Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Nanoleaf

Illuminate Your Life, Your Way.
Illuminate Your Life, Your Way.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Nanoleaf Aurora
Aktiverad
Nanoleaf Aurora
Inaktiverad
Nanoleaf Aurora
Dimningsnivå ändrades
Nanoleaf Aurora
Strömmen ändrades
Nanoleaf Canvas
Aktiverad
Nanoleaf Canvas
Inaktiverad
Nanoleaf Canvas
Dimningsnivå ändrades
Nanoleaf Canvas
Strömmen ändrades
Nanoleaf Elements
Aktiverad
Nanoleaf Elements
Inaktiverad
Nanoleaf Elements
Dimningsnivå ändrades
Nanoleaf Elements
Strömmen ändrades
Nanoleaf Lines
Aktiverad
Nanoleaf Lines
Inaktiverad
Nanoleaf Lines
Dimningsnivå ändrades
Nanoleaf Lines
Strömmen ändrades
Nanoleaf Shapes
Aktiverad
Nanoleaf Shapes
Inaktiverad
Nanoleaf Shapes
Dimningsnivå ändrades
Nanoleaf Shapes
Strömmen ändrades
Nanoleaf Skylight
Aktiverad
Nanoleaf Skylight
Inaktiverad
Nanoleaf Skylight
Dimningsnivå ändrades
Nanoleaf Skylight
Strömmen ändrades

Och...

Nanoleaf Aurora
Är på
Nanoleaf Canvas
Är på
Nanoleaf Elements
Är på
Nanoleaf Lines
Är på
Nanoleaf Shapes
Är på
Nanoleaf Skylight
Är på

Då...

Nanoleaf Aurora
Aktivera
Nanoleaf Aurora
stäng av
Nanoleaf Aurora
Växla på och av
Nanoleaf Aurora
Dimma till %
Nanoleaf Aurora
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Nanoleaf Aurora
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
Nanoleaf Aurora
Ställ in en färg ...
Nanoleaf Aurora
Ställ in en slumpvis färg
Nanoleaf Aurora
Ställ in mättnad %
Nanoleaf Aurora
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
Nanoleaf Aurora
Set Effect effect
Nanoleaf Canvas
Aktivera
Nanoleaf Canvas
stäng av
Nanoleaf Canvas
Växla på och av
Nanoleaf Canvas
Dimma till %
Nanoleaf Canvas
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Nanoleaf Canvas
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
Nanoleaf Canvas
Ställ in en färg ...
Nanoleaf Canvas
Ställ in en slumpvis färg
Nanoleaf Canvas
Ställ in mättnad %
Nanoleaf Canvas
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
Nanoleaf Canvas
Set Effect effect
Nanoleaf Elements
Aktivera
Nanoleaf Elements
stäng av
Nanoleaf Elements
Växla på och av
Nanoleaf Elements
Dimma till %
Nanoleaf Elements
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Nanoleaf Elements
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
Nanoleaf Elements
Set Effect effect
Nanoleaf Lines
Aktivera
Nanoleaf Lines
stäng av
Nanoleaf Lines
Växla på och av
Nanoleaf Lines
Dimma till %
Nanoleaf Lines
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Nanoleaf Lines
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
Nanoleaf Lines
Ställ in en färg ...
Nanoleaf Lines
Ställ in en slumpvis färg
Nanoleaf Lines
Ställ in mättnad %
Nanoleaf Lines
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
Nanoleaf Lines
Set Effect effect
Nanoleaf Shapes
Aktivera
Nanoleaf Shapes
stäng av
Nanoleaf Shapes
Växla på och av
Nanoleaf Shapes
Dimma till %
Nanoleaf Shapes
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Nanoleaf Shapes
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
Nanoleaf Shapes
Ställ in en färg ...
Nanoleaf Shapes
Ställ in en slumpvis färg
Nanoleaf Shapes
Ställ in mättnad %
Nanoleaf Shapes
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
Nanoleaf Shapes
Set Effect effect
Nanoleaf Skylight
Aktivera
Nanoleaf Skylight
stäng av
Nanoleaf Skylight
Växla på och av
Nanoleaf Skylight
Dimma till %
Nanoleaf Skylight
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Nanoleaf Skylight
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
Nanoleaf Skylight
Ställ in en färg ...
Nanoleaf Skylight
Ställ in en slumpvis färg
Nanoleaf Skylight
Ställ in mättnad %
Nanoleaf Skylight
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
Nanoleaf Skylight
Set Effect effect

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 3.1.0 — Added support for Nanoleaf Skylight.

Visa ändringslogg

Nanoleaf

Nanoleaf är inte kompatibelt med vald Homey.

Nanoleaf installeras på Homey inom kort.
Installera