Dołącz do naszej urodzinowej imprezy. Tylko w tym tygodniu co 10. Homey Pro lub Homey Bridge jest darmowy!

SwitchBot

A simple way to make your entire home a Smart Home
A simple way to make your entire home a Smart Home

Czytaj więcej ›

Obsługiwane urządzenia

Karty Flow

Kliknij na urządzenie powyżej, aby wyświetlić tylko powiązane karty Flow.

Kiedy...

Air Conditioner Remote
Zmiana celu temperatury
Blind Tilt (BLE)
Zmiana poziomu naładowania baterii
Blind Tilt (BLE)
Zmiana pozycji
Blind Tilt (HUB)
Zmiana pozycji
Bot (BLE)
Zmiana poziomu naładowania baterii
Bot (BLE)
Włączone
Bot (BLE)
Wyłączone
Bot (HUB)
Włączone
Bot (HUB)
Wyłączone
Bot (HUB)
Zmiana mocy
Camera Motion Sensor (HUB)
Czujnik ruchu włączony
Camera Motion Sensor (HUB)
Czujnik ruchu wyłączony
Colour Bulb (BLE)
Włączone
Colour Bulb (BLE)
Wyłączone
Colour Bulb (BLE)
Zmiana poziomu przygaszenia
Colour Bulb (HUB)
Włączone
Colour Bulb (HUB)
Wyłączone
Colour Bulb (HUB)
Zmiana poziomu przygaszenia
Contact Sensor (BLE)
Czujnik ruchu włączony
Contact Sensor (BLE)
Czujnik ruchu wyłączony
Contact Sensor (BLE)
Alarm otwarcia włączony
Contact Sensor (BLE)
Alarm otwarcia wyłączony
Contact Sensor (BLE)
Zmiana poziomu naładowania baterii
Contact Sensor (BLE)
Left Open
Contact Sensor (BLE)
Light Level Changed
Contact Sensor (BLE)
Becomes Dim
Contact Sensor (BLE)
Becomes bright
Contact Sensor (BLE)
Button Press Changed
i
Run the flow when button on the sensor is pressed. The token is a number that is incremented by the sensor each time the button is press. It will wrap around to 0 when it incremets past 255.
Contact Sensor (BLE)
Entry ID Changed
i
Run the flow when the sensor detects an entry (contact break before motion). The token is a number that is incremented by the sensor each time an entry is detected. It will wrap around to 0 when it incremets past 255.
Contact Sensor (BLE)
Exit ID Changed
i
Run the flow when the sensor detects an exit (contact break after motion). The token is a number that is incremented by the sensor each time an exit is detected. It will wrap around to 0 when it incremets past 255.
Contact Sensor (HUB)
Czujnik ruchu włączony
Contact Sensor (HUB)
Czujnik ruchu wyłączony
Contact Sensor (HUB)
Alarm otwarcia włączony
Contact Sensor (HUB)
Alarm otwarcia wyłączony
Contact Sensor (HUB)
Left Open
Contact Sensor (HUB)
Light Level Changed
Contact Sensor (HUB)
Becomes Dim
Contact Sensor (HUB)
Becomes bright
Contact Sensor (HUB)
Someone entered
i
Motion was detected after the contact was opened.
Contact Sensor (HUB)
Someone exited
i
Button was pressed or Motion was detected; then the contact was opened.
Curtains (BLE)
Zmiana stanu ...
Curtains (BLE)
Zmiana poziomu naładowania baterii
Curtains (BLE)
Zmiana pozycji
Curtains (BLE)
Light Level Changed
Curtains (HUB)
Zmiana stanu ...
Curtains (HUB)
Zmiana pozycji
Humidifier (HUB)
Włączone
Humidifier (HUB)
Wyłączone
Humidifier (HUB)
Zmiana temperatury
Humidifier (HUB)
Zmiana wilgotności
Humidifier (HUB)
Alarm zalania wodą włączony
Humidifier (HUB)
Alarm zalania wodą wyłączony
Lock (HUB)
Zablokowane
Lock (HUB)
Odblokowane
Lock (HUB)
Alarm ogólny włączony
Lock (HUB)
Alarm ogólny wyłączony
Lock (HUB)
Alarm otwarcia włączony
Lock (HUB)
Alarm otwarcia wyłączony
Motion Sensor (BLE)
Czujnik ruchu włączony
Motion Sensor (BLE)
Czujnik ruchu wyłączony
Motion Sensor (BLE)
Zmiana poziomu naładowania baterii
Motion Sensor (BLE)
Light Level Changed
Motion Sensor (BLE)
Becomes Dim
Motion Sensor (BLE)
Becomes bright
Motion Sensor (HUB)
Czujnik ruchu włączony
Motion Sensor (HUB)
Czujnik ruchu wyłączony
Motion Sensor (HUB)
Light Level Changed
Motion Sensor (HUB)
Becomes Dim
Motion Sensor (HUB)
Becomes bright
Plug (HUB)
Włączone
Plug (HUB)
Wyłączone
Plug (HUB)
Zmiana prądu elektrycznego
Plug (HUB)
Zmiana poziomu napięcia
Robot Vacuum (HUB)
Zmiana poziomu naładowania baterii
Robot Vacuum (HUB)
Vacuum State Changed
Robot Vacuum (HUB)
Vacuum state changed to Vacuum State
Smart Fan (HUB)
Włączone
Smart Fan (HUB)
Wyłączone
Strip Light (HUB)
Włączone
Strip Light (HUB)
Wyłączone
Strip Light (HUB)
Zmiana poziomu przygaszenia
Temperature & Humidity (BLE)
Zmiana poziomu naładowania baterii
Temperature & Humidity (BLE)
Zmiana temperatury
Temperature & Humidity (BLE)
Zmiana wilgotności
Temperature & Humidity (HUB)
Zmiana temperatury
Temperature & Humidity (HUB)
Zmiana wilgotności
Temperature & Humidity (HUB)
Zmiana luminacji

Oraz...

Bot (BLE)
Jest włączone
Bot (HUB)
Jest włączone
Camera Motion Sensor (HUB)
Czujnik ruchu włączony
Colour Bulb (BLE)
Jest włączone
Colour Bulb (HUB)
Jest włączone
Contact Sensor (BLE)
Czujnik ruchu włączony
Contact Sensor (BLE)
Alarm otwarcia włączony
Contact Sensor (HUB)
Czujnik ruchu włączony
Contact Sensor (HUB)
Alarm otwarcia włączony
Curtains (BLE)
Stan to  ...
Curtains (HUB)
Stan to  ...
Humidifier (HUB)
Jest włączone
Humidifier (HUB)
Alarm zalania wodą włączony
Lock (HUB)
Zamek jest zablokowany
Lock (HUB)
Alarm ogólny włączony
Lock (HUB)
Alarm otwarcia włączony
Motion Sensor (BLE)
Czujnik ruchu włączony
Motion Sensor (HUB)
Czujnik ruchu włączony
Plug (HUB)
Jest włączone
Robot Vacuum (HUB)
The state is Vacuum State
Smart Fan (HUB)
Jest włączone
Strip Light (HUB)
Jest włączone

Wtedy...

Air Conditioner Remote
Ustaw temperaturę °C
Air Conditioner Remote
Turn Off
Air Conditioner Remote
Turn On
Air Conditioner Remote
Switch Air conditioner Power, Mode is Mode at Temperature with the fan on Speed
Air Purifier Remote
Set to high speed
Air Purifier Remote
Set to low speed
Air Purifier Remote
Set to medium speed
Air Purifier Remote
Turn Off
Air Purifier Remote
Turn On
Blind Tilt (BLE)
Set tilt position to Position
i
Change the position to tilt up (100%), open (50%), tilt down (0%), or a value in between.
Blind Tilt (HUB)
Set tilt position to Position
i
Change the position to tilt up (100%), open (50%), tilt down (0%), or a value in between.
Bot (BLE)
Włącz
Bot (BLE)
Wyłącz
Bot (BLE)
Przełącz na wł. lub wył.
Bot (HUB)
Włącz
Bot (HUB)
Wyłącz
Bot (HUB)
Przełącz na wł. lub wył.
Colour Bulb (BLE)
Włącz
Colour Bulb (BLE)
Wyłącz
Colour Bulb (BLE)
Przełącz na wł. lub wył.
Colour Bulb (BLE)
Przygaś do %
Colour Bulb (BLE)
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
Colour Bulb (BLE)
Ustaw temperaturę %
i
Dostosuj temperaturę oświetlenia. Wyższa wartość oznacza cieplejszą barwę.
Colour Bulb (BLE)
Ustaw odcień °
i
Wybierz barwę ze skali odcieni: np. czerwień (0°/360°), żółty (60°) lub niebieski (180°).
Colour Bulb (BLE)
Ustaw barwę ...
Colour Bulb (BLE)
Ustaw losową barwę
Colour Bulb (BLE)
Ustaw nasycenie %
Colour Bulb (HUB)
Włącz
Colour Bulb (HUB)
Wyłącz
Colour Bulb (HUB)
Przełącz na wł. lub wył.
Colour Bulb (HUB)
Przygaś do %
Colour Bulb (HUB)
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
Colour Bulb (HUB)
Ustaw temperaturę %
i
Dostosuj temperaturę oświetlenia. Wyższa wartość oznacza cieplejszą barwę.
Colour Bulb (HUB)
Ustaw odcień °
i
Wybierz barwę ze skali odcieni: np. czerwień (0°/360°), żółty (60°) lub niebieski (180°).
Colour Bulb (HUB)
Ustaw barwę ...
Colour Bulb (HUB)
Ustaw losową barwę
Colour Bulb (HUB)
Ustaw nasycenie %
Curtains (BLE)
Ustaw stan ...
Curtains (BLE)
Ustaw pozycję na %
i
Zmień pozycję na rozchylone (100%), zasunięte (0%) lub wartość pomiędzy.
Curtains (BLE)
Set the position to Position at Speed speed
i
Change the position to open (100%), closed (0%), or a value in betwee at the selected speed.
Curtains (HUB)
Ustaw stan ...
Curtains (HUB)
Ustaw pozycję na %
i
Zmień pozycję na rozchylone (100%), zasunięte (0%) lub wartość pomiędzy.
Custom IR Remote
Send the 'Command Name' commnad
i
Send a custom remote command to the hub
DVD Remote
Wycisz głośność
DVD Remote
Włącz głośność
DVD Remote
Toggle muted volume on or off
DVD Remote
Fast forward
DVD Remote
Toggle Mute
DVD Remote
Next
DVD Remote
Turn Off
DVD Remote
Turn On
DVD Remote
Pause
DVD Remote
Play
DVD Remote
Previous
DVD Remote
Rewind
DVD Remote
Set the channel to 'Channel number'
i
Set the channel number
DVD Remote
Stop
Fan Remote
Set to high speed
Fan Remote
Set to low speed
Fan Remote
Set to medium speed
Fan Remote
Toggle swing mode
Fan Remote
Turn Off
Fan Remote
Turn On
Humidifier (HUB)
Włącz
Humidifier (HUB)
Wyłącz
Humidifier (HUB)
Przełącz na wł. lub wył.
Humidifier (HUB)
Set the nebulization mode to Mode
Humidifier (HUB)
Set the nebulization efficiency to Efficiency
Light Remote
Decrease the brightness
Light Remote
Increase the brightness
Light Remote
Turn Off
Light Remote
Turn On
Lock (HUB)
Zablokuj
Lock (HUB)
Odblokuj
Plug (HUB)
Włącz
Plug (HUB)
Wyłącz
Plug (HUB)
Przełącz na wł. lub wył.
Projector Remote
Zwiększ poziom głośności
Projector Remote
Zmniejsz poziom głośności
Projector Remote
Jeden kanał w górę
Projector Remote
Jeden kanał w dół
Projector Remote
Wycisz głośność
Projector Remote
Włącz głośność
Projector Remote
Toggle muted volume on or off
Robot Vacuum (HUB)
Dock
Robot Vacuum (HUB)
Start
Robot Vacuum (HUB)
Stop
Scene
Start Scene
Set Top Box Remote
Zwiększ poziom głośności
Set Top Box Remote
Zmniejsz poziom głośności
Set Top Box Remote
Jeden kanał w górę
Set Top Box Remote
Jeden kanał w dół
Set Top Box Remote
Wycisz głośność
Set Top Box Remote
Włącz głośność
Set Top Box Remote
Toggle muted volume on or off
Set Top Box Remote
Toggle Mute
Set Top Box Remote
Turn Off
Set Top Box Remote
Turn On
Set Top Box Remote
Set the channel to 'Channel number'
i
Set the channel number
Smart Fan (HUB)
Włącz
Smart Fan (HUB)
Wyłącz
Smart Fan (HUB)
Przełącz na wł. lub wył.
Smart Fan (HUB)
Set the fan mode to Mode, speed Speed, shake range Shake Range
Speaker Remote
Zwiększ poziom głośności
Speaker Remote
Zmniejsz poziom głośności
Speaker Remote
Wycisz głośność
Speaker Remote
Włącz głośność
Speaker Remote
Toggle muted volume on or off
Speaker Remote
Fast forward
Speaker Remote
Toggle Mute
Speaker Remote
Next
Speaker Remote
Turn Off
Speaker Remote
Turn On
Speaker Remote
Pause
Speaker Remote
Play
Speaker Remote
Previous
Speaker Remote
Rewind
Speaker Remote
Set the channel to 'Channel number'
i
Set the channel number
Speaker Remote
Stop
Strip Light (HUB)
Włącz
Strip Light (HUB)
Wyłącz
Strip Light (HUB)
Przełącz na wł. lub wył.
Strip Light (HUB)
Przygaś do %
Strip Light (HUB)
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
Strip Light (HUB)
Ustaw odcień °
i
Wybierz barwę ze skali odcieni: np. czerwień (0°/360°), żółty (60°) lub niebieski (180°).
Strip Light (HUB)
Ustaw barwę ...
Strip Light (HUB)
Ustaw losową barwę
Strip Light (HUB)
Ustaw nasycenie %
SwitchBot
Run the 'Scene Name' scene
i
Run a SwitchBot scene
SwitchBot
Set the power level to Power Level
i
Change the power level of the vacuum
TV Remote
Zwiększ poziom głośności
TV Remote
Zmniejsz poziom głośności
TV Remote
Jeden kanał w górę
TV Remote
Jeden kanał w dół
TV Remote
Wycisz głośność
TV Remote
Włącz głośność
TV Remote
Toggle muted volume on or off
TV Remote
Toggle Mute
TV Remote
Turn Off
TV Remote
Turn On
TV Remote
Set the channel to 'Channel number'
i
Set the channel number

Pomoc

Masz problem z tą aplikacją? Skontaktuj się z twórcami aplikacji tutaj.

Nowości

Wersja 1.1.51 — Added setting for curtain devices to change the class type to blind for better Google integration.

Zobacz listę zmian

SwitchBot

SwitchBot nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

SwitchBot zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.
Zainstaluj