Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Sony SRS Multi-room Speakers

Controls Sony SRS speakers.

Den här appen är inte kompatibel med Homey Pro (Early 2023).

Den här appen är föråldrad och kräver en uppdatering för att fungera på Homey Pro (Early 2023). Tyvärr erbjuder utvecklaren av den här appen ingen direktsupport.

Controls Sony SRS speakers.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Sony SRS Multi-room Speakers
Volymen ändrades

Då...

Sony SRS Multi-room Speakers
Ställ in volymen på %
Sony SRS Multi-room Speakers
Set relative volume %
i
Change the volume with respect to the device's current volume.
Sony SRS Multi-room Speakers
Set the volume to Set a value
Sony SRS Multi-room Speakers
Set the source Select a source

Support

Utvecklaren av den här appen erbjuder ingen direktsupport.

Sony SRS Multi-room Speakers

Sony SRS Multi-room Speakers är inte kompatibelt med vald Homey.

Sony SRS Multi-room Speakers installeras på Homey inom kort.
Installera