Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Samsung SmartThings

Connected Life with SmartThings
Connected Life with SmartThings

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Samsung Dryer
A drying job has finished
Samsung Oven
A cooking job has finished
Samsung TV
Aktiverad
Samsung TV
Inaktiverad
Samsung Washer
A washing job has finished
Samsung Washer
Samsung AddWash door opened
Samsung Washer
Samsung AddWash door closed

Och...

Samsung TV
Är på

Då...

Samsung TV
Aktivera
Samsung TV
stäng av
Samsung TV
Växla på och av
Samsung TV
Vrid upp volymen
Samsung TV
Sänk volymen
Samsung TV
En kanal upp
Samsung TV
En kanal ned
Samsung TV
Set the volume to Volume
Samsung TV
Mute the volume
Samsung TV
Unmute the volume

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta vårt supportteam så att vi kan lösa problemet.

Gå till Homey Support

Vad är nytt?

Version 2.2.1 — Updated readme

Visa ändringslogg

Samsung SmartThings

Samsung SmartThings är inte kompatibelt med vald Homey.

Samsung SmartThings installeras på Homey inom kort.
Installera