Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Philips Hue

Transform the way you experience light
Transform the way you experience light

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Contact Sensor
Kontaktalarmet aktiverat
Contact Sensor
Kontaktalarmet inaktiverat
Contact Sensor
Sabotagelarmet aktiverat
Contact Sensor
Sabotagelarmet inaktiverat
Contact Sensor
Batterinivån ändrades
Dimmer switch
Batterinivån ändrades
Dimmer switch
The Button button is pressed
Dimmer switch 2
Batterinivån ändrades
Dimmer switch 2
The Button button is pressed
Light
Aktiverad
Light
Inaktiverad
Light
Dimningsnivå ändrades
Light
Aktiverad
Light
Inaktiverad
Light
Dimningsnivå ändrades
Module
Batterinivån ändrades
Module
Rocker button 1 is toggled
Module
Rocker button 2 is toggled
Module
Button 1 is pressed
Module
Button 2 is pressed
Motion Sensor
Rörelselarmet aktiverat
Motion Sensor
Rörelselarmet inaktiverat
Motion Sensor
Temperaturen ändrades
Motion Sensor
Luminansen ändrades
Motion Sensor
Batterinivån ändrades
Plug
Aktiverad
Plug
Inaktiverad
Plug
Aktiverad
Plug
Inaktiverad
Smart button
The button has been pressed
Smart button
The button is being held
Smart button
The button has been released
Sync Box
Dimningsnivå ändrades
Sync Box
Aktiverad
Sync Box
Inaktiverad
Sync Box
Input changed to Input
Sync Box
Sync On
Sync Box
Sync Off
Tap
Button is pressed
Tap Dial
Batterinivån ändrades
Tap Dial
Button is pressed
Tap Dial
Dial stops rotating Direction
Tap Dial
Dial dimmed
Tap Dial
Dial is rotating Direction

Och...

Contact Sensor
Kontaktalarmet är på
Contact Sensor
Sabotagelarmet är på
Light
Är på
Light
Är på
Motion Sensor
Rörelselarmet är på
Plug
Är på
Plug
Är på
Sync Box
Är på

Då...

Contact Sensor
Enable sensor
Contact Sensor
Disable sensor
Light
Aktivera
Light
stäng av
Light
Växla på och av
Light
Dimma till %
Light
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Light
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
Light
Ställ in en färg ...
Light
Ställ in en slumpvis färg
Light
Ställ in mättnad %
Light
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
Light
Aktivera
Light
stäng av
Light
Växla på och av
Light
Dimma till %
Light
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Light
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
Light
Ställ in en färg ...
Light
Ställ in en slumpvis färg
Light
Ställ in mättnad %
Light
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
Light
Blink the light
Light
Blink the light
Light
Set gradient to Color 1 Color 2 Color 3
Light
Set gradient to Color 1 Color 2 Color 3
Light
Start Effect effect
i
The available effects depend on the bulb type. If the dropdown is empty the device does not support effects.
Light
Start Effect effect
i
The available effects depend on the bulb type. If the dropdown is empty the device does not support effects.
Light
Stop effect
Light
Stop effect
Motion Sensor
Enable sensor
Motion Sensor
Disable sensor
Philips Hue
Turn all lights off in Group
Philips Hue
Turn all lights on in Group
Philips Hue
Set the brightness of all lights in Group to Brightness
Philips Hue
Activate the Scene scene
Plug
Aktivera
Plug
stäng av
Plug
Växla på och av
Plug
Aktivera
Plug
stäng av
Plug
Växla på och av
Sync Box
Dimma till %
Sync Box
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Sync Box
Aktivera
Sync Box
stäng av
Sync Box
Växla på och av
Sync Box
Set input to Input
Sync Box
Turn on sync
Sync Box
Turn off sync
Sync Box
Toggle sync on or off

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta vårt supportteam så att vi kan lösa problemet.

Gå till Homey Support

Vad är nytt?

Version 6.1.14 — Fixed bug where zones would not be included in Flow cards

Visa ändringslogg

Philips Hue

Philips Hue är inte kompatibelt med vald Homey.

Philips Hue installeras på Homey inom kort.
Installera