Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

LG WebOS

Control your LG WebOS TV
Control your LG WebOS TV

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

LG WebOS TV
Aktiverad
LG WebOS TV
Inaktiverad
LG WebOS TV
Volymen ändrades
LG WebOS TV
Började spela
LG WebOS TV
Slutade spela
LG WebOS TV
Application was launched

Och...

LG WebOS TV
Är på
LG WebOS TV
Spelas

Då...

LG WebOS TV
Aktivera
LG WebOS TV
stäng av
LG WebOS TV
Växla på och av
LG WebOS TV
Ställ in volymen på %
LG WebOS TV
Set relative volume %
i
Change the volume with respect to the device's current volume.
LG WebOS TV
Inaktivera volymen
LG WebOS TV
Aktivera volymen
LG WebOS TV
Slå på eller av avstängd volym
LG WebOS TV
Nästa
LG WebOS TV
Spela
LG WebOS TV
Pausa
LG WebOS TV
Växla spela/pausa
LG WebOS TV
Föregående
LG WebOS TV
Launch Application
LG WebOS TV
Switch to Channel
LG WebOS TV
Switch to channel Channel
LG WebOS TV
Set TV input Input
LG WebOS TV
Show a popup with: Message

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta vårt supportteam så att vi kan lösa problemet.

Gå till Homey Support

Vad är nytt?

Version 4.1.6 — Solve issue where app would crash

Visa ändringslogg

LG WebOS

LG WebOS är inte kompatibelt med vald Homey.

LG WebOS installeras på Homey inom kort.
Installera