Dołącz do naszej urodzinowej imprezy. Tylko w tym tygodniu co 10. Homey Pro lub Homey Bridge jest darmowy!

Philips Hue

Transform the way you experience light
Transform the way you experience light

Czytaj więcej ›

Obsługiwane urządzenia

Karty Flow

Kliknij na urządzenie powyżej, aby wyświetlić tylko powiązane karty Flow.

Kiedy...

Contact Sensor
Alarm otwarcia włączony
Contact Sensor
Alarm otwarcia wyłączony
Contact Sensor
Alarm antyingerencyjny włączony
Contact Sensor
Alarm antyingerencyjny wyłączony
Contact Sensor
Zmiana poziomu naładowania baterii
Dimmer switch
Zmiana poziomu naładowania baterii
Dimmer switch
The Button button is pressed
Dimmer switch 2
Zmiana poziomu naładowania baterii
Dimmer switch 2
The Button button is pressed
Light
Włączone
Light
Wyłączone
Light
Zmiana poziomu przygaszenia
Light
Włączone
Light
Wyłączone
Light
Zmiana poziomu przygaszenia
Module
Zmiana poziomu naładowania baterii
Module
Rocker button 1 is toggled
Module
Rocker button 2 is toggled
Module
Button 1 is pressed
Module
Button 2 is pressed
Motion Sensor
Czujnik ruchu włączony
Motion Sensor
Czujnik ruchu wyłączony
Motion Sensor
Zmiana temperatury
Motion Sensor
Zmiana luminacji
Motion Sensor
Zmiana poziomu naładowania baterii
Plug
Włączone
Plug
Wyłączone
Plug
Włączone
Plug
Wyłączone
Smart button
The button has been pressed
Smart button
The button is being held
Smart button
The button has been released
Sync Box
Zmiana poziomu przygaszenia
Sync Box
Włączone
Sync Box
Wyłączone
Sync Box
Input changed to Input
Sync Box
Sync On
Sync Box
Sync Off
Tap
Button is pressed
Tap Dial
Zmiana poziomu naładowania baterii
Tap Dial
Button is pressed
Tap Dial
Dial stops rotating Direction
Tap Dial
Dial dimmed
Tap Dial
Dial is rotating Direction

Oraz...

Contact Sensor
Alarm otwarcia włączony
Contact Sensor
Alarm antyingerencyjny włączony
Light
Jest włączone
Light
Jest włączone
Motion Sensor
Czujnik ruchu włączony
Plug
Jest włączone
Plug
Jest włączone
Sync Box
Jest włączone

Wtedy...

Contact Sensor
Enable sensor
Contact Sensor
Disable sensor
Light
Włącz
Light
Wyłącz
Light
Przełącz na wł. lub wył.
Light
Przygaś do %
Light
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
Light
Ustaw odcień °
i
Wybierz barwę ze skali odcieni: np. czerwień (0°/360°), żółty (60°) lub niebieski (180°).
Light
Ustaw barwę ...
Light
Ustaw losową barwę
Light
Ustaw nasycenie %
Light
Ustaw temperaturę %
i
Dostosuj temperaturę oświetlenia. Wyższa wartość oznacza cieplejszą barwę.
Light
Włącz
Light
Wyłącz
Light
Przełącz na wł. lub wył.
Light
Przygaś do %
Light
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
Light
Ustaw odcień °
i
Wybierz barwę ze skali odcieni: np. czerwień (0°/360°), żółty (60°) lub niebieski (180°).
Light
Ustaw barwę ...
Light
Ustaw losową barwę
Light
Ustaw nasycenie %
Light
Ustaw temperaturę %
i
Dostosuj temperaturę oświetlenia. Wyższa wartość oznacza cieplejszą barwę.
Light
Blink the light
Light
Blink the light
Light
Set gradient to Color 1 Color 2 Color 3
Light
Set gradient to Color 1 Color 2 Color 3
Light
Start Effect effect
i
The available effects depend on the bulb type. If the dropdown is empty the device does not support effects.
Light
Start Effect effect
i
The available effects depend on the bulb type. If the dropdown is empty the device does not support effects.
Light
Stop effect
Light
Stop effect
Motion Sensor
Enable sensor
Motion Sensor
Disable sensor
Philips Hue
Turn all lights off in Group
Philips Hue
Turn all lights on in Group
Philips Hue
Set the brightness of all lights in Group to Brightness
Philips Hue
Activate the Scene scene
Plug
Włącz
Plug
Wyłącz
Plug
Przełącz na wł. lub wył.
Plug
Włącz
Plug
Wyłącz
Plug
Przełącz na wł. lub wył.
Sync Box
Przygaś do %
Sync Box
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
Sync Box
Włącz
Sync Box
Wyłącz
Sync Box
Przełącz na wł. lub wył.
Sync Box
Set input to Input
Sync Box
Turn on sync
Sync Box
Turn off sync
Sync Box
Toggle sync on or off

Pomoc

Masz problem z tą aplikacją? Abyśmy mogli rozwiązać Twój problem, skontaktuj się z zespołem pomocy.

Przejdź do strony pomocy Homey

Nowości

Wersja 6.1.14 — Fixed bug where zones would not be included in Flow cards

Zobacz listę zmian

Philips Hue

Philips Hue nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

Philips Hue zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.
Zainstaluj