5-TDR-F
Channel State is pressed
SH5-TSM-A
Kontaktalarmet aktiverat
SH5-TSM-A
Kontaktalarmet inaktiverat
SH5-TSO-A
Rörelselarmet aktiverat
SH5-TSO-A
Rörelselarmet inaktiverat
SH5-TSW-A
State button is pressed
SH5-TSW-B
Button State is pressed

Och...

SH5-RPD-XXX
Är på
SH5-RPS-XXX
Är på
SH5-TSM-A
Kontaktalarmet är på
SH5-TSO-A
Rörelselarmet är på

Då...

SH5-RDV-A
Ställ in temperaturen °C
SH5-RDV-A
Set thermostat to Mode mode
SH5-RPD-XXX
Aktivera
SH5-RPD-XXX
stäng av
SH5-RPD-XXX
Växla på och av
SH5-RPD-XXX
Dimma till %
SH5-RPD-XXX
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
SH5-RPS-XXX
Aktivera
SH5-RPS-XXX
stäng av
SH5-RPS-XXX
Växla på och av

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta vårt supportteam så att vi kan lösa problemet.

Gå till Homey Support

Vad är nytt?

Version 4.1.1 — Add satellite mode

Visa ändringslogg

Smartwares

Smartwares är inte kompatibelt med vald Homey.

Smartwares installeras på Homey inom kort.
Installera