Homey Pro (Early 2023) är nu tillgänglig för Early Access

Advanced Triggers

Trigger and action cards with eventname for Advanced Flows
Trigger and action cards with eventname for Advanced Flows

Läs mer ›

Flow-kort

När...

Advanced Triggers
Triggername started (1 text, 1 number, 1 yes/no), Execution Debounce (ms)
Advanced Triggers
Triggername started (3 texts, 3 numbers, 3 yes/no's), Overloadable, Execution Debounce (ms)
Advanced Triggers
Triggername started (5 texts, 5 numbers, 5 yes/no's), Overloadable, Execution Debounce (ms)
Advanced Triggers
Triggername started (10 texts, 10 numbers, 10 yes/no's), Overloadable, Execution Debounce (ms)

Då...

Advanced Triggers
Start Triggername/Tag with (Text 1, Number 1, Yes/No 1) and Set Wait to Finish to Yes
Advanced
Advanced Triggers
Start Triggername/Tag with (Text 1, Text 2, Text 3, Number 1, Number 2, Number 3, Yes/No 1, Yes/No 2, Yes/No 3) and Set Wait to Finish to Yes
Advanced
Advanced Triggers
Start Triggername/Tag with (Text 1, Text 2, Text 3, Text 4, Text 5, Number 1, Number 2, Number 3, Number 4, Number 5, Yes/No 1, Yes/No 2, Yes/No 3, Yes/No 4, Yes/No 5) and Set Wait to Finish to Yes
Advanced
Advanced Triggers
Start Triggername/Tag with (Text 1, Text 2, Text 3, Text 4, Text 5, Text 6, Text 7, Text 8, Text 9, Text 10, Number 1, Number 2, Number 3, Number 4, Number 5, Number 6, Number 7, Number 8, Number 9, Number 10, Yes/No 1, Yes/No 2, Yes/No 3, Yes/No 4, Yes/No 5, Yes/No 6, Yes/No 7, Yes/No 8, Yes/No 9, Yes/No 10) and Set Wait to Finish to Yes
Advanced
Advanced Triggers
Return to Return ID the values Text 1, Number 1, Yes/No 1
Advanced Triggers
Return to Return ID the values Text 1, Text 2, Text 3, Number 1, Number 2, Number 3, Yes/No 1, Yes/No 2, Yes/No 3
Advanced Triggers
Return to Return ID the values Text 1, Text 2, Text 3, Text 4, Text 5, Number 1, Number 2, Number 3, Number 4, Number 5, Yes/No 1, Yes/No 2, Yes/No 3, Yes/No 4, Yes/No 5
Advanced Triggers
Return to Return ID the values Text 1, Text 2, Text 3, Text 4, Text 5, Text 6, Text 7, Text 8, Text 9, Text 10, Number 1, Number 2, Number 3, Number 4, Number 5, Number 6, Number 7, Number 8, Number 9, Number 10, Yes/No 1, Yes/No 2, Yes/No 3, Yes/No 4, Yes/No 5, Yes/No 6, Yes/No 7, Yes/No 8, Yes/No 9, Yes/No 10

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 1.5.7 — Improved: Tags.

Visa ändringslogg

Advanced Triggers

Advanced Triggers är inte kompatibelt med vald Homey.

Advanced Triggers installeras på Homey inom kort.
Installera