Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

SwitchBot

A simple way to make your entire home a Smart Home
A simple way to make your entire home a Smart Home

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Air Conditioner Remote
Måltemperaturen ändrades
Blind Tilt (BLE)
Batterinivån ändrades
Blind Tilt (BLE)
Position ändrad
Blind Tilt (HUB)
Position ändrad
Bot (BLE)
Batterinivån ändrades
Bot (BLE)
Aktiverad
Bot (BLE)
Inaktiverad
Bot (HUB)
Aktiverad
Bot (HUB)
Inaktiverad
Bot (HUB)
Strömmen ändrades
Camera Motion Sensor (HUB)
Rörelselarmet aktiverat
Camera Motion Sensor (HUB)
Rörelselarmet inaktiverat
Colour Bulb (BLE)
Aktiverad
Colour Bulb (BLE)
Inaktiverad
Colour Bulb (BLE)
Dimningsnivå ändrades
Colour Bulb (HUB)
Aktiverad
Colour Bulb (HUB)
Inaktiverad
Colour Bulb (HUB)
Dimningsnivå ändrades
Contact Sensor (BLE)
Rörelselarmet aktiverat
Contact Sensor (BLE)
Rörelselarmet inaktiverat
Contact Sensor (BLE)
Kontaktalarmet aktiverat
Contact Sensor (BLE)
Kontaktalarmet inaktiverat
Contact Sensor (BLE)
Batterinivån ändrades
Contact Sensor (BLE)
Left Open
Contact Sensor (BLE)
Light Level Changed
Contact Sensor (BLE)
Becomes Dim
Contact Sensor (BLE)
Becomes bright
Contact Sensor (BLE)
Button Press Changed
i
Run the flow when button on the sensor is pressed. The token is a number that is incremented by the sensor each time the button is press. It will wrap around to 0 when it incremets past 255.
Contact Sensor (BLE)
Entry ID Changed
i
Run the flow when the sensor detects an entry (contact break before motion). The token is a number that is incremented by the sensor each time an entry is detected. It will wrap around to 0 when it incremets past 255.
Contact Sensor (BLE)
Exit ID Changed
i
Run the flow when the sensor detects an exit (contact break after motion). The token is a number that is incremented by the sensor each time an exit is detected. It will wrap around to 0 when it incremets past 255.
Contact Sensor (HUB)
Rörelselarmet aktiverat
Contact Sensor (HUB)
Rörelselarmet inaktiverat
Contact Sensor (HUB)
Kontaktalarmet aktiverat
Contact Sensor (HUB)
Kontaktalarmet inaktiverat
Contact Sensor (HUB)
Left Open
Contact Sensor (HUB)
Light Level Changed
Contact Sensor (HUB)
Becomes Dim
Contact Sensor (HUB)
Becomes bright
Contact Sensor (HUB)
Someone entered
i
Motion was detected after the contact was opened.
Contact Sensor (HUB)
Someone exited
i
Button was pressed or Motion was detected; then the contact was opened.
Curtains (BLE)
Status ändrades ...
Curtains (BLE)
Batterinivån ändrades
Curtains (BLE)
Position ändrad
Curtains (BLE)
Light Level Changed
Curtains (HUB)
Status ändrades ...
Curtains (HUB)
Position ändrad
Humidifier (HUB)
Aktiverad
Humidifier (HUB)
Inaktiverad
Humidifier (HUB)
Temperaturen ändrades
Humidifier (HUB)
Luftfuktigheten ändrades
Humidifier (HUB)
Vattenalarmet aktiverat
Humidifier (HUB)
Vattenalarmet inaktiverat
Lock (HUB)
Låst
Lock (HUB)
Olåst
Lock (HUB)
Det generiska larmet är aktiverat
Lock (HUB)
Det generiska larmet är inaktiverat
Lock (HUB)
Kontaktalarmet aktiverat
Lock (HUB)
Kontaktalarmet inaktiverat
Motion Sensor (BLE)
Rörelselarmet aktiverat
Motion Sensor (BLE)
Rörelselarmet inaktiverat
Motion Sensor (BLE)
Batterinivån ändrades
Motion Sensor (BLE)
Light Level Changed
Motion Sensor (BLE)
Becomes Dim
Motion Sensor (BLE)
Becomes bright
Motion Sensor (HUB)
Rörelselarmet aktiverat
Motion Sensor (HUB)
Rörelselarmet inaktiverat
Motion Sensor (HUB)
Light Level Changed
Motion Sensor (HUB)
Becomes Dim
Motion Sensor (HUB)
Becomes bright
Plug (HUB)
Aktiverad
Plug (HUB)
Inaktiverad
Plug (HUB)
Den elektriska strömmen ändrades
Plug (HUB)
Spänningen ändrades
Robot Vacuum (HUB)
Batterinivån ändrades
Robot Vacuum (HUB)
Vacuum State Changed
Robot Vacuum (HUB)
Vacuum state changed to Vacuum State
Smart Fan (HUB)
Aktiverad
Smart Fan (HUB)
Inaktiverad
Strip Light (HUB)
Aktiverad
Strip Light (HUB)
Inaktiverad
Strip Light (HUB)
Dimningsnivå ändrades
Temperature & Humidity (BLE)
Batterinivån ändrades
Temperature & Humidity (BLE)
Temperaturen ändrades
Temperature & Humidity (BLE)
Luftfuktigheten ändrades
Temperature & Humidity (HUB)
Temperaturen ändrades
Temperature & Humidity (HUB)
Luftfuktigheten ändrades
Temperature & Humidity (HUB)
Luminansen ändrades

Och...

Bot (BLE)
Är på
Bot (HUB)
Är på
Camera Motion Sensor (HUB)
Rörelselarmet är på
Colour Bulb (BLE)
Är på
Colour Bulb (HUB)
Är på
Contact Sensor (BLE)
Rörelselarmet är på
Contact Sensor (BLE)
Kontaktalarmet är på
Contact Sensor (HUB)
Rörelselarmet är på
Contact Sensor (HUB)
Kontaktalarmet är på
Curtains (BLE)
Status är  ...
Curtains (HUB)
Status är  ...
Humidifier (HUB)
Är på
Humidifier (HUB)
Vattenalarmet är på
Lock (HUB)
Ett lås är låst
Lock (HUB)
Det generiska larmet är på
Lock (HUB)
Kontaktalarmet är på
Motion Sensor (BLE)
Rörelselarmet är på
Motion Sensor (HUB)
Rörelselarmet är på
Plug (HUB)
Är på
Robot Vacuum (HUB)
The state is Vacuum State
Smart Fan (HUB)
Är på
Strip Light (HUB)
Är på

Då...

Air Conditioner Remote
Ställ in temperaturen °C
Air Conditioner Remote
Turn Off
Air Conditioner Remote
Turn On
Air Conditioner Remote
Switch Air conditioner Power, Mode is Mode at Temperature with the fan on Speed
Air Purifier Remote
Set to high speed
Air Purifier Remote
Set to low speed
Air Purifier Remote
Set to medium speed
Air Purifier Remote
Turn Off
Air Purifier Remote
Turn On
Blind Tilt (BLE)
Set tilt position to Position
i
Change the position to tilt up (100%), open (50%), tilt down (0%), or a value in between.
Blind Tilt (HUB)
Set tilt position to Position
i
Change the position to tilt up (100%), open (50%), tilt down (0%), or a value in between.
Bot (BLE)
Aktivera
Bot (BLE)
stäng av
Bot (BLE)
Växla på och av
Bot (HUB)
Aktivera
Bot (HUB)
stäng av
Bot (HUB)
Växla på och av
Colour Bulb (BLE)
Aktivera
Colour Bulb (BLE)
stäng av
Colour Bulb (BLE)
Växla på och av
Colour Bulb (BLE)
Dimma till %
Colour Bulb (BLE)
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Colour Bulb (BLE)
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
Colour Bulb (BLE)
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
Colour Bulb (BLE)
Ställ in en färg ...
Colour Bulb (BLE)
Ställ in en slumpvis färg
Colour Bulb (BLE)
Ställ in mättnad %
Colour Bulb (HUB)
Aktivera
Colour Bulb (HUB)
stäng av
Colour Bulb (HUB)
Växla på och av
Colour Bulb (HUB)
Dimma till %
Colour Bulb (HUB)
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Colour Bulb (HUB)
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
Colour Bulb (HUB)
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
Colour Bulb (HUB)
Ställ in en färg ...
Colour Bulb (HUB)
Ställ in en slumpvis färg
Colour Bulb (HUB)
Ställ in mättnad %
Curtains (BLE)
Ställ in status ...
Curtains (BLE)
Ställ in positionen till %
i
Change the position to open (100%), closed (0%), or a value in between.
Curtains (BLE)
Set the position to Position at Speed speed
i
Change the position to open (100%), closed (0%), or a value in betwee at the selected speed.
Curtains (HUB)
Ställ in status ...
Curtains (HUB)
Ställ in positionen till %
i
Change the position to open (100%), closed (0%), or a value in between.
Custom IR Remote
Send the 'Command Name' commnad
i
Send a custom remote command to the hub
DVD Remote
Inaktivera volymen
DVD Remote
Aktivera volymen
DVD Remote
Slå på eller av avstängd volym
DVD Remote
Fast forward
DVD Remote
Toggle Mute
DVD Remote
Next
DVD Remote
Turn Off
DVD Remote
Turn On
DVD Remote
Pause
DVD Remote
Play
DVD Remote
Previous
DVD Remote
Rewind
DVD Remote
Set the channel to 'Channel number'
i
Set the channel number
DVD Remote
Stop
Fan Remote
Set to high speed
Fan Remote
Set to low speed
Fan Remote
Set to medium speed
Fan Remote
Toggle swing mode
Fan Remote
Turn Off
Fan Remote
Turn On
Humidifier (HUB)
Aktivera
Humidifier (HUB)
stäng av
Humidifier (HUB)
Växla på och av
Humidifier (HUB)
Set the nebulization mode to Mode
Humidifier (HUB)
Set the nebulization efficiency to Efficiency
Light Remote
Decrease the brightness
Light Remote
Increase the brightness
Light Remote
Turn Off
Light Remote
Turn On
Lock (HUB)
Lås
Lock (HUB)
Lås upp
Plug (HUB)
Aktivera
Plug (HUB)
stäng av
Plug (HUB)
Växla på och av
Projector Remote
Vrid upp volymen
Projector Remote
Sänk volymen
Projector Remote
En kanal upp
Projector Remote
En kanal ned
Projector Remote
Inaktivera volymen
Projector Remote
Aktivera volymen
Projector Remote
Slå på eller av avstängd volym
Robot Vacuum (HUB)
Dock
Robot Vacuum (HUB)
Start
Robot Vacuum (HUB)
Stop
Scene
Start Scene
Set Top Box Remote
Vrid upp volymen
Set Top Box Remote
Sänk volymen
Set Top Box Remote
En kanal upp
Set Top Box Remote
En kanal ned
Set Top Box Remote
Inaktivera volymen
Set Top Box Remote
Aktivera volymen
Set Top Box Remote
Slå på eller av avstängd volym
Set Top Box Remote
Toggle Mute
Set Top Box Remote
Turn Off
Set Top Box Remote
Turn On
Set Top Box Remote
Set the channel to 'Channel number'
i
Set the channel number
Smart Fan (HUB)
Aktivera
Smart Fan (HUB)
stäng av
Smart Fan (HUB)
Växla på och av
Smart Fan (HUB)
Set the fan mode to Mode, speed Speed, shake range Shake Range
Speaker Remote
Vrid upp volymen
Speaker Remote
Sänk volymen
Speaker Remote
Inaktivera volymen
Speaker Remote
Aktivera volymen
Speaker Remote
Slå på eller av avstängd volym
Speaker Remote
Fast forward
Speaker Remote
Toggle Mute
Speaker Remote
Next
Speaker Remote
Turn Off
Speaker Remote
Turn On
Speaker Remote
Pause
Speaker Remote
Play
Speaker Remote
Previous
Speaker Remote
Rewind
Speaker Remote
Set the channel to 'Channel number'
i
Set the channel number
Speaker Remote
Stop
Strip Light (HUB)
Aktivera
Strip Light (HUB)
stäng av
Strip Light (HUB)
Växla på och av
Strip Light (HUB)
Dimma till %
Strip Light (HUB)
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Strip Light (HUB)
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
Strip Light (HUB)
Ställ in en färg ...
Strip Light (HUB)
Ställ in en slumpvis färg
Strip Light (HUB)
Ställ in mättnad %
SwitchBot
Run the 'Scene Name' scene
i
Run a SwitchBot scene
SwitchBot
Set the power level to Power Level
i
Change the power level of the vacuum
TV Remote
Vrid upp volymen
TV Remote
Sänk volymen
TV Remote
En kanal upp
TV Remote
En kanal ned
TV Remote
Inaktivera volymen
TV Remote
Aktivera volymen
TV Remote
Slå på eller av avstängd volym
TV Remote
Toggle Mute
TV Remote
Turn Off
TV Remote
Turn On
TV Remote
Set the channel to 'Channel number'
i
Set the channel number

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 1.1.51 — Added setting for curtain devices to change the class type to blind for better Google integration.

Visa ändringslogg

SwitchBot

SwitchBot är inte kompatibelt med vald Homey.

SwitchBot installeras på Homey inom kort.
Installera