Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Kodi

Control your Kodi device with Homey!

Den här appen är inte kompatibel med Homey Pro (Early 2023).

Den här appen är föråldrad och kräver en uppdatering för att fungera på Homey Pro (Early 2023). Om du vill att detta ska göras kontaktar du utvecklaren via Homey Community Forum .

Control your Kodi device with Homey!

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Kodi
Volymen ändrades
Kodi
Började spela
Kodi
Slutade spela
Kodi
Artisten ändrades
Kodi
Albumet ändrades
Kodi
Spåret ändrades
Kodi
A movie has started
Kodi
A movie has stopped
Kodi
A song starts playing
Kodi
An episode has started
Kodi
An episode has stopped
Kodi
Kodi starts playing something
Kodi
Homey reconnects to Kodi
Kodi
Kodi has been paused
Kodi
Kodi has been resumed
Kodi
Kodi has been stopped
Kodi
Kodi is going to hibernate
Kodi
Kodi is going to reboot
Kodi
Kodi is going to shutdown
Kodi
Kodi woke up from hibernate
Kodi
Kodi screensaver on
Kodi
Kodi screensaver off
Kodi
Kodi finished scanning the audio library
Kodi
Kodi finished scanning the video library
Kodi Manual
Volymen ändrades
Kodi Manual
Började spela
Kodi Manual
Slutade spela
Kodi Manual
Artisten ändrades
Kodi Manual
Albumet ändrades
Kodi Manual
Spåret ändrades
Kodi Manual
A movie has started
Kodi Manual
A movie has stopped
Kodi Manual
A song starts playing
Kodi Manual
An episode has started
Kodi Manual
An episode has stopped
Kodi Manual
Kodi starts playing something
Kodi Manual
Homey reconnects to Kodi
Kodi Manual
Kodi has been paused
Kodi Manual
Kodi has been resumed
Kodi Manual
Kodi has been stopped
Kodi Manual
Kodi is going to hibernate
Kodi Manual
Kodi is going to reboot
Kodi Manual
Kodi is going to shutdown
Kodi Manual
Kodi woke up from hibernate
Kodi Manual
Kodi screensaver on
Kodi Manual
Kodi screensaver off
Kodi Manual
Kodi finished scanning the audio library
Kodi Manual
Kodi finished scanning the video library

Och...

Kodi
Spelas
Kodi
Kodi is playing... ...
Kodi Manual
Spelas
Kodi Manual
Kodi is playing... ...

Då...

Kodi
Ställ in volymen på %
Kodi
Set relative volume %
i
Change the volume with respect to the device's current volume.
Kodi
Spela
Kodi
Pausa
Kodi
Växla spela/pausa
Kodi
Föregående
Kodi
Nästa
Kodi
Inaktivera volymen
Kodi
Aktivera volymen
Kodi
Slå på eller av avstängd volym
Kodi
Play a movie on Kodi Type a movie title that's in your library
Kodi
Play the latest unwatched episode of a series on Kodi Type a series title that's in your library
Kodi
Start an addon Kodi Type an addon name that's in your library
Kodi
Play music by artist Type an artist in your library
Kodi
Next
Kodi
Previous
Kodi
Set the volume of Kodi %
Kodi
Pause / resume playback on Kodi
Kodi
Stop playback on Kodi
Kodi
Hibernate Kodi
Kodi
Reboot Kodi
Kodi
Shutdown Kodi
Kodi
Mute Kodi
Kodi
Unmute Kodi
Kodi
Set music party mode on
Kodi
Turn subtitle on
Kodi
Turn subtitle off
Kodi
Send a notification ...
Kodi
Scan the video library for new content
Kodi
Scan the audio library for new content
Kodi
Play a Favourite Search
Kodi Manual
Ställ in volymen på %
Kodi Manual
Set relative volume %
i
Change the volume with respect to the device's current volume.
Kodi Manual
Spela
Kodi Manual
Pausa
Kodi Manual
Växla spela/pausa
Kodi Manual
Föregående
Kodi Manual
Nästa
Kodi Manual
Inaktivera volymen
Kodi Manual
Aktivera volymen
Kodi Manual
Slå på eller av avstängd volym
Kodi Manual
Play a movie on Kodi Type a movie title that's in your library
Kodi Manual
Play the latest unwatched episode of a series on Kodi Type a series title that's in your library
Kodi Manual
Start an addon Kodi Type an addon name that's in your library
Kodi Manual
Play music by artist Type an artist in your library
Kodi Manual
Next
Kodi Manual
Previous
Kodi Manual
Set the volume of Kodi %
Kodi Manual
Pause / resume playback on Kodi
Kodi Manual
Stop playback on Kodi
Kodi Manual
Hibernate Kodi
Kodi Manual
Reboot Kodi
Kodi Manual
Shutdown Kodi
Kodi Manual
Mute Kodi
Kodi Manual
Unmute Kodi
Kodi Manual
Set music party mode on
Kodi Manual
Turn subtitle on
Kodi Manual
Turn subtitle off
Kodi Manual
Send a notification ...
Kodi Manual
Scan the video library for new content
Kodi Manual
Scan the audio library for new content
Kodi Manual
Play a Favourite Search

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren via Homey Community Forum.

Kodi

Kodi är inte kompatibelt med vald Homey.

Kodi installeras på Homey inom kort.
Installera