Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Bosch-Siemens Home Connect

Connect Your Household
Connect Your Household

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Cleaning robot
Aktiverad
Cleaning robot
Inaktiverad
Cleaning robot
Status ändrad till... ...
Coffee Machine
Aktiverad
Coffee Machine
Inaktiverad
Coffee Machine
Kontaktalarmet aktiverat
Coffee Machine
Kontaktalarmet inaktiverat
Coffee Machine
The door has been closed
Coffee Machine
The door has been opened
Coffee Machine
A program has finished
Coffee Machine
A program has started
Coffee Machine
Remote control turned off
Coffee Machine
Remote control turned on
Coffee Machine
Remote start turned off
Coffee Machine
Remote start turned on
Coffee Machine
Water tank is empty
Coffee Machine
Bean container is empty
Coffee Machine
The drip tray is full
Cooktop
Temperaturen ändrades
Cooktop
Inaktiverad
Cooktop
Aktiverad
Cooktop
A program has finished
Cooktop
A program has started
Cooktop
Remote control turned off
Cooktop
Remote control turned on
Cooktop
Remote start turned off
Cooktop
Remote start turned on
Dishwasher
Aktiverad
Dishwasher
Inaktiverad
Dishwasher
Kontaktalarmet aktiverat
Dishwasher
Kontaktalarmet inaktiverat
Dishwasher
The door has been closed
Dishwasher
The door has been opened
Dishwasher
A program has finished
Dishwasher
A program has started
Dishwasher
Remote control turned off
Dishwasher
Remote control turned on
Dishwasher
Remote start turned off
Dishwasher
Remote start turned on
Dishwasher
Salt nearly empty
Dishwasher
Rinse aid nearly empty
Dryer
Kontaktalarmet aktiverat
Dryer
Kontaktalarmet inaktiverat
Dryer
The door has been closed
Dryer
The door has been opened
Dryer
A program has finished
Dryer
A program has started
Dryer
Remote control turned off
Dryer
Remote control turned on
Dryer
Remote start turned off
Dryer
Remote start turned on
Freezer
Kontaktalarmet aktiverat
Freezer
Kontaktalarmet inaktiverat
Freezer
Måltemperaturen ändrades
Freezer
The door has been closed
Freezer
The door has been opened
Fridge Freezer
Kontaktalarmet aktiverat
Fridge Freezer
Kontaktalarmet inaktiverat
Fridge Freezer
Måltemperaturen ändrades
Fridge Freezer
The door has been closed
Fridge Freezer
The door has been opened
Hood
Aktiverad
Hood
Inaktiverad
Hood
Remote control turned off
Hood
Remote control turned on
Hood
Remote start turned off
Hood
Remote start turned on
Oven
Aktiverad
Oven
Inaktiverad
Oven
Temperaturen ändrades
Oven
Kontaktalarmet aktiverat
Oven
Kontaktalarmet inaktiverat
Oven
The door has been closed
Oven
The door has been opened
Oven
A program has finished
Oven
A program has started
Oven
Remote control turned off
Oven
Remote control turned on
Oven
Remote start turned off
Oven
Remote start turned on
Refrigerator
Kontaktalarmet aktiverat
Refrigerator
Kontaktalarmet inaktiverat
Refrigerator
Måltemperaturen ändrades
Refrigerator
The door has been closed
Refrigerator
The door has been opened
Warming drawer
Aktiverad
Warming drawer
Inaktiverad
Warming drawer
Remote control turned off
Warming drawer
Remote control turned on
Warming drawer
Remote start turned off
Warming drawer
Remote start turned on
Washer
Kontaktalarmet aktiverat
Washer
Kontaktalarmet inaktiverat
Washer
The door has been closed
Washer
The door has been opened
Washer
A program has finished
Washer
A program has started
Washer
Remote control turned off
Washer
Remote control turned on
Washer
Remote start turned off
Washer
Remote start turned on
Washer-Dryer
Kontaktalarmet aktiverat
Washer-Dryer
Kontaktalarmet inaktiverat
Washer-Dryer
The door has been closed
Washer-Dryer
The door has been opened
Washer-Dryer
A program has finished
Washer-Dryer
A program has started
Washer-Dryer
Remote control turned off
Washer-Dryer
Remote control turned on
Washer-Dryer
Remote start turned off
Washer-Dryer
Remote start turned on
Wine Cooler
Kontaktalarmet aktiverat
Wine Cooler
Kontaktalarmet inaktiverat
Wine Cooler
Måltemperaturen ändrades

Och...

Cleaning robot
Är på
Cleaning robot
Dammsugaren är ...
Coffee Machine
Är på
Coffee Machine
Kontaktalarmet är på
Coffee Machine
Remote control is on
Coffee Machine
Remote start is on
Cooktop
Är på
Cooktop
Remote control is on
Cooktop
Remote start is on
Dishwasher
Är på
Dishwasher
Kontaktalarmet är på
Dishwasher
Remote control is on
Dishwasher
Remote start is on
Dryer
Kontaktalarmet är på
Dryer
Remote control is on
Dryer
Remote start is on
Freezer
Kontaktalarmet är på
Fridge Freezer
Kontaktalarmet är på
Hood
Är på
Hood
Remote control is on
Hood
Remote start is on
Oven
Är på
Oven
Kontaktalarmet är på
Oven
Remote control is on
Oven
Remote start is on
Refrigerator
Kontaktalarmet är på
Warming drawer
Är på
Warming drawer
Remote control is on
Warming drawer
Remote start is on
Washer
Kontaktalarmet är på
Washer
Remote control is on
Washer
Remote start is on
Washer-Dryer
Kontaktalarmet är på
Washer-Dryer
Remote control is on
Washer-Dryer
Remote start is on
Wine Cooler
Kontaktalarmet är på

Då...

Cleaning robot
Aktivera
Cleaning robot
stäng av
Cleaning robot
Växla på och av
Cleaning robot
Börja städa
Cleaning robot
Starta områdesstädning
Cleaning robot
Återgå till docka
Cleaning robot
Stopp
Coffee Machine
Aktivera
Coffee Machine
stäng av
Coffee Machine
Växla på och av
Coffee Machine
Stop the active program
Coffee Machine
Start program Program with strength Bean amount (not all options may be supported) and a quantity of Fill quantity (ml) ml
Dishwasher
Aktivera
Dishwasher
stäng av
Dishwasher
Växla på och av
Dishwasher
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
Dishwasher
Ställ in en färg ...
Dishwasher
Ställ in en slumpvis färg
Dishwasher
Ställ in mättnad %
Dishwasher
Stop the active program
Dishwasher
Start program Program
Dryer
Start program Program with drying target Drying target (not all options may be supported)
Dryer
Stop the active program
Freezer
Ställ in temperaturen °C
Freezer
Open door
Fridge Freezer
Ställ in temperaturen °C
Fridge Freezer
Open door
Fridge Freezer
Set the freezer temperature to Temperature °C
Hood
Aktivera
Hood
stäng av
Hood
Växla på och av
Hood
Start venting on Venting level
Hood
Automatic mode
Hood
Fan run-on
Oven
Aktivera
Oven
stäng av
Oven
Växla på och av
Oven
Open door
Oven
Stop the active program
Oven
Start program Program with a temperature of Temperature (°C) °C
Refrigerator
Ställ in temperaturen °C
Refrigerator
Open door
Warming drawer
Aktivera
Warming drawer
stäng av
Warming drawer
Växla på och av
Washer
Stop the active program
Washer
Start program Washing program with temperature Temperature (not all options may be supported) and spin speed Spin speed (Not all options may be supported)
Washer-Dryer
Start program Program with drying target Drying target (not all options may be supported)
Washer-Dryer
Stop the active program
Washer-Dryer
Start program Washing program with temperature Temperature (not all options may be supported) and spin speed Spin speed (Not all options may be supported)
Wine Cooler
Ställ in temperaturen °C

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren genom att skicka ett e-postmeddelande.

Vad är nytt?

Version 3.2.56 — Remove test message

Visa ändringslogg

Bosch-Siemens Home Connect

Bosch-Siemens Home Connect är inte kompatibelt med vald Homey.

Bosch-Siemens Home Connect installeras på Homey inom kort.
Installera