Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Insight Trends Reloaded

Mer nytta av dina Insights-data!
Mer nytta av dina Insights-data!

Läs mer ›

Flow-kort

När...

Insight Trends Reloaded
När percentilen för Insights-data är beräknad
i
Använd DÅ-kortet 'Beräkna percentilen' i ett annat flöde för att trigga detta kort.
Insight Trends Reloaded
När trenden för Insights-data är beräknad
i
Använd DÅ-kortet 'Beräkna trenden' i ett annat flöde för att trigga detta kort

Och...

Insight Trends Reloaded
Testa om Statistikfunktion för Insights-data är Relation Värde under de senaste Tidsintervall Tidsenhet.
Insight Trends Reloaded
Testa om Procent för Insights-data är Relation Värde under de senaste Tidsintervall Tidsenhet

Då...

Insight Trends Reloaded
Beräkna procent för Insights-data i tidsperiod Tidsintervall Tidsenhet. Om värdet Relation som Värde.
Advanced
Insight Trends Reloaded
Beräkna percentilen av Procent för Insights-data baserat på senaste Tidsintervall Tidsenhet
i
Använd NÄR-kortet 'Percentilen beräknad' i ett annat flöde för att få resultatet av beräkningen. Om man använder argumentet '50%' blir resultetat medianvärdet och man använder '25%' eller '75%' får man första respektive tredje kvartilen som resultat.
Advanced
Insight Trends Reloaded
Beräkna percentilen av Procent för Insights-data baserat på senaste Tidsintervall Tidsenhet
i
Använd NÄR-kortet 'Percentilen beräknad' i ett annat flöde för att få resultatet av beräkningen. Om man använder argumentet '50%' blir resultetat medianvärdet och man använder '25%' eller '75%' får man första respektive tredje kvartilen som resultat.
Insight Trends Reloaded
Beräkna trenden för Insights-data baserat på de senaste Tidsintervall Tidsenhet
i
Genom att använda NÄR-kortet 'Trend beräknad' får man resultatet av beräkningen.
Advanced
Insight Trends Reloaded
Beräkna trenden för Insights-data baserat på de senaste Tidsintervall Tidsenhet
i
Genom att använda NÄR-kortet 'Trend beräknad' får man resultatet av beräkningen.

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren via Homey Community Forum.

Vad är nytt?

Version 1.5.5 — Bug fixes

Visa ändringslogg

Insight Trends Reloaded

Den här appen kan hantera hela Homey.

Insight Trends Reloaded är inte kompatibelt med vald Homey.

Insight Trends Reloaded installeras på Homey inom kort.
Installera