Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Google Sheets

Append to Google Sheets from a Flow.
Append to Google Sheets from a Flow.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

Då...

Google Sheets User
Append Value to document URL to Document sheet Sheet
i
The value is appended to the first column. Spread the value to multiple columns by separating with a semicolon (;).
Google Sheets User
Append Value to document URL to Document sheet Sheet with timestamp
i
The timestamp is appended to the first column. The value is appended to the second column. Spread the value to multiple columns by separating with a semicolon (;).

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta vårt supportteam så att vi kan lösa problemet.

Gå till Homey Support

Vad är nytt?

Version 1.2.0 — Removed the use of the google readonly API

Visa ändringslogg

Google Sheets

Google Sheets är inte kompatibelt med vald Homey.

Google Sheets installeras på Homey inom kort.
Installera