Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Permundo

The Smart Control company
The Smart Control company

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Installation Relais PSC132ZW
Aktiverad
Installation Relais PSC132ZW
Inaktiverad
Installation Relais PSC132ZW
Strömmen ändrades
Shutter Actuator PSC152ZW
Dimningsnivå ändrades
Shutter Actuator PSC152ZW
Status ändrades ...
Shutter Actuator PSC152ZW
Strömmen ändrades
Smart Plug PSC234ZW
Aktiverad
Smart Plug PSC234ZW
Inaktiverad
Smart Plug PSC234ZW
Strömmen ändrades

Och...

Installation Relais PSC132ZW
Är på
Shutter Actuator PSC152ZW
Status är  ...
Smart Plug PSC234ZW
Är på

Då...

Installation Relais PSC132ZW
Aktivera
Installation Relais PSC132ZW
stäng av
Installation Relais PSC132ZW
Växla på och av
Shutter Actuator PSC152ZW
Dimma till %
Shutter Actuator PSC152ZW
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Shutter Actuator PSC152ZW
Ställ in status ...
Smart Plug PSC234ZW
Aktivera
Smart Plug PSC234ZW
stäng av
Smart Plug PSC234ZW
Växla på och av

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren genom att skicka ett e-postmeddelande.

Vad är nytt?

Version 3.2.0 — Updated driver icons

Visa ändringslogg

Permundo

Permundo är inte kompatibelt med vald Homey.

Permundo installeras på Homey inom kort.
Installera