Już tu jest: wczesny dostęp do Homey Pro (Early 2023)

Advanced Triggers

Trigger and action cards with eventname for Advanced Flows
Trigger and action cards with eventname for Advanced Flows

Czytaj więcej ›

Karty Flow

Kiedy...

Advanced Triggers
Triggername started (1 text, 1 number, 1 yes/no), Execution Debounce (ms)
Advanced Triggers
Triggername started (3 texts, 3 numbers, 3 yes/no's), Overloadable, Execution Debounce (ms)
Advanced Triggers
Triggername started (5 texts, 5 numbers, 5 yes/no's), Overloadable, Execution Debounce (ms)
Advanced Triggers
Triggername started (10 texts, 10 numbers, 10 yes/no's), Overloadable, Execution Debounce (ms)

Wtedy...

Advanced Triggers
Start Triggername/Tag with (Text 1, Number 1, Yes/No 1) and Set Wait to Finish to Yes
Advanced
Advanced Triggers
Start Triggername/Tag with (Text 1, Text 2, Text 3, Number 1, Number 2, Number 3, Yes/No 1, Yes/No 2, Yes/No 3) and Set Wait to Finish to Yes
Advanced
Advanced Triggers
Start Triggername/Tag with (Text 1, Text 2, Text 3, Text 4, Text 5, Number 1, Number 2, Number 3, Number 4, Number 5, Yes/No 1, Yes/No 2, Yes/No 3, Yes/No 4, Yes/No 5) and Set Wait to Finish to Yes
Advanced
Advanced Triggers
Start Triggername/Tag with (Text 1, Text 2, Text 3, Text 4, Text 5, Text 6, Text 7, Text 8, Text 9, Text 10, Number 1, Number 2, Number 3, Number 4, Number 5, Number 6, Number 7, Number 8, Number 9, Number 10, Yes/No 1, Yes/No 2, Yes/No 3, Yes/No 4, Yes/No 5, Yes/No 6, Yes/No 7, Yes/No 8, Yes/No 9, Yes/No 10) and Set Wait to Finish to Yes
Advanced
Advanced Triggers
Return to Return ID the values Text 1, Number 1, Yes/No 1
Advanced Triggers
Return to Return ID the values Text 1, Text 2, Text 3, Number 1, Number 2, Number 3, Yes/No 1, Yes/No 2, Yes/No 3
Advanced Triggers
Return to Return ID the values Text 1, Text 2, Text 3, Text 4, Text 5, Number 1, Number 2, Number 3, Number 4, Number 5, Yes/No 1, Yes/No 2, Yes/No 3, Yes/No 4, Yes/No 5
Advanced Triggers
Return to Return ID the values Text 1, Text 2, Text 3, Text 4, Text 5, Text 6, Text 7, Text 8, Text 9, Text 10, Number 1, Number 2, Number 3, Number 4, Number 5, Number 6, Number 7, Number 8, Number 9, Number 10, Yes/No 1, Yes/No 2, Yes/No 3, Yes/No 4, Yes/No 5, Yes/No 6, Yes/No 7, Yes/No 8, Yes/No 9, Yes/No 10

Pomoc

Masz problem z tą aplikacją? Skontaktuj się z twórcami aplikacji tutaj.

Nowości

Wersja 1.5.7 — Improved: Tags.

Zobacz listę zmian

Advanced Triggers

Advanced Triggers nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

Advanced Triggers zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.
Zainstaluj