Już tu jest: wczesny dostęp do Homey Pro (Early 2023)

Bosch-Siemens Home Connect

Connect Your Household
Connect Your Household

Czytaj więcej ›

Obsługiwane urządzenia

Karty Flow

Kliknij na urządzenie powyżej, aby wyświetlić tylko powiązane karty Flow.

Kiedy...

Coffee Machine
Włączone
Coffee Machine
Wyłączone
Coffee Machine
Alarm otwarcia włączony
Coffee Machine
Alarm otwarcia wyłączony
Coffee Machine
The door has been closed
Coffee Machine
The door has been opened
Coffee Machine
A program has finished
Coffee Machine
A program has started
Coffee Machine
Water tank is empty
Coffee Machine
Bean container is empty
Coffee Machine
The drip tray is full
Dishwasher
Włączone
Dishwasher
Wyłączone
Dishwasher
Alarm otwarcia włączony
Dishwasher
Alarm otwarcia wyłączony
Dishwasher
The door has been closed
Dishwasher
The door has been opened
Dishwasher
A program has finished
Dishwasher
A program has started
Dryer
Alarm otwarcia włączony
Dryer
Alarm otwarcia wyłączony
Dryer
The door has been closed
Dryer
The door has been opened
Dryer
A program has finished
Dryer
A program has started
Freezer
Alarm otwarcia włączony
Freezer
Alarm otwarcia wyłączony
Freezer
Zmiana celu temperatury
Freezer
The door has been closed
Freezer
The door has been opened
Fridge Freezer
Alarm otwarcia włączony
Fridge Freezer
Alarm otwarcia wyłączony
Fridge Freezer
Zmiana celu temperatury
Fridge Freezer
The door has been closed
Fridge Freezer
The door has been opened
Hood
Włączone
Hood
Wyłączone
Oven
Włączone
Oven
Wyłączone
Oven
Zmiana temperatury
Oven
Alarm otwarcia włączony
Oven
Alarm otwarcia wyłączony
Oven
The door has been closed
Oven
The door has been opened
Oven
A program has finished
Oven
A program has started
Refrigerator
Alarm otwarcia włączony
Refrigerator
Alarm otwarcia wyłączony
Refrigerator
Zmiana celu temperatury
Refrigerator
The door has been closed
Refrigerator
The door has been opened
Washer
Alarm otwarcia włączony
Washer
Alarm otwarcia wyłączony
Washer
The door has been closed
Washer
The door has been opened
Washer
A program has finished
Washer
A program has started
Washer-Dryer
Alarm otwarcia włączony
Washer-Dryer
Alarm otwarcia wyłączony
Washer-Dryer
The door has been closed
Washer-Dryer
The door has been opened
Washer-Dryer
A program has finished
Washer-Dryer
A program has started
Wine Cooler
Alarm otwarcia włączony
Wine Cooler
Alarm otwarcia wyłączony
Wine Cooler
Zmiana celu temperatury

Oraz...

Coffee Machine
Jest włączone
Coffee Machine
Alarm otwarcia włączony
Dishwasher
Jest włączone
Dishwasher
Alarm otwarcia włączony
Dryer
Alarm otwarcia włączony
Freezer
Alarm otwarcia włączony
Fridge Freezer
Alarm otwarcia włączony
Hood
Jest włączone
Oven
Jest włączone
Oven
Alarm otwarcia włączony
Refrigerator
Alarm otwarcia włączony
Washer
Alarm otwarcia włączony
Washer-Dryer
Alarm otwarcia włączony
Wine Cooler
Alarm otwarcia włączony

Wtedy...

Coffee Machine
Włącz
Coffee Machine
Wyłącz
Coffee Machine
Przełącz na wł. lub wył.
Coffee Machine
Stop the active program
Coffee Machine
Start program Program with strength Bean amount (not all options may be supported) and a quantity of Fill quantity (ml) ml
Dishwasher
Włącz
Dishwasher
Wyłącz
Dishwasher
Przełącz na wł. lub wył.
Dishwasher
Stop the active program
Dishwasher
Start program Program
Dryer
Start program Program with drying target Drying target (not all options may be supported)
Dryer
Stop the active program
Freezer
Ustaw temperaturę °C
Fridge Freezer
Ustaw temperaturę °C
Fridge Freezer
Set the freezer temperature to Temperature °C
Hood
Włącz
Hood
Wyłącz
Hood
Przełącz na wł. lub wył.
Hood
Start venting on Venting level
Hood
Automatic mode
Hood
Fan run-on
Oven
Włącz
Oven
Wyłącz
Oven
Przełącz na wł. lub wył.
Oven
Stop the active program
Oven
Start program Program with a temperature of Temperature (°C) °C
Refrigerator
Ustaw temperaturę °C
Washer
Stop the active program
Washer
Start program Washing program with temperature Temperature (not all options may be supported) and spin speed Spin speed (Not all options may be supported)
Washer-Dryer
Start program Program with drying target Drying target (not all options may be supported)
Washer-Dryer
Stop the active program
Washer-Dryer
Start program Washing program with temperature Temperature (not all options may be supported) and spin speed Spin speed (Not all options may be supported)
Wine Cooler
Ustaw temperaturę °C

Opinie

Nie ma jeszcze opinii na temat tej aplikacji.

Kiedy zaczniesz używać aplikacji, będziesz mieć możliwość wystawienia opinii.

Dziękujemy za wystawienie opinii.

Wyślij opinię

Napisz opinię

Pomoc

Masz problem z tą aplikacją? Skontaktuj się z twórcami aplikacji tutaj.

Nowości

Wersja 3.2.1 — Fix issues with connecting to Home Connect servers

Zobacz listę zmian

Bosch-Siemens Home Connect nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

Zainstaluj Bosch-Siemens Home Connect na

Bosch-Siemens Home Connect zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.

Zainstaluj