Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Netatmo

Same home, just smarter.
Same home, just smarter.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Carbon Monoxide Alarm
CO-larmet aktiverades
Carbon Monoxide Alarm
CO-larmet inaktiverades
Doorbell
The doorbell has been rang
Home Coach
The health index has changed
Presence
Human detected
Presence
Car detected
Presence
Animal detected
Presence
Connected
Presence
Disconnected
Smoke Alarm
Röklarmet aktiverat
Smoke Alarm
Röklarmet inaktiverat
Smoke Alarm
Sabotagelarmet aktiverat
Smoke Alarm
Sabotagelarmet inaktiverat
Thermostat
Temperaturen ändrades
Thermostat
Måltemperaturen ändrades
Thermostat
Batterinivån ändrades
Valve
Temperaturen ändrades
Valve
Måltemperaturen ändrades
Valve
Batterinivån ändrades
Weather Station
Temperaturen ändrades
Weather Station
Luftfuktigheten ändrades
Weather Station
CO2-nivån ändrades
Weather Station
Bullret ändrades
Weather Station
Trycket ändrades
Weather Station
Vindvinkel ändrad
Weather Station
Vindstyrkan ändrades
Weather Station
Vindriktningen har ändrats
Weather Station
Vindstyrkan ändrades
Weather Station
Regnet ändrades
Welcome
Motion detected
Welcome
Known face detected
Welcome
Unknown face detected
Welcome
Connected
Welcome
Disconnected

Och...

Carbon Monoxide Alarm
CO-larmet är på
Smoke Alarm
Röklarmet är på
Smoke Alarm
Sabotagelarmet är på

Då...

Thermostat
Ställ in temperaturen °C
Thermostat
Set mode to Mode
Thermostat
Set program to Program
Valve
Ställ in temperaturen °C
Valve
Set mode to Mode
Valve
Set program to Program

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta vårt supportteam så att vi kan lösa problemet.

Gå till Homey Support

Vad är nytt?

Version 5.4.6 — Bug fixes

Visa ändringslogg

Netatmo

Netatmo är inte kompatibelt med vald Homey.

Netatmo installeras på Homey inom kort.
Installera